AKTUALNOŚCI

 • 24.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: nasyp z dokopu. 2. km 12+500,00 - 13+070,00: nasyp...

  Czytaj więcej...

 • 17.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: wykop. 2. km 12+800,00 - 13+250,00: zamienna...

  Czytaj więcej...

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania i rusztowań,
 • prace porządkowe.

2. Wiadukt Końskowola:

 • desowanie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem kamiennym.

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie ław fundamentowych,
 • deskowanie ław fundamentowych,
 • betonowanie ław fundamentowych.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • zbrojenie i deskowanie gzymsu,
 • betonowanie gzymsu.

6. Deskowanie, betonownie, zbrojenie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029,06.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych do wykonania izolacji bitumicznej - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania płyty pomostu.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe i zabezpieczające na obiekcie.

3. Wiadukt Końskowola:

 • deskowanie ścianek zaplecznych przyczółków.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznicy oś B część prawa.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • organizacja zaplecza budowy obiektu,
 • zbrojenie fundamentów.

6. Zbrojenie, deskowanie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029.06.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe i zabezpieczające na obiekcie.

4. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • betonowanie stref zakotwień.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie poprzecznicy część lewa.

8. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • organizacja zaplecza budowy obiektu,
 • zabezpieczenie wykonywanych prac (wykopy i ozankowanie).

9. Zbrojenie, deskowanie konstrukcji nośnej przepustu w km 19+029,06.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II

1. km 14+700 - 15+100,

 • rozbiórka nawierzchni mineralno - bitumicznej na drodze wewnętrznej dojazd do Zakładów Azotowych.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie gzymsu murków ograniczających.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • rozdeskowanie stref zakotwień,
 • sprężanie ustroju nośnego.

6. Deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyty dennej - przepust w km 19+019,06.

BRANŻA DROGOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • frezowanie nawierzchni drogi nr 824 pod obiektem.

BRANŻA DROGOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

2. Most nad Kurówką:

 • demontaż deskowania poprzecznic ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zbrojenie płyty pomostu,
 • montaż kotew talerzowych, wpustów mostowych, sączków odwadniających.

3. Przejście górne dla zwierzat w km 14+600:

 • deskowanie gzymsu murków ograniczających,
 • montaż desek gzymsowych.

4. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • wykopy w gruncie pod fundamenty obiektu,
 • wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty,
 • zabezpieczenie wykonywanych robót.

7. Zbrojenie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic,
 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

2. Most nad Kurówką:

 • demontaż deskowania poprzecznic,
 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe na obiekcie,
 • montaż desek gzymsowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejsciem dla dużych zwiarząt w km 16+979,06:

 • montaż deskowania poprzecznic.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego,
 • betonowanie ustroju nośnego.

6. Deskowanie, betonowanie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      24.07.2017
Liczba odsłon: