AKTUALNOŚCI

 • 24.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: nasyp z dokopu. 2. km 12+500,00 - 13+070,00: nasyp...

  Czytaj więcej...

 • 17.07.2017

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28 - 12+300,00: wykop. 2. km 12+800,00 - 13+250,00: zamienna...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250 - 14+200

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu.

3. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznic,
 • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,
 • ustawianie podpór pod belki.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace przygotowawcze przed zasypywaniem fundamentów,
 • zbrojenie fundamentów.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż sączków i wpustów,
 • montaż kolew talerzowych.

6. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie ustroju nośnego.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonywanie wykopu, układanie i łaczenie rur, zagęszczanie, zasypywanie.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300 - 12+800,

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250 - 14+200,

 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie,
 • wykop.

4. km 14+200 - 15+100,

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • nasyp z dokopu.

2. droga dojazdowa nr 4,

 • warstwa wiążąca.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka za przyczółkami.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego,
 • betonowanie poprzecznicy w osi B i F.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • spawanie desek gzymsowych,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego - część wschodnia.

5. Przejście dla zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie poprzecznic.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego.

8. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • wykonanie zasypek przepustów.

9. Betonowanie gzymsów, demontaż deskowania - przepust w km 13+623,80.

10. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonanie wykopu, układanie i łączenie rur, zagęszczanie, zasypywanie wykopu.

BRANŻA SANITARNA

1. Roboty konserwacyjne, odhumusowanie - "dopływ spod Sielc Małych".

2. Zlewnie nr 1, 15, 22, 23, 25 - wpusty deszczowe (roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przkanalików).

3. Zlewnia nr 2 - montaż separatora i osadnika.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250 - 14+200,

 • odhumusowanie,
 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu,
 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • odhumusowanie,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,
 • podbudowa i dogęszczanie kruszywa na łącznicy - węzeł Michałówka,
 • podbudowa zasadnicza gr. 5 cm - droga dojazdowa nr 4,
 • warstwa wiążąca gr. 5 cm - droga dojazdowa nr 4.

Sekcja III

1. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka za przyczółkami.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B,
 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B, E i F,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A, B, F i E.

4. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:

 • czyszczenie szalunków,
 • poprawki zbrojenia,
 • betonowanie ustroju nośnego część wschodnia,
 • deskowanie murka ograniczającego część wschodnia,
 • pielęgnacja betonu.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie poprzecznic,
 • izolacja na zimno oś B.

6. Węzeł Końskowola:

 • betonowanie stref zakotwień.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • sprężenie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace przygotowawcze przed zasypywaniem fundamentów.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • betonowanie ciosów podłożyskowych,
 • montaż łożysk.

10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • deskowanie murków ograniczających.

11. Montaż zbrojenia, deskowania (segment II) - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonanie wykopu, układanie, łączenie rur, zagęszczanie oraz zasypywanie.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne, umocnieniowe.

2. Separatory nr 2 i 3:

 • roboty ziemne, montaż rur, studni, montaż separatora i osadnika.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu,

2. km 13+250 - 14+200,

 • nasyp z dokpou.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa bitumiczna,

2. km 0+120 - 0+200 droga objazdowa węzeł Michałówka,

 • podbudowa zasadnicza gr. 7 cm.

Sekcja III

1. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • prace porządkowe na obiekcie.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi F i A,
 • betonowanie poprzecznic,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • betonowanie murka pod ekrany antyolśnieniowe,
 • demontaż deskowania ustroju nośnego,
 • spawanie desek gzymsowych,
 • prace porządkowe na obiekcie.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznic.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego.

8. Montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie gzymsu skrzydeł - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonanie wykopu, układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie wykopu.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne, umocnieniowe.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+720 - 11+980,

 • podbudowa zasadnicza - bitumiczna gr. 17 cm (jezdnia prawa),

2. km 12+300 - 12+800,

 • wymiana gruntu,
 • ścieki trójkątne,

3. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu,
 • ścieki trójkątne,

4. km 13+250 - 14+200,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,

5. km 14+200 - 15+100,

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa zasdnicza - bitumiczna gr. 17 cm (jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • odhumusowanie,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,

2. km 16+300 - 17+375,

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

Sekcja III

1. km 20+125 - 22+425,

 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,

2. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • izolacja bitumiczna na zimno ścian podpór.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy jezdni lewej i prawej.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • betonowanie poprzecznicy w osi C i D,
 • deskowanie poprzecznicy w osi C,
 • rozformowanie deskowania korpusu przyczółka w osi A,
 • montaż belek i podparcia belek przęsła A-B,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B, C, D i E,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi B, D, F i E.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego część wschodnia,
 • zbrojenie ustroju nośnego część zachodnia,
 • betonowanie ustroju nośnego część zachodnia.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • ustawianie podpór pod belki,
 • ustawianie belek,
 • zbrojenie poprzecznic,
 • deskowanie poprzecznic,
 • ustawianie łożysk,
 • izolacja na zimno oś B.

6. Węzeł Końskowola:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L:

 • rozdeskowanie stref zakotwień,
 • sprężenie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • deskowanie fundamentów oś A i B jezdnia prawa,
 • zbrojenie fundamentu,
 • betonowanie fundamentu A i B.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • deskowanie ciosów podłożyskowych.

10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • zbrojenie ustroju nośnego część południowa,
 • deskowanie murków ograniczających.

11. Montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie (segment I), montaż zbrojenia, deskowanie (segment II) - przepust w km 13+623,80.

12. Betonowanie płyty zespalającej - przepust w km 17+410,00.

13. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "Dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • zbrojenie korpusu przyczółka B.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Orange - demontaż światłowodu.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne.

2. Zlewnia nr 19 i 20:

 • roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików.

3. Likwidacja istniejącego gazociągu GW-1 i GW-2.

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      24.07.2017
Liczba odsłon: