Aktualności

DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 13.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

 • 06.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

 1. Ogrodzenia dróg
 2. Poszerzenia nasypu pod bramownice

Sekcja I

1.km 10+983,28-12+300,00:

 • montaż barier H1/W3/A od km 10+988 do km 11+768 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa) oraz prace porządkowe na poboczu i pasie rozdziału
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 10+983 do km 11+325 (strona prawa)
 • wykop od km 11+680 do km 11+720 (strona prawa)
 • wiercenie pali pod bramownice od km 11+120 do km 11+783
 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (strona prawa)

2.km 12+300,0 0-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający tarcza ronda Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę DD-Azoty od km 0+630 do km 0+860 wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie rowu, skarpy i pobocza na łącznicy Azoty I
 • zahumusowanie 30cm – tarcza ronda Azoty I
 • montaż barier H2W3A od km 12+229 do km 12+237 (strona prawa) oraz od km 12+181 do km 12+190 (strona prawa)
 • montaż barier H1W3A od km 12+237 do km 12+293 (strona prawa) oraz od km 12+554 do km 12+662 (strona prawa)
 • wykop rowów wewnętrznych łącznice Azoty I
 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 oraz na łącznicach Azoty I; wykonanie oznakowania P-7a, P-13, P-10, P-11 rondo Azoty I oraz powierzchnie wyłączone z ruchu przy łącznice

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+000 (strona prawa)
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 12+800 do km 12+900 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15 cm – skarpa, prace porządkowe na pasie rozdziału od km 12+800 do km 13+200 (strona prawa)

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa pod zatokami autobusowymi
 • roboty brukarskie
 • odhumusowanie
 • profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową w rejonie zatok autobusowych

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • wykop i profilowanie skarpy od km 15+030 do km 15+100 (strona prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zjazdy z dróg publicznych – roboty ziemne – zjazd z DP2505L
 • profilowanie pasa technologicznego od km 15+780 do km 15+850
 • wykop rowu prawego w km 15+780
 • odhumusowanie i profilowanie koryta – DD-07
 • zahumusowanie 15cm oraz 30cm – prace porządkowe na węźle Puławy Wschód (skarpy oraz teren płaski)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 17+200 do km 17+250 oraz wykop i profilowanie przeciwskarpy od km 16+950 do km 17+000 (strona prawa – przejście dla zwierząt)
 • profilowanie przeciwskarpy wykopu – TG od km 16+963 do km 17+000 (jezdnia prawa)
 • zahumusowanie 30cm na pasie rozdziału od km 17+280 do km 17+375

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie pasa technologicznego
 • zagęszczanie koryta – DG Wronów-Końskowola
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów-Końskowola
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+292 oraz od km 0+339 do km 0+557
 • profilowanie koryta od km 17+500 do km 18+500, DD-9.1
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+125 oraz od km 0+275 do km 0+346
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – węzeł Końskowola rondo północne oraz DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • profilowanie i zagęszczanie pierwszej warstwy nasypu – DG Wronów-Końskowola
 • zagęszczenie warstwy mrozoochronnej – DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+170 oraz od km 0+232 do km 0+278
 • wykonanie nawierzchni z destruktu – DG 107701L od km 0+334 do km 0+483
 • montaż barier H1W2A – WD-09
 • montaż barier H1W3A – WD-09
 • montaż barier H2W4A od km 17+249 do km 17+591 (dwustronnie)
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 20+000 do km 22+000
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne - DP 2507L od km 0+797 do km 1+060,62 (w. Końskowola rondo południowe)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • próbne obciążenie dynamiczne

2.Most nad Kurówką (trasa główna):

 • montaż geokraty
 • próbne obciążenie dynamiczne

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • próbne obciążenie dynamiczne

Sekcja II

4.Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż barier energochłonnych

Sekcja III

5.Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków w osi C

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż schodów skarpowych

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • demontaż istniejącego oświetlenia na słupach OŻ za Kurówką

3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych WO11.

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice

2. Ogrodzenia dróg.

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie pobocza od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa) oraz humusowanie skarpy za pasem technologicznym

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • wykop i profilowanie skarpy łącznice Azoty I
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy Azoty I
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-Azoty od km 0+021,08 do km 0+940,18
 • skropienie podbudowy bitumicznej – DD-Azoty od km 0+021,08 do km 0+940,18
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik – DD-Azoty od km 0+640 do km 0+900
 • geowłóknina w rowie – Azoty I
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • drogi dojazdowe – zagęszczanie warstwy kruszywa – DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych (strona lewa)

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • profilowanie skarpy
 • wykop/przygotowanie koryta pod podbudowę pomocniczą pod zatoki autobusowe
 • wstępne rozłożenie kruszywa pod zatoki autobusowe.

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie skarpy nasypu wraz z wykopem – DT od km 15+100 do km 15+500
 • wykop i profilowanie skarpy za pasem technologicznym od km 15+100 do km 15+500
 • pasy technologiczne- przygotowanie koryta pod plac mijania na początku pasa technologicznego od km 15+787 do km 15+800 (strona prawa)
 • odhumusowanie mijanki wraz z wykopem rowu prawego – DT od km 15+787 do km 15+975

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający pas dzielący i pobocza od km 17+280 do km 17+375
 • wykop rowu od km 16+480 do km 16+520 (strona prawa)
 • pasy technologiczne – profilowanie koryta pod pas technologiczny od km 16+500 do km 17+000 (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego pas dzielący i pobocze – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze na łącznicach L02, L06, L04 na węźle Końskowola
 • wykonanie koryta pod warstwę mrozoochronną – DD-10
 • wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – PAS TECHNOLOGICZNY od km 19+500 do km 20+173 (strona lewa)
 • profilowanie koryta – PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+500 do km 22+900 (strona lewa i prawa) oraz PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+068 do km 22+450 (strona lewa)
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557 oraz DD-12
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-12
 • humusowanie na węźle Końskowola
 • wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+500 do km 22+900 (strona lewa i prawa), od km 22+068 do km 22+450 (strona lewa), od km 21+350 do km 21+900 oraz DD od km 20+700 do km 21+350
 • roboty brukarskie – DG Wronów-Końskowola
 • profilowanie koryta pod pasy technologiczne od km 17+400 do km 18+000
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 20+700 do km 21+300, od km 21+600 do km 22+015 (jezdnia lewa) oraz od km 22+425 do km 22+902 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 21+600 do km 22+015 (jezdnia lewa) oraz 22+425 do km 22+902 (jezdnia prawa)
 • profilowanie przeciwskarpy wykopu – TG od km 19+500 do km 19+950 (jezdnia lewa)
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz warstwy z podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+100

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Most nad Kurówką (trasa główna):

 • Umocnienie stożków geokratą
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie do betonowania kapy na ustroju
 • warstwa ścieralna na obiekcie
 • betonowanie kap chodnikowych na ustroju
 • wypełnienie spoin między deskami gzymsowymi
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

Sekcja II

3.Wiadukt zintegrowany z przejściem dla zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż balustrad na kładkach przechodnich
 • montaż schodów skarpowych

Sekcja III

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż schodów roboczych
 • montaż balustrad na kładkach przechodnich
 • wykonanie warstwy ścieralnej
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż krawężnika zanikającego.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • zakładanie tabliczek słupowych.

BRANŻA SANITARNA:

1. Rzeka Kurówka w km 2+722 – 2+904:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice

2. Prace porządkowe

Sekcja I

Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatki.

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop – profilowanie skarp wewnętrznych łącznice Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+760 do km 0+860
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • profilowanie skarpy

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – DT od km 15+100 do km 15+500 oraz od km 15+787 do km 15+975
 • nasadzenia

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+100 do km 16+500 (strona lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 16+988,20 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej- od km 16+988,20 do km 17+500 (jezdnia lewa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego pas dzielący i pobocze – TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) wraz z L02, L04, L06
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm I w-wa – TG od km 17+200 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy z kruszywa – TG od km 17+200 do km 17+500
 • odhumusowanie zjazdów – DD-11 oraz DP2507L
 • wykonywanie poszerzeń nasypu – DG 107701L od km 0+000 do km 0+100
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilisowanej spoiwem – DD-12 od km 0+900 do km 1+837
 • humusowanie
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – II w-wa – TG od km 17+200 do km 17+500 (jezdnia lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km linii nr 007 w km 12+241,55:

 • montaż osłony przeciwporażeniowej

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie kap chodnikowych do betonowania

Sekcja III

3. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola:

 • montaż balustrad U-11a.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • zakładanie wysięgników i opraw – WO3 i WO1
 • zakładanie tabliczek słupowych.

BRANŻA SANITARNA:

1. Wpusty deszczowe- zlewnia ZL14:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa)
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy od km 10+983,28 do km 11+700,00 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej – DD-01
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – Al. Tysiąclecia od km 0+021,82 do km 0+049
 • skropienie podbudowy z kruszywa – w. Azoty I: rondo, łącznica L01, L03 oraz L05
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm - w. Azoty I: rondo, łącznica L01, L03 oraz L05
 • nasyp z wykopu- zagęszczanie poboczy L03 Azoty I
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – Al. Tysiąclecia od km 0+021,82 do km 0+049
 • wykop rowu i profilowanie skarpy na łącznicy L01 w. Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający pod ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 (strona prawa)
 • warstwa mrozoochronna – profilowanie oraz dogęszczanie koryta DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C3/4)- DD-Azoty od km 0+620 do km 0+700 oraz od km 0+860 do km 0+940
 • podbudowa 0/31,5 – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+860
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

4. km 13+250,00-15+100,00:

 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm – rozbiórka stabilizacji – DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • drogi dojazdowej – zagęszczanie I warstwy z kruszywa DD-02
 • profilowanie pasów technologicznych (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie i obsiewanie zahumusowania skarpy i rowu – DD-04

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • branża elektroenergetyczna oraz teletechniczna – oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabli, zasypywanie i zagęszczanie – od 7/35 – 7/41 oraz od 1/12-1/15, stawianie fundamentów od 7/31- 7/41 oraz od 1/12 – 1/15)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa nad przepustem PZŁ-03a, DD-04

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykonywanie nasadzeń na węźle Puławy Wschód
 • zagęszczanie pasów technologicznych od km 15+100 do km 15+500, od km 15+780 do km 15+980 oraz od km 16+080 do km 16+480

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie teren płaski w rejonie przejścia dla zwierząt od km 17+000
 • montaż barier h2w4a od km 16+997 do km 17+249 na pasie rozdziału
 • warstwa mrozoochronna gr. 20cm – profilowanie i zagęszczanie w-wy od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia lewa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia lewa)

Sekcja III

Obsiew trawy

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • ciek korytkowy, krawężnik betonowy na łącznicy L06 węzeł Końskowola
 • układanie chodnika – DP 2507L od km 0+600 do km 0+700
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+600 (mata przeciwerozyjna - strona lewa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+910 do km 18+286 (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-08
 • wykop rowu prawego – DG Wronów-Końskowola od km 0+217 do km 0+300
 • zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DP2507L od km 0+589 do km 0+750
 • odmulanie/czyszczenie rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 (jezdnia prawa) oraz od km 20+100 do km 20+700 (jezdnia lewa)
 • montaż barier h2w4a od km 21+818 do km 22+014 oraz od km 22+034 do km 22+222 na pasie rozdziału
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 (jezdnia prawa)
 • humusowanie (pobocza, skarpy, rowu, pasa rozdziału)od km 20+500 do km 21+650 (strona prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+910 do km 18+286 oraz od km 20+682 do km 21+126 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 na łącznicach L02, L04, L06 – w. Końskowola
 • profilowanie poboczy, skarp, rowów i przeciwskarp od km 21+150 do km 21+600
 • wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z CBGM – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 19+720 do km 20+220 – I warstwa (jezdnia lewa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu lewego- TG od km 20+100 do km 21+900 (jezdnia lewa)
 • zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – na łącznicach L02, L04, L06 – węzeł Końskowola
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DP 2507L od km 0+575 do km 0+760
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm – DP 2507L od km 0+575 do km 0+760
 • zagęszczanie nasypu pod zjazdami- DD-08 oraz DD-10
 • skropienie podbudowy z kruszywa – TG od km 19+720 do km 20+220 – II warstwa oraz w. Końskowola na łącznicach L02, L04 i L06
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – w. Końskowola na łącznicach L02, L04 i L06
 • humusowanie od km 21+150 do km 22+000 (strona prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • wykonanie fundamentów słupków bram
 • naciąganie siatek do bram i furtek.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – trasa główna:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych na kapie poza ustrojem
 • montaż uchwytów na balustrady przy ekranach

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • chudy beton pod kapy chodnikowe na obiekcie
 • ułożenie krawężników na dojazdach w osiach A i B
 • dreny odwadniające izolację
 • osadzenie wpustów

Sekcja II

3. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż ekranów akustycznych
 • wykonanie żywicy na kapach

Sekcja III

Montaż przepustów do poszerzeń drogowych – km 22+615 oraz km 22+775

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą w km 22+024,14:

 • sikafelx na kapach
 • ułożenie geokraty na stożkach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Azoty– oświetlenie:

 • przełączanie obwodów oświetleniowych na docelowe zasilanie
 • prostowanie słupów na wiaduktach
 • posadowienie szafek SO 3/2, SRO 3/2

2. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • prostowanie słupów na wiaduktach
 • przełączanie obwodów oświetleniowych na docelowe zasilanie
 • stawianie słupów oświetleniowych – WO1 i WO3.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • prostowanie słupów na wiaduktach.

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700 – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty oraz poprawki rondo Azoty I
 • skropienie podbudowy z kruszywa – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+703 oraz od km 0+725 do km 0+940,18
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+703 oraz od km 0+725 do km 0+940,18
 • warstwa ścieralna z SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 12+388 do km 12+762,70
 • skropienie bitumiczne - TG od km 12+388 do km 12+762,70
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – DD-Azoty I od km 0+620 do km 0+703 oraz od km 0+725 do km 0+940,18
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm- w. Azoty I: rondo, łącznica L03, L05 (strona lewa) oraz Al. Tysiąclecia od km 0+020,50 do km 0+049,05
 • skropienie bitumiczne - w. Azoty I: rondo, łącznica L03, L05 (strona lewa), Al. Tysiąclecia od km 0+020,50 do km 0+049,05 oraz DD-Azoty od km 0+620 do km 0+703

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+740 do km 0+860 – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa 0/31,5- zagęszczanie kruszywa – DD-Azoty od km 0+740 do km 0+940
 • krawężnik betonowy- DD-Azoty oraz poprawki na rondzie Azoty I
 • montaż barier h2w4a od km 12+717 do km 12+763 na pasie rozdziału (strona prawa)
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • prace przygotowawcze.

Sekcja II

Nasadzenia

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • wykop rowu i profilowanie skarpy od km 14+800 do km 15+100 (strona lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa nad przepustem PZŁ-03a – DD-04
 • pasy technologiczne- zagęszczanie kruszywa

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie i zagęszczanie nawierzchni z destruktu – DT od km 15+100 do km 15+500, od km 15+787 do km 15+975 oraz od km 16+077 do km 16+478
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – DT od km 15+100 do km 15+500 oraz od km 15+787 do km 15+975

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonanie nasadzeń przy wiadukcie zintegrowanym z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06 oraz na w. Puławy Wschód (strona lewa)
 • zahumusowanie 30cm – profilowanie zahumusowania oraz prace porządkowe na pasie rozdziału od km 16+500 do km 17+000
 • ściek trójkątny od km 17+280 do km 17+375 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – zahumusowanie terenu płaskiego w okolicy przejścia dla zwierząt w km 16+979,06

Sekcja III

Nasadzenia

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 19+680 do km 20+240 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 19+680 do km 20+240 (jezdnia lewa)
 • humusowanie pobocza, skarp i rowów od km 17+900 do km 18+600 oraz od km 21+150 do km 22+000 (strona prawa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu prawego – TG od km 22+040 do km 22+100
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 17+300 do km 17+500 oraz od km 20+200 do km 20+500 (strona prawa)
 • profilowanie stożków przyczółka na moście nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiającym migrację dużych zwierząt pod drogą ekpresową
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm na w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • skropienie podbudowy bitumicznej na w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • odhumusowanie zjazdów oraz profilowanie koryta – DD-12
 • nasyp uzupełniający pas dzielący i pobocze – TG od km 19+700 do km 20+200 (strona lewa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DP 2507L od km 0+913 do km 1+050,13 (strona lewa)
 • ciek trójkątny – TG od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 21+152 do km 21+936 (strona prawa) oraz na wiadukcie w ciągu drogi powiatowej na 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03 (strona lewa)
 • montaż barier h1w2a od km 21+936 do km 21+944 (strona prawa) oraz na wiadukcie w ciągu drogi powiatowej na 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03 (strona lewa)
 • nasyp uzupełniający pas dzielący – DP 2507L od km 0+913 do km 1+050,13 (strona lewa)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • profilowanie podłoża pod pasy technologiczne – DT od km 22+500 do km 22+903 (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze pas dzielący i pobocze – DG 110701L od km 0+450 do km 0+567 oraz TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) wraz z L0, L04, L06
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm - DG 110701L od km 0+450 do km 0+567
 • krawężnik betonowy – DG 110701L
 • profilowanie koryta – DT od km 22+500 do km 22+903 (strona lewa)
 • odhumusowanie wraz z wykonaniem koryta – TG od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia lewa)
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej – DG 110701L od km 0+450 do km 0+567
 • wstępne rozłożenie i zagęszczanie warstwy podbudowy z kłms 0/31,5 mm – DG 110701L od km 0+450 do km 0+567
 • profilowanie poboczy, rowów i skarp od km 19+700 do km 19+900
 • humusowanie skarp od km 21+700 do km 21+900

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • Wykonanie fundamentów słupków bram
 • naciąganie siatek do bram i furtek.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Poszerzenia nasypu pod bramownice

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż elementów odwodnienia pomostu
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • poszerzenie nasypu pod bramownice
 • betonowanie kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych na ustroju

Sekcja II

3. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+483,00:

 • montaż kładek przechodnich

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż geokraty na stożkach

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • wykonanie żywicy na kapach
 • sikafelx na gzymsach
 • ułożenie ścieku powierzchniowego przy gzymsie

Sekcja III

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą w km 22+024,14:

 • montaż kładek przechodnich
 • montaż geokraty na stożkach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa systemu zarządzani ruchem SZR dla odcinka 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • położenie kabli na mostku nad Kurówką.

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie prawym od km 10+983 do km 11+500
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 10+983,28 do km 11+200 – I warstwa (jezdnia prawa) oraz TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa) II warstwa
 • program naprawczy – wiążąca AC 16W PMB gr.7cm – TG od km 11+650 do km 11+680 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop rowu oraz profilowanie skarpy na łącznicach L01, L03 oraz L05 – w. Azoty I
 • warstwa mrozoochronna - profilowanie i zagęszczenie w-wy DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700 oraz od km 0+730 do km 0+820
 • kostka kamienna (pierścień ronda) – spoinowanie pierścienia z kostki kamiennej
 • podbudowa z mieszanki związanej gr.15cm (C3/4) – DD Azoty od km 0+740 do km 0+860
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie łącznic L01, L03 oraz L05 na rondzie i al. Tysiąclecia Azoty I
 • krawężnik betonowy – skrzyżowanie Azoty I
 • skropienie podbudowy z kruszywa oraz warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – w. Azoty I (rondo, łącznica L01, L03, L05)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – L02 od km 0+000 do km 0+223,5 oraz L04 od km 0+000 do km 0+232,9.

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – dogęszczanie pierwszej warstwy kruszywa na drodze dojazdowej DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych
 • wykonanie warstwy wiążącej od km 12+320 do km 12+776 (jezdnia prawa).

4. km 13+250,00-15+100,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych.

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • profilowanie podłoża pod nasyp
 • ułożenie objazdu z płyt drogowych do garaży
 • branża elektroenergetyczna oraz teletechniczna – oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabli, zasypywanie i zagęszczanie – od 7/35-7/41, od 1/12-1/15).

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie humusowania skarpy za pasem technologicznym
 • zagęszczanie pasów technologcznych

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie humusowania skarpy za pasem technologicznym
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód pomiędzy TG a DP 2505L
 • zahumusowanie 30cm – profilowanie zahumusowania pasa rozdziału od km 15+550 do km 16+200

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 16+988,20 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 17+000 do km 17+250
 • montaż barier h1w2a od km 17+036 do km 17+056 (strona prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+056 do km 17+344 (strona prawa).

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 17+375 do km 17+500 (jezdnia prawa) oraz od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 18+058 do km 18+632 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 17+700 do km 17+980 (jezdnia prawa)
 • profilowanie skarp – TG od km 17+700 do km 17+980 (rów prawy)
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 22+034,20 do km 22+200 – II warstwa (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 oraz od km 20+500 do km 21+400 (jezdnia prawa)
 • odhumusowanie zjazdów, wykonywanie nasypu pod zjazdami - DD-10
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 22+034,20 do km 22+240
 • humusowanie (pobocza, skarp, rowów oraz pady rozdziału) od km 17+500 do km 18+400 (strona prawa) oraz od km 20+500 do km 21+150 (strona prawa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu prawego – TG od km 20+100 do km 20+700 oraz od km 21+300 do km 21+900 (strona prawa)
 • montaż barier h1w2a od km 22+114 do km 22+370
 • montaż barier h1w3a od km 22+539-22+907
 • chodnik – DP 2507L
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) oraz DP 2507L od km 0+589 do km 0+750
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-08
 • wykop rowu lewego – TG od km 22+500 do km 22+700 (jezdnia lewa).

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • wykonanie fundamentów słupków bram
 • zasypywanie wykopów pod ogrodzeniami.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla pieszych i zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż schodów skarpowych
 • betonowanie głowic pali
 • izolacja bitumiczna pod płyty przejściowe
 • przygotowanie powierzchni płyt ustroju do ułożenia izolacji.

2. PP-03a:

 • układanie obruku wlotu i wylotu.

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż desek gzymsowych
 • izolacja bitumiczna płyt przejściowych.
 • izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostu
 • montaż krawężników na ustroju
 • warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • montaż kotew talerzowych (część górna).

Sekcja II

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż kładek przechodnich.

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • układanie krawężników granitowych na kapie chodnikowej lewej
 • zbrojenie kapy
 • beton kapy chodnikowej lewej

6. P-06:

 • obruk wylotu przepustu.

7. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż reperu na obiekcie.

Sekcja III

8. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+460,57:

 • nawierzchnia z żywic na kapach.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie i zagęszczanie – obwód WO8

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie.

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja

2.Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

3.Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików .
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.08.2018
Liczba odsłon: