DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 10.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2....

  Czytaj więcej...

 • 03.09.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu 2. Pasy...

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • projektowanie niwelety trasy głównej, łącznic na węzłach Azoty, Michałówka, Końskowola, dróg bocznych i dojazdowych,
 • wykonywane było opracowanie przekrojów normalnych dla trasy głównej, węzłów i dróg, - opracowanie planów sytuacyjnych dla trasy głównej, Węzłów Azoty 1, Azoty 2, Michałówka, Końskowola, dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych.

 

Branża mostowa:

 • wykonano przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych na rzece Kurówce, obiektu mostowego nad linią PKP, obiektu mostowego na Węźle Końskowola, Michałówka, obiektów mostowych typu PSD przekroje poprzeczne oraz obiektów mostowych przejazdy Wronów i Chrząchówek przekroje poprzeczne.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wykonane zostało rozpoznanie przebudowy infrastruktury technicznej,
 • przyjęto wstępne rozwiązania projektowe w celu zweryfikowania zakresu przebudowy względem decyzji DUŚ dla sieci gazowej wysokoprężnej oraz dla sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia,
 • wystąpienie o warunki techniczne przebudowywanych sieci.

Geodezja:

 • uzyskanie materiałów geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Puławach,
 • uzyskanie materiałów geodezyjnych z PKP,
 • prowadzenie robót geodezyjnych w terenie oraz wystąpienie o wypisy z ewidencji gruntu.

Geologia:

 • przyjęcie zakresu koniecznych badań kontrolnych,
 • prowadzenie prac związanych z wykonaniem projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • prowadzona jest inwentaryzacja szlaków migracji oraz kontrola terenów podmokłych w celu określenia miejsc rozrodu płazów,
 • chiropterolodzy prowadzą inwentaryzację nietoperzy w celu wyznaczenia głównych szlaków migracji oraz określenia miejsc żerowania i tworzenia kolonii rozrodczych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Rozwiązania sytuacyjne oraz analiza przebiegu wysokościowego trasy głównej.

Branża mostowa:

 • Przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych nad projektowaną drogą ekspresową.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Analiza i przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych.

Geodezja:

 • Uzyskanie materiałów geodezyjnych z PKP S.A. oraz ze starostwa Powiatowego, roboty geodezyjne w terenie.

Geologia:

 • Prace związane z przygotowaniem Projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • wykonany jest raport oddziaływania na środowisko w ramach powtórnej oceny w stosunku do prowadzonych prac projektowych drogowych,
 • rozpoczęły się inwentaryzacje dotyczące migracji wiosennej płazów,
 • wystąpienie do urzędów właściwych odnośnie zagospodarowania terenów i miejscowych planów zagospodarowania w celu powtórnej analizy akustycznej.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Założenie osi trasy głównej i przyjęcie przekroi typowych dla trasy głównej.

Branża mostowa:

 • wstępne przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych, przyjęcie założeń i wytycznych w zakresie rozwiązań technicznych,
 • wykonanie rozpoznania archiwalnej dokumentacji geologicznej w zakresie posadowienia obiektów mostowych.

Geodezja:

 • złożenie wniosków w celu uzyskania materiałów geodezyjnych,
 • zgłaszanie prac geodezyjnych,
 • wywiad w terenie.

Geologia:

 • analiza dokumentacji archiwalnej,
 • przyjęcie zakresu koniecznych badań dodatkowych-kontrolnych,
 • zebranie materiałów koniecznych do przygotowania Projektu robót geologicznych.

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Branża mostowa:

 • Analiza materiałów archiwalnych, rozpoznanie zakresu robót projektowych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Rozpoznanie zakresu robót branży uzbrojenia terenu, pozyskanie informacji nt. operatorów.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Rozpoznanie w zakresie robót geodezyjnych.

Dokumentacja geologiczna:

 • Analiza dostępnej dokumentacji w zakresie rozpoznania podłoża, dóbr i lokalizacji kontrolnych odwiertów badawczych pod kątem sporządzenia opracowań geologicznych i geotechnicznych.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      13.09.2018
Liczba odsłon: