DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 16.04.2018

  BRANŻA DROGOWA Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750: wbijanie kotew. Sekcja I 1. km...

  Czytaj więcej...

 • 09.04.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • zagęszczanie i profilowanie w-wy mrozoochronnej od km 10+985 do 11+140 km (jezdnia prawa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) od km 11+275 do 11+380 km (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) od km 12+610 do 12+680 km (jezdnia prawa)
 • nasyp z dokopu na łącznicy L03 (węzeł Azoty I)+zagęszczenie nasypu
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm na łącznicy L03 (węzeł Azoty I)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • wykop i nasyp z wykopu- profilowanie skarpy i rowu DD-04 (strona lewa)

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie skarpy rowu na łącznicach L01+L03 (węzeł Puławy Wschód)
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie pasa rozdziału 15+800-15+850
 • zahumusowanie (rów lewy+prawy) gr. 15cm na łącznicy nr L05 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 15 cm – teren płaski pomiędzy łącznicami L01 i L03 + teren płaski pomiędzy łącznicami L02 i L04 (w. Puławy Wschód)
 • układanie geowłókniny w rowie (lewy+prawy+ TG rów lewy) od km 15+500 do 15+830 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód)
 • bariery drogowe H1/W3/A od km 0+000 do 0+104 km na łącznicy L01 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa
 • bariery drogowe N2/W2/A od km 0+104 do 0+222 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop i nasyp z wykopu- profilowanie skarpy nasypu 17+280-17+370 strona prawa+nasyp uzupełniający w poboczu
 • zahumusowanie poboczy i skarpy gr. 15cm od 17+000 do 17+250 km
 • roboty brukarskie
 • ścieki trójkątne od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia prawa krawędź prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • zahumusowanie poboczy i skarp
 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – osuszanie warstwy
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm (C5/6)
 • podbudowa zasadnicza z krusywa łamanego 0/31,5
 • roboty brukarskie

2. km 20+125 – 22+902

 • frezowanie nawierzchni bitumicznych
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa
 • zahumusowanie poboczy i skarp
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie
 • warstwa wiążąca
 • podbudowa bitumiczna

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych (jezdnia prawa)

2. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • wykop w osi A pod fundament
 • chudy beton w osi A
 • montaż zbrojenia fundamentów w osi A i B
 • betonowanie fundamentu w osi A i B
 • montaż zbrojenia przyczółka w osi B
 • montaż deskowania przyczółka w osi B

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie mocowania pali na obiekcie

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • przygotowanie powierzchni stożków pod roboty brukarskie
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podwaliny oś A (strona prawa)

5. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie wlotów przepustu
 • wykonywanie deskowanie wlotów przepustu
 • rozpoczęcie zbrojenia płyt przejściowych na odkładzie

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż balustrad
 • montaż kolektora odwadniającego
 • umocnienie stożka
 • kolektor odwadniający

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż barier zintegrowanych z osłoną przeciwolśnieniową
 • pale pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia prawa) od strony węzeł Końskowola

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • kolektor odwadniający

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia ZL2 :

 • regulacja studni
 • montaż włazów

2. Zlewnia ZL2-wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

3. Zlewnia ZL1 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla – WO1 i WO3

4. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych –WO3

5. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem –WO11.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu na łącznicach nr L01 i L05 (węzeł Azoty I).

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie rowów od km 15+800-15+850 (jezdnia lewa); profilowanie pasa technologicznego od km. 15+100 do 15+500 (jezdnia prawa)
 • nasyp z wykopu – profilowanie pobocza na łącznicach nr L01 i L03 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 15cm na łącznicy nr L01 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 30 cm pas dzielący od km. 15+550 do 15+800 km.
 • układanie geowłókniny w rowie (lewy+prawy) na łącznicy L01 (węzeł Puławy Wschód)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm – zagęszczenie warstwy mrozochronnej
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm C5/6 od km. 17+280 do 17+375 (jezdnia prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – osuszanie w-wy
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • warstwa mrozoochronna- profilowanie i zagęszczanie warstwy
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6)

2. km 20+125 – 22+902

 • roboty brukarskie
 • ułożenie ścieków trójkątnych
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

3. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52

 • hydrofobizacja powierzchni betonowych

2. Most nad Kurówką:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych – słupy
 • hydrofobizacja powierzchni betonowych

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe
 • wbijanie ścianki szczelnej fundamentu w osi B
 • wbijanie ścianki szczelnej fundamentu w osi A
 • wykop fundamentu w osi B
 • chudy beton fundamentu w osi B

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonanie opaski (jezdnia prawa)
 • wykonywanie szalunków podlewki pod bariery

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż balustrad

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • rozszalowanie głowic pali

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie podwaliny oś A strona lewa
 • prace porządkowe
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podwaliny oś A strona lewa i fundamentu pod bariery
 • rozszalowanie podwaliny
 • wykonanie podwaliny oś A strona prawa

8. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie przepustu
 • wykonywanie deskowania przepustu
 • betonowanie fundamentu wlotu strona lewa + wyrównawcza pod wlot strona prawa

9. Węzeł Końskowola:

 • umocnienie stożka

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie kap chodnikowych na najazdach

BRANŻA SANITARNA

1.Zlewnia ZL2 ( od km. 17+914,97 do km. 18+064,69)–wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalika

2.Zlewnia ZL1 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustu
 • montaż studni,przykanalika

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2.Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • zasypywanie i zagęszczanie obwodów zasilanych z szafki przy rondzie nr 5
 • rozwożenie słupów oświetleniowych
 • stawianie słupów oświetleniowych –WO3 i WO2.

Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu

W dniu 22.11.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło pismo Konsorcjum Energopol Szczecin S.A - PRD Zwoleń w którym odwołana została zaplanowana na dzień 23.11.2017r. zmiana tymczasowej organizacji ruchu na węźle Puławy Wschód.

Nowy termin wprowadzenia w/w tymczasowej organizacji ruchu przełożono na dzień 29.11.2017r. (środa) o godz. 10.00.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – stabilizowanie cementem nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • rozbiórka podbudowy z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18 cm od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu na łącznicach nr L01 i L03 (węzeł Azoty I).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 12+790,00 do km 12+835,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie skarp i poboczy (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych),
 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp i poboczy (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych),
 • humusowanie skarp i rowów gr. 15 cm (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych od km 1+000,00 do km 1+400,00 (strona lewa),
 • montaż barier energochłonnych (jezdnia prawa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej na łącznicach (lewa strona) nr L03 i L05, (węzeł Puławy Wschód),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej na łącznicach (prawa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód,
 • warstwa wiążąca na łącznicach (prawa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • warstwa ścieralna na łącznicach (lewa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • warstwa ścieralna SMA (jezdnia prawa).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarp, rowów i poboczy od km 13+300,00 do km 16+400,00 (jezdnia prawa) ,
 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarp, rowów i poboczy od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia lewa)
 • układanie geowłókniny w rowie wraz z humusowaniem od km 16+500,00 do km 17+000,00 (jezdnia prawa),
 • układanie maty antyerozyjnej na skarpach od km 16+830,00 do km 16+960,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu - skarpowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 – profilowanie i zagęszczanie,
 • montaż barier energochłonnych od km 17+532,00 do km 17+868,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
 • podbudowa zasadnicza z masy bitumicznej gr. 17 cm (I warstwa).

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału (strona lewa i prawa) od km 20+306,00 do km 20+336,30
 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału (strona lewa i prawa) od km 20+767,20 do km 20+797,30,
 • podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem gr. 15 cm,
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe,
 • przygotowanie platformy pod wbicie ścianki szczelnej w osi B.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • betonowanie głowic pali w osi A,
 • wykonywanie izolacji głowic,
 • zasypka głowic pali oś A.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż balustrad.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • montaż słupów pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • szalowanie głowic pali,
 • betonowanie głowic pali (strona lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie płyty przejściowej oś A,
 • rozdeskowanie podwaliny oś B,
 • wykonywanie podwaliny oś A,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych oś A,
 • betonowanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej.

8. Węzeł Końskowola:

 • profilowanie stożków.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż krawężników zanikających na najazdach.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • umocnienie stożków.

11. Zbrojenie i deskowanie – przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90.

BRANŻA SANITARNA

1. Wykonywanie wpustów przy wiadukcie w ciągu drogi ekspresowej w km 17+275,35.

2. Roboty ziemne, umocnienie, regulacja i konserwacja – dopływ spod Sielc Małych od km 0+191,00 do km 0+370,00.

3. Obrukowywanie ścieków skarpowych – wyloty do rowu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO3.

4. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO2 i WO4.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 23.11.2017r. (czwartek) o godz 10.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej nr 4 w rejonie węzła Puławy Wschód.
Przedmiotowa organizacja ruchu nie zmiania ogólnego obowiązującego schematu ruchu, jedynie sposób przejazdu przez węzeł Puławy Wschód. Zamknięty zostanie odcinek drogi dojazdowej nr 4 stanowiący dojazd do ronda pólnocnego (od strony Żyrzyna). Ruch od Radomia/Zakładów Azotowych w kierunku drogi wojewódzkiej nr 824 realizowany będzie przez łącznice ronda południowego (od strony Puław). Natomiast w kierunku Radomia/Zakłady Azotowe zjazd z drogi wojewódzkiej nr 824 poprowadzony zostanie od ronda północnego (od strony Żyrzyna) przez łącznice.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – stabilizowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu – stabilizowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa.

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • wykop – droga krajowa nr 12 (około km 12+500,00),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu, węzeł Azoty I (łącznice nr L01 i L03),
 • rozbiórka ścieku z elementów betonowych, krawężnika betonowego, obrzeży, chodnika z kostki – droga krajowa nr 12 (około km 12+500,00).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna od km 12+800,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie skarpy nasypu i rowu (droga dojazdowa nr 4, trasa główna od km 14+200,00 do km 14+400),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy od km 14+200,00 do km 14+575,00 (jezdnia lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+800,00 do km 14+600,00 (jezdnia prawa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 14+600,00 do km 14+750,00 (jezdnia prawa),
 • warstwa ścieralna od km 13+800,00 do km 14+750,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarpy i rowu (droga dojazdowa nr 4, trasa główna od km 15+100,00 do km 15+300,00,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm, profilowanie i zagęszczanie – łącznica nr L01 od km 0+080,00 do km 0+120,00 (węzeł Puławy Wschód),
 • roboty brukarskie – układanie kostki betonowej (węzeł Puławy Wschód),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej – łącznice nr L03 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • podbudowa bitumiczna – łącznice nr L03 i L05 (węzeł Puławy Wschód).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop – profilowanie rowu i skarp od km 16+400,00 do km 16+500,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu profilowanie skarp od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • humusowanie poboczy gr. 15 cm od km 16+500,00 do km 16+950,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów i skarp,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (osuszanie warstwy) – węzeł Końskowola,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • humusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • wykonywanie podbudowy pomocniczej stabilizowanej cementem gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linia kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.

3. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

4. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • prace wykończeniowe,
 • szalowanie i betonowanie głowic pali,
 • rozszalowanie głowic pali,
 • zasypka głowic pali.

6. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż odwodnienia.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • śrutowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną,
 • wykonywanie podwaliny oś B (strona lewa),
 • zasypka przyczółka w osi A,
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi B,
 • zagęszczanie ostatniej warstwy zasypki,
 • deskowanie i zbrojenie podwaliny oś B (strona lewa),
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową oś A,
 • szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej oś B (strona lewa),
 • betonowanie podwaliny oś B (strona lewa).

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • uszczelnianie desek gzymsowych i krawężników,
 • montaż krawężników zanikających na dojazdach w osi B.

10. Szalowanie i zbrojenie płyty dennej – przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 – wpusty deszczowe:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • łączenie słupów oświetleniowych,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO11, WO9.

4. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • łączenie tabliczek słupowych WO 1 i WO 2,
 • zagęszczanie WO 5.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      18.04.2018
Liczba odsłon: