DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe i zabezpieczające na obiekcie.

4. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • betonowanie stref zakotwień.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie poprzecznicy część lewa.

8. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • organizacja zaplecza budowy obiektu,
 • zabezpieczenie wykonywanych prac (wykopy i ozankowanie).

9. Zbrojenie, deskowanie konstrukcji nośnej przepustu w km 19+029,06.

 

BRANŻA DROGOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • frezowanie nawierzchni drogi nr 824 pod obiektem.

BRANŻA DROGOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

2. Most nad Kurówką:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

3. Przejście górne dla zwierzat w km 14+600:

 • deskowanie gzymsu murków ograniczających,
 • montaż desek gzymsowych.

4. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • wykopy w gruncie pod fundamenty obiektu,
 • wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty,
 • zabezpieczenie wykonywanych robót.

7. Zbrojenie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II

1. km 14+700 - 15+100,

 • rozbiórka nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze wewnętrznej dojazd do Zakładów Azotowych.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie gzymsu murków ograniczających.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • rozdeskowanie stref zakotwień,
 • sprężanie ustroju nośnego.

6. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty dennej - przepust w km 19+019,06.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250 - 14+200

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu.

3. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznic,
 • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,
 • ustawianie podpór pod belki.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace przygotowawcze przed zasypywaniem fundamentów,
 • zbrojenie fundamentów.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż sączków i wpustów,
 • montaż kolew talerzowych.

6. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic,
 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

2. Most nad Kurówką:

 • demontaż deskowania poprzecznic,
 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe na obiekcie,
 • montaż desek gzymsowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejsciem dla dużych zwiarząt w km 16+979,06:

 • montaż deskowania poprzecznic.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego,
 • betonowanie ustroju nośnego.

6. Deskowanie, betonowanie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie ustroju nośnego.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonywanie wykopu, układanie i łaczenie rur, zagęszczanie, zasypywanie.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: