DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 25.10.2017r. (środa) o godz 09.00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy węła Azoty I oraz obiektu MD-02. Przedmiotowa organizacja zakłada zamknięcie dla ruchu Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od Ronda Bitwy Warszawskiej do Zakładów Azotowych Dyrekcja (rejon pomnika Bohaterom Września 1939). Zamknięcie nie dotyczy ścieżki rowerowej. Dokonana zostanie również likwidacja przystanku MZK na Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (103, 214). Do ruchu zostanie udostępniona lewa jezdnia budowanej drogi ekspresowej od wiaduktu nad linią kolejową do węzła Puławy Wschód (nazwa robocza węzeł Michałówka).

Objazdy:

1. Relacja Radom oraz Puławy ul. Dęblińska  - Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów, dojazd lewą jezdnią do węła Puławy Wschód a następnie wybór dalszej relacji na drodze wojewódzkiej nr 824.

2. Relacja Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów - Radom orz Puławy ul. Dęblińska, dojazd drogą wojewódzką nr 824 do węzła Puławy Wschód a następnie lewa jezdnią.

3. Relacja Radom oraz Puławy ul. Dęblińska - Zakłady Azotowe dojazd lewą jezdnią do węzła Puławy Wschód a następnie zjazd na węźle Puławy Azoty (w przypadku pojazdów uprzywilejowanych możliwość skrętu w lewo z budowanej drogi ekspresowej na tymczasowym łączniku z drogą zakładową w rejonie bramy nr 5).

4. Relacja Zakłady Azotowe - Radom oraz Puławy ul. Dęblińska, dojazd przez węzeł Puławy Wschód i jazda lewą jezdnią.

5. Relacja Zakłady Azotowe - Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów, wyjazd w kierunku bramy nr 5 a następnie skręt w lewo na lewą jezdnię na tymczasowym łączniku z drogą zakładową.

6. Relacja Lublin/Warszawa oraz Puławy Al. Partyzantów - Zakłady Azotowe, dojazd drogą wojewódzką nr 824 do węzła Puławy Wschód a następnie lewą jezdnią i zjazd na węźle Puławy Azoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu od km 10+983,28 do km 11+200,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z dokopu – uzupełnienie poboczy od km 12+400,00 do km 12+600,00 (strona lewa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+400,00 do km 12+420,00 (jezdnia lewa),
 • zagęszczanie kruszywa od km 12+400,00 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 27 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00,
 • rozbiórka podbudowy zasadniczej z kruszywa od km 12+400,00 do km 12+420,00,
 • rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+420,00.

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • wykop – profilowanie rowów na łącznicach nr L02, L04, L06, węzeł Azoty II,
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy na łącznicach nr L02, L04, L06, węzeł Azoty II,
 • montaż barier drogowych na pasie rozdziału od km 13+035,40 do km 13+250,00.

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem gr. 15 cm od km 13+400,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • humusowanie pasa rozdziału gr. 30 cm od km 13+500,00 do km 13+800,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu lewego od km 14+050,00 do 14+100,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+600,00 do km 14+800,00,
 • humusowanie skarp i rowu gr. 15 cm od km 13+800,00 do km 13+900,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • rozbiórka objazdu drogi wojewódzkiej nr 824,
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 15+550,00 do km 15+800,00 (jezdnia lewa),
 • montaż barier drogowych od km 15+900,00 do km 16+132,40 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • wykonywanie materaca,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie warstwy ścieralnej,
 • roboty brukarskie – wykonywanie chodnika pod wiaduktem w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • układanie warstwy ścieralnej,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 20cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.

2. Most nad Kurówką:

 • roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • montaż barier przeciwolśnieniowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów pod bariery energochłonne,
 • zbrojenie gzymsów na murach oporowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • szlifowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie, betonowanie fundamentów pod bariery ochronne oś B,
 • montaż barier energochłonnych.

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż barier energochłonnych.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • izolacja z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych w osi B,
 • zasypki w osi A,
 • montaż desek gzymsowych na najazdach w osi B,
 • izolacja przeciwwilgociowa płyt przejściowych w osi B,
 • betonowanie kap na obiekcie,
 • pielęgnacja betonu korpusów.

8. Montaż półki dla zwierząt z prefabrykatów – przepust w km 13+623,80.

9. Montaż kotew na stropie, szalowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod bariery – przepust w km 19+026,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Obrukowywanie ścieków skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Michałówka - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem obwodów WO3 i WO1.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm od km 11+200,00 do km 11+300,00 (jezdnia prawa),
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm od km 11+300,00 do km 11+350,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z dokopu od km 10+983,28 do km 11+100,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej.

3. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem i obsianiem w rowie od km 13+600,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • roboty brukarskie – montaż ścieków korytkowych od km 13+024,00 do km 13+039,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 14+200,00 do km 15+100,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 14+200,00 do km 15+100,00 (jezdnia lewa),
 • wykop – profilowanie rowu prawego od km 14+300,00 do 14+500,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+400,00 do km 14+600,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 15+100,00 do km 15+400,00 oraz od km 15+950,00 do km 16+300,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 15+100,00 do km 15+400,00 oraz od km 15+950,00 do km 16+300,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 15+550,00 do km 15+700,00 (jezdnia lewa) oraz od km 15+700,00 do km 15+800,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 15+510,00 do km 15+540,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • roboty brukarskie – montaż ścieków trójkątnych od km 15+716,00 do km 15+783,00 (jezdnia lewa) oraz od km 15+711,00 do km 15/-782,00 (jezdnia prawa).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • montaż barier drogowych o km 16+500,00 do km 16+850,00 (pas rozdziału),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 16+300,00 do km 16+950,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 16+300,00 do km 16+950,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego od km 17+000,00 do km 17+280,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – profilowanie pasa rozdziału, skarp i poboczy,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • wykonywanie materaca.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm – profilowanie i zageszczanie,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp, rowu i poboczy,
 • roboty brukarskie – układanie obrzeży, kostki betonowej na drodze powiatowej nr 2507L,
 • podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych,
 • przygotowanie kapy chodnikowej do betonowania.

2. Most nad Kurówką:

 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • pielęgnacja kapy chodnikowej (jezdnia prawa),
 • wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • prace wykończeniowe.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy.

5. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • przygotownie powierzchni betonu pod hydrofobizację.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • izolacja płyt odciążających i kap chodnikowych.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • zasypki za przyczółkiem w osi B,
 • montaż desek gzymsowych,
 • beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi B,
 • zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi B.

8. Wykonanie izolacji wewnątrz przepustu oraz wykonanie izolacji termozgrzewalnej na stropie – przepust w km 15+722,00.

9. Wykonanie izolacji wewnątrz przepustu oraz wykonanie izolacji termozgrzewalnej na stropie – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Obrukowywanie ścieków skarpowych.

2. Regulacja, umocnienie i konserwacja od km 0+191,00 do km 0+370,00 – dopływ spod Sielc Małych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • układanie kabli zasilających,
 • zasypywanie i zagęszczanie wykopu.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • geomaterac – rozkładanie geowłókniny pod materac,
 • wypełnienie materaca gruntem nasypowym,

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • wykop – profilowanie rowu i poboczy od km 12+520,00 do km 12+600,00 oraz od km 12+600,00 do km 12+700,
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy,
 • montaż barier drogowych od km 12+395,10 do km 14+470,00 (jezdnia prawa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych od km 12+400,00 do km 12+500,00 (jezdnia lewa).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • zahumusowanie pasa rozdziału od km 13+020,00 do km 13+500,00,
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej łącznice: L02, L04, L06 (węzeł Azoty II),
 • podbudowa bitumiczna łącznice: L02, L04, L06 (węzeł Azoty II).

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • wykop – profilowanie rowu od km 13+600,00 do km 13+700,00 (strona prawa),
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy od km 13+700,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • zahumusowanie – profilowanie i obsiew skarp, rowu (strona lewa),
 • czyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+740,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • warstwa wiążąca od km 13+740,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • roboty brukarskie – ścieki trójkątne (łącznice nr L02 i L04 – węzeł Azoty II).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+000,00 do km 14+200,00,
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+800,00 do km 14+200,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • warstwa wiążąca od km 13+800,00 do km 14+200,00 (jezdnia prawa i lewa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop – profilowanie rowu na drodze powiatowej nr 2505L,
 • wykop – profilowanie rowu i poboczy droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • nasyp z wykopu – poszerzenie nasypu istniejącego droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie poboczy na drodze powiatowej nr 2505L,
 • montaż barier drogowych na drodze wojewódzkiej nr 824 od km 0+148,40 do km 0+296,60 (strona lewa) oraz od km 0+368,50 do km 524,80 ,
 • zahumusowanie – profilowanie i obsiew poboczy gr. 15 cm od km 15+850,00 do km 16+100,00 (jezdnia prawa),
 • rozbiórka barier drogowych na drodze wojewódzkiej od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona prawa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 oraz od km 0+570,00 do km 0+805,00 (strona prawa),
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm od km 15+650,00 do km 16+700,00,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej węzeł Puławy Wschód – łącznica nr L03.

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • montaż barier drogowych na pasie rozdziału od km 16+850,00 do km 16+962,10,
 • humusowanie skarp i poboczy (strona lewa),
 • ułożenie geowłókniny (rów lewy) od km 16+400,00 do km 16+850,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5,
 • zahumusowanie gr 30 cm – profilowanie i obsiew pasa rozdziału,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – węzeł Końskowola.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • kopanie rowów odwodnieniowych,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga powiatowa nr 2507L.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • roboty wykończeniowe – wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami granitowymi,
 • montaż balustrad i barier energochłonnych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku przy krawężnikach granitowych z asfaltu twardolanego.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • roboty wykończeniowe – wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami granitowymi,
 • montaż balustrad i barier energochłonnych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku przy krawężnikach granitowych z asfaltu twardolanego.

3. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie zbrojenia i desek gzymsowych kapy chodnikowej do betonowania.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • hydrofobizacja spodu ustroju nośnego obiektu inżynierskiego,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • roboty wykończeniowe – wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami granitowymi,
 • montaż balustrad i barier energochłonnych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku przy krawężnikach granitowych z asfaltu twardolanego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • prace porządkowe,
 • prace wykończeniowe betonu.

7. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2505L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie podwalin stożków od strony Wronowa i Końskowoli.

9. Węzeł Końskowola:

 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • deskowanie i zbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • układanie krawężników granitowych,
 • rozdeskowanie wnęki dylatacyjnej w osi A i B (etap II),
 • zasypki w osi B,
 • betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa i lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nr 10770L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • umocnienie stożka w osi A (jezdnia lewa).

12. Rozdeskowanie chudego betonu przy wlotach i wylotach – przepust w km 15+722,00.

13. Zbrojenie skrzydeł, rozszalowanie betonu ochronnego stropu, szalowanie i zbrojenie skrzydeł – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinków: od km 0+000,00 do km 11+000,00 i od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 0+000,00 do 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty II – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych,
 • łączenie słupów oświetleniowych.

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych.

5. Likwidacja zasileń placów budowy obiektów WD-04 i WD-08.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp i poboczy, łącznice nr L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający w poboczu,
 • wykop – profilowanie rowów, łącznica nr L04 (węzeł Azoty II),
 • montaż barier drogowych od km 12+795,00 do km 13+050,00 oraz od km 13+300,00 do km 13+650,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu prawego od km 14+700,00 do km 14+800,00,
 • wykop – profilowanie skarpy (droga dojazdowa nr 04),
 • nasyp z wykopu – profilowanie poboczy strona lewa od km 14+200,00 do km 14+400,00 oraz od km 14+600,00 do km 16+700,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej od km 15+550,00 do km 15+750,00 (jezdnia lewa) oraz od kmm 15+550,00 do km 15+800,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 (droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00,
 • warstwa ścieralna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00),
 • humusowanie skarpy – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona prawa),
 • humusowanie – skarpa prawa pobocza od km 15+200,00 do km 15+400,00,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00),
 • warstwa ścieralna – droga powiatowa nr 2505L,
 • roboty brukarskie – układanie krawężnika betonowego (droga wojewódzka nr 824 od km 0+069,00 do km 0+090,00, wyspa kanalizująca oraz ścieków trójkątnych od km 0+000,00 do km 0+069,00),
 • roboty brukarskie – montaż obrzeża betonowego (droga wojewódzka nr 824 od km 0+580,00 do km 0+600,00 oraz od km 0+080,00 do km 0+100,00).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 od km 16+990,00 do km 17+290,00 (jezdnia lewa),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 16+990,00 do km 17+280,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa bitumiczna od km 16+990,00 do km17+280,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarp i poboczy,
 • zahumusowanie gr 30 cm – profilowanie pasa rozdziału,
 • przygotowanie podłoża pod wykonywanie materaca,
 • uszlachetnianie podłoża spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp, rowu i poboczy.

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • wypełnianie szczelin między krawężnikami granitowymi,
 • przygotowanie kapy chodnikowej do betonowania.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • prace wykończeniowe.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy.

5. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2505L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • izolacja przeciwwilgociowa na ławach fundamentowych (jezdnia prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych,
 • montaż wpustów,
 • wykonanie pierwszej warstwy nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych poza obiektem.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników,
 • zbrojenie kap chodnikowych,
 • rozdeskownie wnęki dylatacyjnej w osi A II etap.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nr 10770L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • montaż wpustów,
 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych.

9. Betonowanie fundamentów, rozszalowanie fundamentów przy wlocie i wylocie, zbrojenie i szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu – przepust w km 15+722,00.

10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydeł – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2, 24, 25 – wpusty deszczowe:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 0+000,00 do 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych (obwód WO 11).

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • posadowienie fundamentów, zagęszczanie i zasypywanie (rondo północne).

Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu

W dniu 22.09.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło pismo Konsorcjum Energopol Szczecin S.A - PRD Zwoleń w którym odwołana została zaplanowana na dzień 25.09.2017r. zmiana tymczasowej organizacji ruchu na węźle Puławy Wschód.

Nowy termin wprowadzenia w/w tymczasowej organizacji ruchu przełożono na dzień 02.10.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: