Aktualności

DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 13.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

 • 06.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie prawym od km 10+983 do km 11+500

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 zagęszczanie nasypu
 • wykop rowu oraz profilowanie skarpy na łącznicach L03 oraz L05 – w. Azoty I
 • krawężnik betonowy – rondo Azoty I
 • warstwa mrozoochronna - DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 oraz od km 0+730 do km 0+820, zagęszczanie
 • kostka kamienna - pierścień ronda Azoty I
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie łącznic L01, L03, L05 oraz rondo i al. Tysiąclecia Azoty I

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • odhumusowanie terenu

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – profilowanie i zagęszczanie pasa technologicznego

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – nawożenie humusu teren płaski w. Puławy Wschód pomiędzy łącznicami L01, L03, L05 a TG od km 15+600 do km 15+750

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 16+990 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • skropienie międzywarstwowe – TG od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 16+988,20 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • podbudowa AC 22P gr.17cm - TG od km 17+280 do km 17+375 – II warstwa

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • skropienie międzywarstwowe – TG od km17+375 do km 17+500
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 17+280 do km 17+500 - II warstwa
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 17+375 do km 17+960 (jezdnia prawa) oraz od km 22+034,20 do km 22+240 (jezdnia prawa i lewa)
 • wykonanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 18+000 do km 18+400 (jezdnia prawa)oraz od km 20+500 do km 21+100 (jezdnia lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 17+500 do km 17+960 (jezdnia prawa)
 • odhumusowanie zjazdów – DD-10

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki
 • wykonywanie wykopów pod fundamenty słupków.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla pieszych i zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż kładek przechodnich przez rów
 • montaż balustrad na kładkach

2. Most nad Kurówką (trasa główna):

 • układanie schodów skarpowych
 • układanie koski w pasie rozdziału
 • montaż balustrad na kładkach (jezdnia prawa) od strony Lublina

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • chudy beton pod płyty przejściowe w osi B
 • zasypka stożków w osiach A i B
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A i B
 • betonowanie płyt przejściowych w osi A i B
 • przygotowanie płyt pomostu do wykonania izolacji
 • przygotowanie powierzchni betonowych do ułożenia izolacji

Sekcja II

4. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż deski gzymsowej na kapie
 • zbrojenie kapy chodnikowej po lewej stronie
 • wykonanie żywicy na kapie po prawej stronie
 • beton wyrównawczy pod kapę
 • układanie krawężników granitowych

Sekcja III

5. Most nad ciekiem „Dopływ do Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową:

 • wykonanie żywicy na kapach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • wykrycie i wykonanie wstawki na uszkodzonym kablu zasilającym obwód WO4

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • układanie kabli na tarczy ronda
 • posadowienie szafki oświetleniowej SO 1/1/1
 • zasypywanie i zagęszczanie kabli na tarczy ronda

3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • posadowienie szafek oświetleniowych przy rondzie północnym

4. Kolizja TT Azoty

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja

2.Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy

3.Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików .

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • wykop rowu od km 10+983 do km 11+500+profilowanie skarpy
 • zahumusowanie 30 cm – humusowanie pasa rozdziału od km 10+983 do km 11+500

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 (zagęszczanie nasypu)
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 12+400 do km 12+800
 • wykop – profilowanie koryta DD-01

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, montaż przykanalika, studni)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • warstwa mrozoochronna nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C3/4) nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • profilowanie pasa technologicznego

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop – DW824 od km 0+550 do km 0+600 (rów lewy)
 • pasy technologiczne – profilowanie powierzchni pasa technologicznego od km 16+070 do km 16+500
 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego obok WS-06 (strona prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu prawego od km 17+000 do km 17+300
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 16+990 do km 17+960
 • wykop rowu lewego – TG od km 17+000 do km 17+350

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • korytowanie DT – TG od km 17+900 do km 18+700
 • profilowanie terenu płaskiego
 • oczyszczanie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 17+280 do km 17+500 (jezdnia prawa) oraz od km 22+034,20 do km 22+240 (jezdnia lewa i prawa)
 • wykop nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 21+950 do km 22+200 (jezdnia lewa i prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki
 • wykopy.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • zasypka za przyczółkami w osiach A i B
 • beton pod płyty przejściowe
 • rozdeskowanie podwalin w osiach A i B
 • przygotowanie płyt betonowych do ułożenia izolacji
 • chudy beton w osi A pod płyty przejściowe

Sekcja II

2. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż schodów skarpowych stożek (jezdnia lewa) od strony Radomia

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • wykonywanie przewiertów pod rondem nr 5 oraz pod łącznicami

BRANŻA SANITARNA

1. Rzeka Kurówka w km 2+722 – 2+904

2. Zastawki

3. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

4. Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

5. Rów melioracyjny E-10.

BRANŻA SANITARNA

1. Kanalizacja deszczowa (Rondo Azoty II):

 • roboty ziemne
 • montaż przykanalika, studni.

WYKONANIE OGRODZENIA etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • zahumusowanie 15 cm- profilowanie humusownia skarpy i rowu od km 12+800 do km 13+000
 • nasyp z dokopu- nasyp uzupełniający w poboczu drogi DD-02

Rondo Azoty II (13+100,00-13+200,00):

 • prace porządkowe po wycince drzew
 • rozbiórka chodnika, opaski, krawężnika
 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (malowanie oznakowania tymczasowego, ustawienie oznakowania pionowego)
 • usuwanie karpin
 • kruszenie materiału z rozbiórki chodnika, opaski
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • roboty rozbiórkowe

3. km 13+250,00-13+800,00:

 • zahumusowanie 15 cm- humusowanie skarpy za pasem technologicznym od km 13+300 do km 13+600 (strona lewa)

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop rowu prawego DD-04 od km 1+500 do km 1+700
 • wykop rowu prawego DW824 od km 0+000 do km 0+100 wraz z rowem przy drodze powiatowej 2505L (strona prawa) oraz od km 0+290 do km 0+330 oraz od km 0+360 do km 0+430
 • zahumusowanie 15cm- rów lewy DD-04 od km 1+400 do km 1+700
 • wykop rowu prawego przy DP 2505L od km 0+020 do km 0+120
 • humusowanie skarpy za pasem technologicznym od km 16+100 do km 16+200 (strona lewa)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 17+100 do km 17+300 oraz profilowanie skarpy nasypu

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykop rowu lewego od km 16+950 do km 17+370 oraz profilowanie skarpy nasypu
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+700

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż wpustów, sączków
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B
 • montaż dystansów wysokościowych na płycie pomostu
 • montaż zbrojenia wspornika pod dylatację w osi B
 • montaż dylatacji w osiach A i B
 • przygotowanie płyty pomostu do betonowania.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 12+300,00-12+800,00:

 • układanie krawężnika betonowego – skrzyżowanie Azoty I
 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 oraz zagęszczanie
 • ściek trójkątny na łącznicach L05L + L03- skrzyżowanie Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie przebiegu pod kanalizację deszczową
 • wywóz gruzu
 • odhumusowanie- wlot do Al. Tysiąclecia

3. km 13+250,00-13+800,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 16 cm – DD-Azoty od km 0+820 do km 0+880

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm- humusowanie rowu prawego DW824 od km 0+400 do km 0+500
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego węzeł Puławy Wschód pomiędzy TG a łącznicami L01, L03 oraz L05
 • przygotowanie mieszanki kruszyw do wykonania pasów technologicznych

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 16+950 do km 17+000 oraz profilowanie terenu pod pas technologiczny
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego przy obiekcie WS-06 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu od km 17+280 do km 17+375 (strona prawa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie terenu płaskiego między DG Wronów Końskowola a DD-10 – WD-08 (DG Wronów Końskowola)- teren płaski oraz terenu płaskiego między DG W-K i DD-08
 • wykop rowu prawego – DP 2505L oraz profilowanie skarpy nasypu- DG 107701L od km 0+357,77 do km 0+478,25
 • wykop rowu prawego, wykonywanie nasypu uzupełniającego-pobocze TG od km 22+020 do km 22+150 (jezdnia prawa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+700 (strona lewa) oraz od km 22+500 do km 22+902,65 (strona lewa)
 • odmulanie/ czyszczenie rowu prawego – TG od km 17+900 do km 18+450 (jezdnia prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie płyty pomostu do betonowania
 • montaż deskowania wspornika pod dylatację
 • dozbrojenie dylatacji
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B
 • montaż dystansów wysokościowych na płycie pomostu
 • montaż zbrojenia wspornika pod dylatację w osi B
 • betonowanie i pielęgnowanie płyty pomostu oraz II etapu ścianek zaplecznych

BRANŻA SANITARNA

1.Wpusty deszczowe, studnie- zlewnia ZL3:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

2. Wpusty deszczowe-zlewnia ZL2:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • regulacja studni
 • montaż włazów i przykanalika.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II
1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykonanie wykopów – rów odprowadzający wodę do rzeki Kurówki (przy DW 824)
 • nawożenie kruszywa na pas technologiczny od km 15+900 do km 16+100
 • wykonywanie nawierzchni destruktu na drodze technologicznej od km 15+787 do km 15+975

2. km 16+300,00 do km 17+375,00:

 • przygotowanie pasów technologicznych od km 16+400 do km 16+500
 • wykop rowu lewego od km 17+000 do km 17+100 oraz od km 17+100 do km 17+300; profilowanie skarpy nasypu
 • pasy technologiczne- nawożenie kruszywa na pas technologiczny od km 16+300 do km 16+500 (strona lewa)
 • profilowanie skarpy wraz z wykopem rowu lewego oraz korytowaniem DT- TG od km 16+950 do km 17+370 (jezdnia lewa)
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+277 do km 16+478 oraz od km 16+378 do km 16+483

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie skarpy wraz z rowem i drogą technologiczną – DG 107701L od km 0+350 do km 0+450

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż kotew talerzowych
 • montaż wpustów
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.08.2018
Liczba odsłon: