DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 23.11.2017r. (czwartek) o godz 10.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej nr 4 w rejonie węzła Puławy Wschód.
Przedmiotowa organizacja ruchu nie zmiania ogólnego obowiązującego schematu ruchu, jedynie sposób przejazdu przez węzeł Puławy Wschód. Zamknięty zostanie odcinek drogi dojazdowej nr 4 stanowiący dojazd do ronda pólnocnego (od strony Żyrzyna). Ruch od Radomia/Zakładów Azotowych w kierunku drogi wojewódzkiej nr 824 realizowany będzie przez łącznice ronda południowego (od strony Puław). Natomiast w kierunku Radomia/Zakłady Azotowe zjazd z drogi wojewódzkiej nr 824 poprowadzony zostanie od ronda północnego (od strony Żyrzyna) przez łącznice.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – stabilizowanie cementem nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • rozbiórka podbudowy z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18 cm od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu na łącznicach nr L01 i L03 (węzeł Azoty I).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 12+790,00 do km 12+835,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie skarp i poboczy (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych),
 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp i poboczy (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych),
 • humusowanie skarp i rowów gr. 15 cm (droga dojazdowa nr 4 do Zakładów Azotowych od km 1+000,00 do km 1+400,00 (strona lewa),
 • montaż barier energochłonnych (jezdnia prawa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej na łącznicach (lewa strona) nr L03 i L05, (węzeł Puławy Wschód),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej na łącznicach (prawa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód,
 • warstwa wiążąca na łącznicach (prawa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • warstwa ścieralna na łącznicach (lewa strona) nr L01 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • warstwa ścieralna SMA (jezdnia prawa).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarp, rowów i poboczy od km 13+300,00 do km 16+400,00 (jezdnia prawa) ,
 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarp, rowów i poboczy od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia lewa)
 • układanie geowłókniny w rowie wraz z humusowaniem od km 16+500,00 do km 17+000,00 (jezdnia prawa),
 • układanie maty antyerozyjnej na skarpach od km 16+830,00 do km 16+960,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu - skarpowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 – profilowanie i zagęszczanie,
 • montaż barier energochłonnych od km 17+532,00 do km 17+868,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
 • podbudowa zasadnicza z masy bitumicznej gr. 17 cm (I warstwa).

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału (strona lewa i prawa) od km 20+306,00 do km 20+336,30
 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału (strona lewa i prawa) od km 20+767,20 do km 20+797,30,
 • podbudowa pomocnicza stabilizowana cementem gr. 15 cm,
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe,
 • przygotowanie platformy pod wbicie ścianki szczelnej w osi B.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • betonowanie głowic pali w osi A,
 • wykonywanie izolacji głowic,
 • zasypka głowic pali oś A.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż balustrad.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • montaż słupów pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • szalowanie głowic pali,
 • betonowanie głowic pali (strona lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie płyty przejściowej oś A,
 • rozdeskowanie podwaliny oś B,
 • wykonywanie podwaliny oś A,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych oś A,
 • betonowanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej.

8. Węzeł Końskowola:

 • profilowanie stożków.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż krawężników zanikających na najazdach.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • umocnienie stożków.

11. Zbrojenie i deskowanie – przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90.

BRANŻA SANITARNA

1. Wykonywanie wpustów przy wiadukcie w ciągu drogi ekspresowej w km 17+275,35.

2. Roboty ziemne, umocnienie, regulacja i konserwacja – dopływ spod Sielc Małych od km 0+191,00 do km 0+370,00.

3. Obrukowywanie ścieków skarpowych – wyloty do rowu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO3.

4. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO2 i WO4.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – stabilizowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu – stabilizowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa.

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • wykop – droga krajowa nr 12 (około km 12+500,00),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu, węzeł Azoty I (łącznice nr L01 i L03),
 • rozbiórka ścieku z elementów betonowych, krawężnika betonowego, obrzeży, chodnika z kostki – droga krajowa nr 12 (około km 12+500,00).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna od km 12+800,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie skarpy nasypu i rowu (droga dojazdowa nr 4, trasa główna od km 14+200,00 do km 14+400),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy od km 14+200,00 do km 14+575,00 (jezdnia lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+800,00 do km 14+600,00 (jezdnia prawa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 14+600,00 do km 14+750,00 (jezdnia prawa),
 • warstwa ścieralna od km 13+800,00 do km 14+750,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop, nasyp z wykopu – profilowanie skarpy i rowu (droga dojazdowa nr 4, trasa główna od km 15+100,00 do km 15+300,00,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm, profilowanie i zagęszczanie – łącznica nr L01 od km 0+080,00 do km 0+120,00 (węzeł Puławy Wschód),
 • roboty brukarskie – układanie kostki betonowej (węzeł Puławy Wschód),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej – łącznice nr L03 i L05 (węzeł Puławy Wschód),
 • podbudowa bitumiczna – łącznice nr L03 i L05 (węzeł Puławy Wschód).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop – profilowanie rowu i skarp od km 16+400,00 do km 16+500,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu profilowanie skarp od km 17+000,00 do km 17+300,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • humusowanie poboczy gr. 15 cm od km 16+500,00 do km 16+950,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów i skarp,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (osuszanie warstwy) – węzeł Końskowola,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • humusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • wykonywanie podbudowy pomocniczej stabilizowanej cementem gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linia kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • układanie nawierzchni z kostki betonowej w pasie rozdziału.

3. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych.

4. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • prace wykończeniowe,
 • szalowanie i betonowanie głowic pali,
 • rozszalowanie głowic pali,
 • zasypka głowic pali.

6. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż odwodnienia.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • śrutowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną,
 • wykonywanie podwaliny oś B (strona lewa),
 • zasypka przyczółka w osi A,
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi B,
 • zagęszczanie ostatniej warstwy zasypki,
 • deskowanie i zbrojenie podwaliny oś B (strona lewa),
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową oś A,
 • szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej oś B (strona lewa),
 • betonowanie podwaliny oś B (strona lewa).

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • uszczelnianie desek gzymsowych i krawężników,
 • montaż krawężników zanikających na dojazdach w osi B.

10. Szalowanie i zbrojenie płyty dennej – przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 – wpusty deszczowe:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • stawianie fundamentów,
 • łączenie słupów oświetleniowych,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem WO11, WO9.

4. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • łączenie tabliczek słupowych WO 1 i WO 2,
 • zagęszczanie WO 5.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie i profilowanie nasypu (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 12+402,00 do km 12+748 (jezdnia lewa),
 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 12+790,00 do km 12+921,00,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 12+400,00 do km 12+800,00,
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie łącznicy L03, węzeł Azoty I,
 • humusowanie gr. 15 cm poboczy i skarp od km 12+700,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej.

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • humusowanie gr. 30 cm pasa rozdziału od km 12+800,00 do km 12+930,00,
 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem rowów – łącznice nr L02 i L04, węzeł Azoty II,
 • montaż barier energochłonnych – łącznice nr L02 i L04, węzeł Azoty II

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału od km 14+545,00 do km 14+573,60,
 • humusowanie gr. 15 cm – pobocza (strona lewa) od km 14+90,00 do km 15+100,00,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie pobocza od km 14+900,00 do km 15+100,00,
 • montaż barier energochłonnych od km 14+796,00 do km 14+848,00 (jezdnia lewa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • humusowanie gr. 15 cm poboczy od km 15+100,00 do km 15+500,00,
 • profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • ułożenie podbudowy bitumicznej – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna SMA od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • roboty brukarskie – montaż ścieków trójkątnych na łącznicach nr L03 i L05, węzeł Puławy Wschód,
 • roboty brukarskie – układanie kostki betonowej i obrzeży, droga wojewódzka nr 824.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i pasa rozdziału.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • humusowanie poboczy i pasa rozdziału.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż barier energochłonnych.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż głowic ekranów przeciwolśnieniowych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu twardolanego,
 • montaż mostu pontonowego i wykonanie objazdu (ścieżka rowerowa, most nad Kurówką w km 0+718,63,
 • rozbiórka mostu nad Kurówką w km 0+718,36 - droga dojazdowa do Zakładów Azotowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • wykonanie powłoki odpornej na chlorki i zarysowania,
 • montaż desek gzymsowych na murach oporowych oś A,
 • deskowanie gzymsu.

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe.

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • montaż desek na najazdach w osi A,
 • zbrojenie kap na najazdach w osi A.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad droga ekspresową w km 22+480,57;

 • deskowanie rozdeskowanie fundamentów pod bariery energochłonne.

7. Obrukowanie wlotu i wylotu – przepust w km 14+040,00.

8. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 15+799,00.

9. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja wpustów deszczowych.

2. Obrukowywanie scieków skarpowych.

3. Zlewnia nr 14 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO9.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie łącznicy nr L03 (Azoty I),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych (jezdnia prawa, droga krajowa nr 12),
 • rozbiórka barier stalowych (jezdnia prawa, droga krajowa nr 12).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu (strona lewa) od km 14+200,00 do km 14+600,00.

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarpy i rowu (strona prawa) od km 16+800,00 do km 16+950,00,
 • wykop – profilowanie rowu (strona prawa) od km 17+050,00 do km 17+300,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykonywanie nasypu.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna – profilowanie dodatkowej warstwy,
 • roboty brukarskie – układanie ścieków trójkątnych (jezdnia lewa) od km 22+040,00 do km 22+175,00,
 • podbudowa bitumiczna (łącznica nr L03, droga powiatowa nr 2507L).

BRANŻA MOSTOWA

1.Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów i głowic ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • prace porządkowe,
 • prace wykończeniowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie,
 • chudy beton pod płyty przejściowe w osi B,
 • wykonywanie podwalin,
 • zasypka przyczółka w osi A,
 • betonowanie podwaliny w osi A (strona prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad droga ekspresową w km 18+511,09:

 • prace porządkowe.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie betonu wyrównawczego pod kapy w osi B,
 • pielęgnacja betonu,
 • montaż krawężnika na kapach – dojazdy w osi B.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • profilowanie stożków,
 • prace wykończeniowe.

9. Obrukowywanie wokół skrzydełek wlotu i wylotu – przepust w km 14+877,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 22 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • posadowienie fundamentów i zagęszczenie obwodów WO8.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • postawienie fundamentów wraz z zagęszczeniem.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu – zagęszczanie i profilowanie nasypu od km 11+000,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej od km 12+610,00 do km 12+680,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa od km 12+400 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • czyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej od km 12+400,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa bitumiczna od km 12+550,00 do km 12+760,00 (jezdnia lewa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej od km 12+610,00 do km 12+680,00 (jezdnia prawa),
 • oczyszczenie skropienie warstwy niebitumicznej od km 12+400,00 do km 12+750,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa bitumiczna j/w.
 • warstwa ścieralna j/w,
 • podbudowa bitumiczna od km12+400,00 do km 12+550,00 (jezdnia lewa).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • humusowanie gr. 15 cm – łącznice węzła Azoty II,
 • humusowanie gr. 3o cm – pas rozdziału węzła Azoty II.

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 13+504,00 do km 13+816,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • montaż barier energochłonnych od km 14+136,00 do km 14+545,00,
 • humusowanie gr. 15 cm – pobocza (strona lewa) od km 14+600,00 do km 14+900,00,
 • montaż barier dwustronnych w pasie rozdziału od km 14+662,00 do km 15+116,00 oraz od km 13+896,00 do km 14+138,00,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 14+500,00 do km 14+700,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop – profilowanie i zagęszczanie: łącznica nr L01, L05, rondo południowe (strona lewa),
 • nasyp z dokopu – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa i prawa),
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej od km 15+500,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • montaż barier energochłonnych (strona prawa) od km 15+102,00 do km 15+434,00,
 • podbudowa bitumiczna od km 15+500,00 do km 15+800,00 (I warstwa podbudowy),
 • podbudowa bitumiczna od km 15+500,00 do km 15+800,00 (II warstwa podbudowy).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – trasa główna i droga powiatowa nr DP 2507L,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie podbudowy.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolsnieniowych (jezdnia prawa i lewa),
 • montaż barier energochłonnych,
 • montaż mostu pontonowego i wykonanie dojazdu (ścieżka rowerowa) – most nad rzeką Kurówką w km 0+718,63.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • deskowanie gzymsu,
 • montaż desek gzymsowych na murach oporowych oś A,
 • betonowanie gzymsu na murze oporowym oś D,
 • zasypka fundamentów pod bariery.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • układanie prefabrykatów typu L w przepuście,
 • zasypka prefabrykatów.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej z przejściem dla zwierząt w km 16+979,06:

 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • przygotowanie izolacji przeciwwilgociowej (jezdnia prawa0,
 • szlifowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację,
 • prace porządkowe.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację,
 • montaż balustrad,
 • rozdeskowanie i wykonanie izolacji fundamentów pod bariery energochłonne,
 • wykonanie hydrofobizacji.

8. Węzeł Końskowola:

 • poprawki lakiernicze balustrad,
 • wykonanie podlewek pod balustradami.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych ,
 • zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi A,
 • beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi A,
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A,
 • zasypki w osi A.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad droga ekspresową w km 22+480,57;

 • deskowanie fundamentów pod bariery energochłonne,
 • montaż barier energochłonnych na obiekcie,
 • wykonywanie podlewek pod balustradami,
 • poprawki lakiernicze balustrad.

11. Przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację – przepust w km 19+026,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja wpustów deszczowych.

2. Obrukowywanie scieków skarpowych.

3. Zlewnia nr 14 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO2 i WO1.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: