DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 10.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2....

  Czytaj więcej...

 • 03.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2. Pasy...

  Czytaj więcej...

1. 28 kwietnia 2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. 
2. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót.
3. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.

1. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opiniowania przez Komisję Odbiorową.

2. Trwają prace przygotowawcze do przekazania Placu Budowy Wykonawcy.

1. Wykonawca złożył skorygowany Projekt Wykonawczy – obiekty inżynieryjne oraz uzupełnioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB).

2. Trwa przegląd dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu.

Trwają prace projektowe

1. Wojewoda Lubelski wydał Decyzję ZRID na budowę drogi ekspresowej, łączącej węzeł Kurów Zachód na S17 z obwodnicą Puław.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót.

3. Zaopiniowano z uwagami i przekazano dokumentację projektową – Projekt Wykonawczy do Zamawiającego w celu powołania Komisji Odbiorowej.

Trwają prace projektowe

1. Wykonawca złożył do uzgodnienia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

2. Trwa przegląd dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,29.

3. Wykonawca złożył do uzgodnienia Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) robót drogowych w zakresie:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • roboty wykończeniowe
 • kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • odwodnienie korpusu drogowego
 • roboty ziemne
 • elementy ulic.

4. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52                                                   

5. Przekazano Wykonawcy uwagi do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):

 • branża energetyczna
 • obiekty inżynierskie.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      13.09.2018
Liczba odsłon: