DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z pasa technologicznego od km 11+200 do km 11+300 (jezdnia prawa)

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

3. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)
 • pasy technologiczne – transport kruszywa na pas technologiczny

2.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie drogi technologicznej od km 17+000 do km 17+300

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykop od km 18+000 do km 18+300
 • profilowanie nasypu oraz skarpy i dna rowu od km 18+100 do km 18+720 (jezdnia lewa)
 • profilowanie i wykop przeciwskarpy rowu prawego od km 20+700 do km 21+980 (jezdnia prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie do montażu belek typu T ustroju nośnego
 • montaż belek typu T ustroju nośnego

Sekcja II

1. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż podwalin elementów akustycznych na dojazdach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA DROGOWA
Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • transport kruszywa na pasy technologiczne oraz profilowanie pasów technologicznych
 • humusowanie rowu prawego od km 12+000 do km 12+300 TG
 • zahumusowanie 15 cm – profilowanie zahumusowania skarpy od km 12+000 do km 12+300
 • nasyp z dokopu – porządkowanie pasa rozdziału od km 10+985 do km 11+500
 • pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z pasa technologicznego od km 11+200 do km 11+300 (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • odhumusowanie – droga dojazdowa Azoty od km 0+650 do km 0+700
 • krawężnik betonowy – pierścień ronda Azoty I
 • nasyp z dokopu – droga dojazdowa Azoty od km 0+650 do km 0+700 (zasypka istniejącego rowu + zagęszczanie)
 • krawężnik kamienny – pierścień ronda Azoty I

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • profilowanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • humusowanie terenu płaskiego na węźle Puławy Wschód pomiędzy DP2505L a TG
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 20+125,00:

 • kruszenie materiału na pasy technologiczne
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych

BRANŻA MOSTOWA
Sekcja I
1. Most nad Kurówką:

 • betonowanie głowic pali

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej w osiach A i B
 • montaż deskowania poprzecznicy w osiach A i B
 • zasypka za przyczółkiem w osi A
 • przygotowanie do montażu belek typu T ustroju nośnego

Sekcja II
1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • betonowanie głowic pali
 • montaż podwalin
 • obruk stożka

2. Przepusty/przejścia dla zwierząt (P-06 i P-05):

 • obruk wlotu

Sekcja III
1.Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie głowic pali.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA
1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • I warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa (DD-02) od km 0+000 do km 0+588
 • wykop rowu i profilowanie skarpy nasypu od km 11+300 do km 11+650 (strona prawa)
 • roboty przygotowawcze do wykonywania warstwy kruszywa na pasach technologicznych
 • humusowanie skarp i pobocza od km 10+985 do km 11+300 oraz od km 11+300 do km 11+500
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych
 • kruszenie materiału na pasy technologiczne

Sekcja II

1.km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonywanie rowów drogowych od km 17+000 do km 17+300.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osiach A i B
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A
 • betonowanie poprzecznicy w osiach A i B, etap I
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osiach A i B

2. Przepust/przejście dla zwierząt (PZŁ-03):

 • beton ochronny

Sekcja II

1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • zbrojenie, deskowanie i betonowanie głowic pali – branża konstrukcyjna
 • montaż belek podwalinowych

2. Przepusty/przejścia dla zwierząt (P-06 oraz PZM-07):

 • obruk wlotu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • nasyp – profilowanie skarpy nasypu i poboczy od km 10+985 do km 11+700 (strona prawa ) oraz od km 12+460 do km 12+760 (strona prawa)

 BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką:

 • betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • zasypki za przyczółkiem w osi A i B
 • demontaż deskowania przyczółka w osi A
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B
 • montaż deskowania ciosów w osi A
 • betonowanie ciosów w osi A
 • montaż łożysk w osi A i B
 • izolacja bitumiczna korpusów

Sekcja II

1. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż słupów pod ekrany akustyczne
 • układanie schodów skarpowych
 • umocnienie stożka
 • montaż słupów ekranów

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • montaż podwalin

Sekcja III

1. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie i betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe
 • montaż barier zintegrowanych z osłonami
 • dozbrajanie głowic pali

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR dla odcinka 11+000 – 22+000:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

3. Węzeł Azoty-oświetlenie:

 • ustawienie szalunków pod maszt nr 5.

BRANŻA DROGOWA
Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • nasyp – pas rozdziału od km 12+460 do km 12+760
 • profilowanie skarpy nasypu i poboczy od km 10+985 do km 11+700 oraz od km 12+460 do km 12+760 (strona prawa)
 • nawożenie kruszywa – pas technologiczny od km 12+800 do km 13+050 oraz od km 13+275 do km 13+600 (strona lewa)
 • nawożenie humusu – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00

 • nawożenie kruszywa – pas technologiczny od km 13+770 do km 14+160 (strona lewa) oraz od km 14+200 do km 14+550 (strona prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00-20+125,00:

 • nawożenie humusu – teren płaski (węzeł Puławy Wschód)

 BRANŻA MOSTOWA
Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A i B

Sekcja II

1. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • montaż podwalin osłon

2. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż kotew talerzowych
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • deskowanie i zbrojenie głowic pali

Sekcja III

1. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • dozbrajanie, deskowanie oraz betonowanie głowic pali

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • roboty porządkowe

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych – WO1
 • wykonanie uziemień szafek oświetleniowych

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych – WO1 i WO4.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: