DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 18.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Fundamenty pod bramownice 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż...

  Czytaj więcej...

 • 11.06.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Humusowanie 2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): naciąganie siatek wykonanie...

  Czytaj więcej...

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00 wprowadzona zostanie tymczasowowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

 • węzeł Puławy Wschód - zmiana oznakowania na czas wykonywania dojazdów do rond, od strony Puław i Żyrzyna (strona prawa - drugi etap).

Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje wprowadzenie ruchu wahadłowego na wysokości obu rond oraz przełożenie ruchu na drogę wojewódzką nr 824 (ruch będzie odywać się po obiekcie WD-04).

 

 

 

 

 

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 20.09.2017r. (środa) o godz. 10.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w nastepującym zakresie:

 • Rondo Azoty I: Oznakowanie na czas budowy tymczasowego przejazdu z lewj jezdni na prawą około km 12+036,07 (na wysokości wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zintegrowanego z przejściem dla pieszych i zwierząt) - rondo Azoty I, rysunki w załączeniu. Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje przełożenie ruchu na prawą jezdnię nowo wybudowanej drogi S17.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków B - 33 (ograniczenie prędkości na w/w odcinku do 40 km/h).

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • wykop od km 12+050,00 do km 12+270,00,
 • rozbiórka barier stalowych od km 11+500,00 do km 11+600,00,
 • montaż barier obustronnych – pas rozdziału od km 11+826,00 do km 11+987,00 oraz od km 12+125,00 do km 12+190,00,
 • montaż barier drogowych (jezdnia prawa – pobocze) od km 11+768,00 do 12+006,00 oraz od km 12+056,00 do km 12+272,00,
 • humusowanie (jezdnia prawa) od km 12+030,00 do km 12+300,00.

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • wykop od km 12+400,00 do km 12+500,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5.

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 na łącznicach L02, L04 i L05 (rondo Azoty II),
 • wykop od km 13+000,00 do km 13+200,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie pasa rozdziału od km 13+000,00 do km 13+200,00 (jezdnia prawa),
 • zahumusowanie skarp i poboczy od km 12+850,00 do km 13+000,00,
 • ułożenie maty antykorozyjnej na skarpach od km 12+800,00 do km 12+900,00 (strona lewa),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 12+800,00 do km 13+250,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca od km 12+800,00 do km 13+250,00 (jezdnia lewa).

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • oczyszczenie i skropienie warstwa bitumiczna od km 13+250,00 do km 13+700,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca od km 13+250,00 do km 13+700,00 (jezdnia lewa),
 • wykop od km 13+200,00 do km 13+500,00 (prawy rów),
 • nasyp z wykopu od km 13+200,00 do km 13+700,00 (pas rozdziału),
 • ułożenie maty antykorozyjnej na skarpie (skarpa lewa) od km 13+425,00 do km 13+600,00,
 • profilowanie pasa rozdziału od km 13+250,00 do km 13+600,00,
 • profilowanie podłoża pod poszerzenie istniejącego nasypu – trasa główna,
 • czyszczenie, skropienie i wykonanie warstwy ścieralnej SMA na odcinku próbnym od km 11+800,00 do km 12+400,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 14+000,00 do km 14+100,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa bitumiczna od km 14+000,00 do km 14+300,00 (jezdnia prawa) oraz od km 14+000,00 do km 14+200,00 (jezdnia lewa – pierwsza warstwa podbudowy).

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – ścieżka rowerowa (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna j/w,
 • warstwa ścieralna j/w,
 • zahumusowanie (strona prawa i lewa) j/w,
 • roboty brukarskie (ścieki trójkątne i korytkowe) – od km 17+200,00 do km 17+220,00 (jezdnia lewa), od km 17+220,00 do km 17+250,00 (jezdnia prawa), od km 16+275,00 do km 16+290,00 (pas rozdziału),
 • montaż barier drogowych dwustronnych na pasie rozdziału od km 15+893,00 do km 16+173,00,
 • ułożenie maty antykorozyjnej w rowie na łącznicach L02, L04 i L06.

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • humusowanie pasa rozdziału od km 16+300,00 do km 16+900,00,
 • humusowanie skarp i poboczy (strona lewa),
 • ułożenie geowłókniny (rów lewy) od km 16+400,00 do km 16+850,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • nasyp z wykopu – profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – uzupełnianie i zagęszczanie poboczy,
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie warstwy nasypu,
 • roboty brukarskie – układanie krawężników betonowych i ścieków trójkątnych.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • osadzanie kratek wpustowych,
 • montaż ścieków przykrawężnikowych,
 • montaż balustrad,
 • montaż barieroporęczy,
 • wykonanie powłok z żywic na kapach,
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA.

3. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie kap chodnikowych na dojazdach do betonowania,
 • betonowanie kap chodnikowych na dojazdach,
 • pielęgnacja betonu kap chodnikowych.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • formowanie najść zwierząt na obiekt,
 • hydrofobizacja.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż ścieków przykrawężnikowych,
 • montaż wpustów,
 • malowanie powłoką ochronną do betonu ciągu pieszo - rowerowego na obiekcie.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • prace porządkowe,
 • prace wykończeniowe betonu.

7. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2505L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • szpachlowanie otworów po ankrach,
 • prace wykończeniowe betonu.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • betonowanie ławy fundamentowej pod wlot i wylot przepustu PD-15,
 • śrutowanie kap chodnikowych poza ustrojem.

9.Węzeł Końskowola:

 • wykonanie warstwy zamykającej żywicy.

10 Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • wykonanie izolacji cienkiej ścianek zaplecznych,
 • montaż kotew talerzowych,
 • montaż dylatacji w osi A,
 • deskowanie wnęki dylatacyjnej w osi B, etap I,
 • zasypki za przyczółkami w osi A i B,
 • betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi B, etap I.

11. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nr 10770L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • prace wykończeniowe betonu,
 • zbrojenie fundamentów pod bariery ochronne pod obiektem.

12. Szalowanie i betonowanie chudego betonu przy wlocie i wylocie, rozszalowanie chudego betonu przy wlocie i wylocie przepustu, izolacja papą termozgrzewalną stropu, zbrojenie fundamentów skrzydełek przy wlocie i wylocie - przepustu w km 15+779,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 0+000,00 do 11+000,00 i od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty II – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych,
 • łączenie słupów oświetleniowych.

4.Węzeł Puławy Wschód:

 • stawianie szaf oświetleniowych – rondo północne i południowe.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 18.09.2017r. (poniedziałek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 12.00 - rejon węzła Końskowola (droga powiatowa nr 2507L).

Przedmiotowa organizacja spowoduje zmianę oraz wydłużenie toru jazdy. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na czas budowy obiektu WD-09 oraz dojazdów pomiędzy obiektem WD-09 a rondami. Ruch będzie się odbywać drogą powiatową przez rondo, łącznicą L05, drogą tymczasową i dalej drogą powiatową.

 

 

 

 

 

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 18.09.2017r. (poniedziałek) przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 2501L w miejscowości Młynki.

godz. 13.00 - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • obsiew poboczy od km 11+500,00 do km 12+000,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pobocza od km 12+030,00 do km 12+300,00,
 • humusowanie pasa rozdziału od km 11+300,00 do km 12+000,00.

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm – łącznica nr L02, L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – łącznica nr L02, L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • rozbiórka barier stalowych od km 12+100,00 do km 12+300,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 14+000,00 do km 14+100,00.

2.km 15+100,00 – 16+300,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (profilowanie i zagęszczanie) – ścieżka rowerowa (droga wojewódzka nr 824).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • humusowanie skarp, pobocza, rowu od km 16+750,00 do km 16+900,00,
 • układanie geowłókniny w rowie od km 16+400,00 do km 16+700,00 oraz od km 16+750,00 do km 16+900,00 (jezdnia lewa),
 • roboty brukarskie – układanie ścieków trójkątnych od km 17+100,00 do km 17+200,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • podbudowa bitumiczna.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu - profilowanie i zagęszczanie poboczy i pasa rozdziału,
 • podbudowa bitumiczna,
 • warstwa wiążąca.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umocnienia stożków w osi F.

2. Most nad Kurówką:

 • zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie warstw nasypu na dojściach do obiektu.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejsciem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • przygotowanie do betonowania kap poza obiektem - oś B,
 • betonowanie kap j/w,
 • pielęgnacja betonu kap j/w,
 • prace porządkowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace porządkowe na obiekcie,
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydeł stożków skarpowych (jezdnia lewa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż krawężnika poza obiektem,
 • zbrojenie i montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie kap poza obiektem.

7. Węzeł Końskowola:

 • deskowanie podwalin stożków,
 • betonowanie podwalin stożków.

8. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zierząt w km 22+024,14:

 • montaż deskowania i zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia prawa i lewa, I etap),
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa. II etap).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • rozdeskowanie podwalin stożków,
 • pielęgnacja betonu.

10. Betonowanie, rozszalowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych - przepust wkm 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 11 - wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż studni i przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Azoty II - oświtlenie:

 • zasypanie wraz z zagęszczeniem obwodu WO-2,
 • zagęszczenie obwodu WO-4.

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2018
Liczba odsłon: