DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 19.03.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 12+300,00-12+800,00: układanie krawężnika betonowego – skrzyżowanie Azoty...

  Czytaj więcej...

 • 12.03.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 12+300,00-12+800,00: nasyp z dokopu – nasyp DD-Azoty od km 0+650 do...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Rozwiązania sytuacyjne oraz analiza przebiegu wysokościowego trasy głównej.

Branża mostowa:

 • Przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych nad projektowaną drogą ekspresową.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Analiza i przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych.

Geodezja:

 • Uzyskanie materiałów geodezyjnych z PKP S.A. oraz ze starostwa Powiatowego, roboty geodezyjne w terenie.

Geologia:

 • Prace związane z przygotowaniem Projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • wykonany jest raport oddziaływania na środowisko w ramach powtórnej oceny w stosunku do prowadzonych prac projektowych drogowych,
 • rozpoczęły się inwentaryzacje dotyczące migracji wiosennej płazów,
 • wystąpienie do urzędów właściwych odnośnie zagospodarowania terenów i miejscowych planów zagospodarowania w celu powtórnej analizy akustycznej.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Założenie osi trasy głównej i przyjęcie przekroi typowych dla trasy głównej.

Branża mostowa:

 • wstępne przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych, przyjęcie założeń i wytycznych w zakresie rozwiązań technicznych,
 • wykonanie rozpoznania archiwalnej dokumentacji geologicznej w zakresie posadowienia obiektów mostowych.

Geodezja:

 • złożenie wniosków w celu uzyskania materiałów geodezyjnych,
 • zgłaszanie prac geodezyjnych,
 • wywiad w terenie.

Geologia:

 • analiza dokumentacji archiwalnej,
 • przyjęcie zakresu koniecznych badań dodatkowych-kontrolnych,
 • zebranie materiałów koniecznych do przygotowania Projektu robót geologicznych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Branża mostowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Rozpoznanie zakresu robót branży uzbrojenia terenu, pozyskanie informacji nt. operatorów.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Rozpoznanie w zakresie robót geodezyjnych.

Dokumentacja geologiczna:

 • Analiza dostępnej dokumentacji w zakresie rozpoznania podłoża, dóbr i lokalizacji kontrolnych odwiertów badawczych pod kątem sporządzenia opracowań geologicznych i geotechnicznych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      21.03.2018
Liczba odsłon: