DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA SANITARNA

1. Kanalizacja deszczowa (Rondo Azoty II):

 • roboty ziemne
 • montaż przykanalika, studni.

WYKONANIE OGRODZENIA etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 12+300,00-12+800,00:

 • układanie krawężnika betonowego – skrzyżowanie Azoty I
 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 oraz zagęszczanie
 • ściek trójkątny na łącznicach L05L + L03- skrzyżowanie Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie przebiegu pod kanalizację deszczową
 • wywóz gruzu
 • odhumusowanie- wlot do Al. Tysiąclecia

3. km 13+250,00-13+800,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 16 cm – DD-Azoty od km 0+820 do km 0+880

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm- humusowanie rowu prawego DW824 od km 0+400 do km 0+500
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego węzeł Puławy Wschód pomiędzy TG a łącznicami L01, L03 oraz L05
 • przygotowanie mieszanki kruszyw do wykonania pasów technologicznych

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 16+950 do km 17+000 oraz profilowanie terenu pod pas technologiczny
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego przy obiekcie WS-06 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu od km 17+280 do km 17+375 (strona prawa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie terenu płaskiego między DG Wronów Końskowola a DD-10 – WD-08 (DG Wronów Końskowola)- teren płaski oraz terenu płaskiego między DG W-K i DD-08
 • wykop rowu prawego – DP 2505L oraz profilowanie skarpy nasypu- DG 107701L od km 0+357,77 do km 0+478,25
 • wykop rowu prawego, wykonywanie nasypu uzupełniającego-pobocze TG od km 22+020 do km 22+150 (jezdnia prawa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+700 (strona lewa) oraz od km 22+500 do km 22+902,65 (strona lewa)
 • odmulanie/ czyszczenie rowu prawego – TG od km 17+900 do km 18+450 (jezdnia prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie płyty pomostu do betonowania
 • montaż deskowania wspornika pod dylatację
 • dozbrojenie dylatacji
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B
 • montaż dystansów wysokościowych na płycie pomostu
 • montaż zbrojenia wspornika pod dylatację w osi B
 • betonowanie i pielęgnowanie płyty pomostu oraz II etapu ścianek zaplecznych

BRANŻA SANITARNA

1.Wpusty deszczowe, studnie- zlewnia ZL3:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

2. Wpusty deszczowe-zlewnia ZL2:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • regulacja studni
 • montaż włazów i przykanalika.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • zahumusowanie 15 cm- profilowanie humusownia skarpy i rowu od km 12+800 do km 13+000
 • nasyp z dokopu- nasyp uzupełniający w poboczu drogi DD-02

Rondo Azoty II (13+100,00-13+200,00):

 • prace porządkowe po wycince drzew
 • rozbiórka chodnika, opaski, krawężnika
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (malowanie oznakowania tymczasowego, ustawienie oznakowania pionowego)
 • usuwanie karpin
 • kruszenie materiału z rozbiórki chodnika, opaski
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • roboty rozbiórkowe

3. km 13+250,00-13+800,00:

 • zahumusowanie 15 cm- humusowanie skarpy za pasem technologicznym od km 13+300 do km 13+600 (strona lewa)

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop rowu prawego DD-04 od km 1+500 do km 1+700
 • wykop rowu prawego DW824 od km 0+000 do km 0+100 wraz z rowem przy drodze powiatowej 2505L (strona prawa) oraz od km 0+290 do km 0+330 oraz od km 0+360 do km 0+430
 • zahumusowanie 15cm- rów lewy DD-04 od km 1+400 do km 1+700
 • wykop rowu prawego przy DP 2505L od km 0+020 do km 0+120
 • humusowanie skarpy za pasem technologicznym od km 16+100 do km 16+200 (strona lewa)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 17+100 do km 17+300 oraz profilowanie skarpy nasypu

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykop rowu lewego od km 16+950 do km 17+370 oraz profilowanie skarpy nasypu
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+700

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż wpustów, sączków
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B
 • montaż dystansów wysokościowych na płycie pomostu
 • montaż zbrojenia wspornika pod dylatację w osi B
 • montaż dylatacji w osiach A i B
 • przygotowanie płyty pomostu do betonowania.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II
1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny od km 14+550 do km 14+650 za przejściem dla zwierząt w km 14+600,00
 • zahumusowanie 15 cm przeciwskarpy lewej od km 13+900 do km 14+040 oraz przeciwskarpy od km 14+700 do km 15+100 (strona prawa)

2.km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm – teren płaski na węźle Puławy Wschód
 • zahumusowanie 15 cm przeciwskarpy prawej od km 15+100 do km 15+500

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie pobocza i rowu lewego (dno, skarpa, przeciwskarpa) – TG od km 17+900 do km 18+700 (jezdnia lewa) oraz TG od km 22+000 do km 22+450 (jezdnia lewa)
 • profilowanie pobocza i wykop rowu lewego wraz z korytowaniem DT – TG od km 22+500 do km 22+900 (jezdnia lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia i deskowania płyty pomostu
 • montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy w osi B
 • betonowanie poprzecznicy w osi B
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II
1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykonanie wykopów – rów odprowadzający wodę do rzeki Kurówki (przy DW 824)
 • nawożenie kruszywa na pas technologiczny od km 15+900 do km 16+100
 • wykonywanie nawierzchni destruktu na drodze technologicznej od km 15+787 do km 15+975

2. km 16+300,00 do km 17+375,00:

 • przygotowanie pasów technologicznych od km 16+400 do km 16+500
 • wykop rowu lewego od km 17+000 do km 17+100 oraz od km 17+100 do km 17+300; profilowanie skarpy nasypu
 • pasy technologiczne- nawożenie kruszywa na pas technologiczny od km 16+300 do km 16+500 (strona lewa)
 • profilowanie skarpy wraz z wykopem rowu lewego oraz korytowaniem DT- TG od km 16+950 do km 17+370 (jezdnia lewa)
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+277 do km 16+478 oraz od km 16+378 do km 16+483

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie skarpy wraz z rowem i drogą technologiczną – DG 107701L od km 0+350 do km 0+450

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż kotew talerzowych
 • montaż wpustów
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 0+750,00-0+850,00 (DD-Azoty):

 • rozbiórka krawężnika betonowego
 • rozbiórka chodnika z kostki

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • odhumusowanie drogi dojazdowej-Azoty od km 0+730,00 do km 0+850

Sekcja II
1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny od km 14+550,00 do km 14+650,00 za przejściem dla zwierząt w km 14+600,00

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • pasy technologiczne- profilowanie zahumusowania teren płaski (węzeł Puławy Wschód)
 • przygotowanie pasa technologicznego od km 15+900,00 do km 16+100 (strona prawa)

3.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • przygotowanie pasa technologicznego
 • pasy technologiczne- nawożenie kruszywa na pas technologiczny od km 16+070,00 do km 16+300,00

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • humusowanie od km 0+000,00 do km 0+280,00 (strona lewa)- skarpa, dno rowu i przeciwskarpa; (strona prawa)- pobocze skarpa, dno rowu oraz od km 0+350,00 do km 0+480,00 (strona lewa)- skarpa, dno rowu i przeciwskarpa
 • profilowanie i wykop przeciwskarpy rowu prawego od km 20+700,00 do km 21+980 (jezdnia prawa)
 • profilowanie i wykop przeciwskarpy rowu lewego od km 22+500 do km 22+900 (jezdnia lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B
 • betonowanie poprzecznicy w osi A i B

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: