AKTUALNOŚCI

 • 04.12.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: zagęszczanie i profilowanie w-wy...

  Czytaj więcej...

 • 27.11.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 – 12+300,00: nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Branża mostowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Rozpoznanie zakresu robót branży uzbrojenia terenu, pozyskanie informacji nt. operatorów.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Rozpoznanie w zakresie robót geodezyjnych.

Dokumentacja geologiczna:

 • Analiza dostępnej dokumentacji w zakresie rozpoznania podłoża, dóbr i lokalizacji kontrolnych odwiertów badawczych pod kątem sporządzenia opracowań geologicznych i geotechnicznych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.12.2017
Liczba odsłon: