AKTUALNOŚCI

 • 22.09.2017

  Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu W dniu 22.09.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło...

  Czytaj więcej...

 • 22.09.2017

  Zmiana organizacji ruchu W dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00 wprowadzona zostanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+720 - 11+980,

 • podbudowa zasadnicza - bitumiczna gr. 17 cm (jezdnia prawa),

2. km 12+300 - 12+800,

 • wymiana gruntu,
 • ścieki trójkątne,

3. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu,
 • ścieki trójkątne,

4. km 13+250 - 14+200,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,

5. km 14+200 - 15+100,

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa zasdnicza - bitumiczna gr. 17 cm (jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • odhumusowanie,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,

2. km 16+300 - 17+375,

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

Sekcja III

1. km 20+125 - 22+425,

 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,

2. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • izolacja bitumiczna na zimno ścian podpór.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy jezdni lewej i prawej.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • betonowanie poprzecznicy w osi C i D,
 • deskowanie poprzecznicy w osi C,
 • rozformowanie deskowania korpusu przyczółka w osi A,
 • montaż belek i podparcia belek przęsła A-B,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B, C, D i E,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi B, D, F i E.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego część wschodnia,
 • zbrojenie ustroju nośnego część zachodnia,
 • betonowanie ustroju nośnego część zachodnia.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • ustawianie podpór pod belki,
 • ustawianie belek,
 • zbrojenie poprzecznic,
 • deskowanie poprzecznic,
 • ustawianie łożysk,
 • izolacja na zimno oś B.

6. Węzeł Końskowola:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie stref zakotwień,
 • deskowanie stref zakotwień.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L:

 • rozdeskowanie stref zakotwień,
 • sprężenie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • deskowanie fundamentów oś A i B jezdnia prawa,
 • zbrojenie fundamentu,
 • betonowanie fundamentu A i B.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • deskowanie ciosów podłożyskowych.

10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • zbrojenie ustroju nośnego część południowa,
 • deskowanie murków ograniczających.

11. Montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie (segment I), montaż zbrojenia, deskowanie (segment II) - przepust w km 13+623,80.

12. Betonowanie płyty zespalającej - przepust w km 17+410,00.

13. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "Dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • zbrojenie korpusu przyczółka B.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Orange - demontaż światłowodu.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne.

2. Zlewnia nr 19 i 20:

 • roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików.

3. Likwidacja istniejącego gazociągu GW-1 i GW-2.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa zasadnicza gr. 17 cm (jezdnia lewa),

2. km 12+300 - 12+800,

 • wymiana gruntu,

3. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu,

4. km 13+250 - 14+200,

 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • warstwa wiążąca, skropienie - droga dojazdowa nr 4,
 • warstwa mrozoochronna gr. 29 cm,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5

2. km 16+300 - 17+375,

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa bitumiczna,
 • podbudowa zasadnicza gr 17. cm (jezdnia lewa).

Sekcja III

1. km 20+125 - 22+425,

 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,

2. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej, zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • demontaż deskowania ścian i skrzydeł,
 • zasypka przestrzeni za przyczółkami,
 • izolacja bitumiczna na zimno ścian i podpór.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy jezdni lewej i prawej.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż elementów podparcia belek przęsła E-F,
 • deskowanie poprzecznicy w osi C,
 • rozformowanie deskowania korpusu przyczółka w osi A,
 • izolacja przyczółka w osi A,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi C, D i E,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi B i D.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego, część wschodnia,
 • zbrojenie ustroju nośnego, część wschodnia.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • ustawianie podpór pod belki,
 • betonowanie ciosów podłożyskowych,
 • montaż belek pod ustrój nośny.

6. Węzeł Końskowola:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • betonowanie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • deskowanie fundamentów jezdnia lewa,
 • zbrojenie fundamentu,
 • betonowanie fundamentu.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola, nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustoju nośnego.

10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • zbrojenie ustroju nośnego, część południowa.

11. Montaż zbrojenia i deskowania (segment I) - przepust w km 13+623,80.

12. Deskowanie płyty zespalającej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Orange - zabezpieczenie wybudowanej studni w projektowanej drodze serwisowej.

2. Kolizja 110 kV - prace porządkowe, zdawanie materiału z demontażu.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne.

2. Zlewnia nr 2:

 • roboty ziemne, montaż rur studni.

3. Gazociąg wysokiego ciśnienia GW-1, GW-2 - przepięcie gazociągu.

 

PRACE ARCHEOLOGICZNE

1. Stanowisko militarne nr 1, droga dojazdowa Azoty.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,

2. km 12+300 - 12+800,

 • wymiana gruntu,

3. km 13+250 - 14+200,

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6),

4. km 14+200 - 15+100,

 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6).

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • podbudowa z kruszywa 0/31,5, układanie podbudowy zasadniczej AC 16P - droga dojazdowa nr 4,
 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,
 • podbudowa bitumiczna,
 • skropienie warstwy niebitumicznej,

2. km 16+300 - 17+375,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • stabilizacja nasypu.

Sekcja III

1. km 17+375 - 20+125,

 • wykop,

2. km 20+125 - 22+425,

 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • demontaż deskowania ścian i skrzydeł,
 • izolacja bitumiczna na zimno ścian podpór.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i zbrojenia poprzecznicy w osi A i B.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż elementów podparcia tymczasowego belek w osi C-D,
 • montaż belek C-D,
 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi F i A,
 • demontaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi F,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi D i E,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi B i C,
 • montaż łożysk,
 • betonowanie korpusu podpory A.

4. Przejście górne dla ziwerząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego część wschodnia,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianki na ustroju nośnym część zachodnia - podparcie elementów akustycznych,
 • demontaż ustroju nośnego, część zachodnia.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie przyczółka oś B część prawa,
 • zbrojenie betonu stalą, przyczółek oś B część prawa,
 • betonowanie przyczółka oś B część prawa.

6. Węzeł Końskowola:

 • sprężenie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • deskowanie fundamentów, jezdnia lewa.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • układanie płyt drogowych pod ustrój.

10. Most nad ciekiem w ciagu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • wykonanie zasypek przyczółków.

11. Montaż deskowania płyty dennej część II i betonowanie płyty dennej część I, demontaż deskowania, montaż zbrojenia przepustu - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Orange - zabezpieczenia wybudowanej studni w projektowanej drodze dojazdowej.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne.

2. Zlewnia nr 2:

 • roboty ziemne, montaż rur studni.

3. Zlewnia nr 1:

 • roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików.

PRACE ARCHEOLOGICZNE

1. Stanowisko militarne nr 1, droga dojazdowa Azoty.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (c5/6),
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • podbudowa 0/31,5.

2. km 12+800 - 13+250:

 • nasyp z dokopu,
 • nasyp z wykopu,
 • wymiana gruntu.

3. km 14+200 - 15+100:

 • wykop,
 • warstwa mrozoochronna.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • stabilizacja nasypu.

2. km 16+300 - 17+375:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • profilowanie podbudowy zasadniczej (podbudowa 0/31,5).

Sekcja III

1. km 17+375 - 20+125:

 • wykop,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm.

2. km 20+125 - 22+425:

 • wykop,
 • odhumusowanie
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • pielęgnacja betonu ustroju niosącego,
 • rozformowanie deskowania ścian i skrzydeł,
 • montaż zbrojenia przepustu.

2. Most nad Kuówką:

 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi A jezdnia lewa,
 • betonowanie korpusu przyczółka w osi A jezdnia lewa,
 • montaż elementów podparcia tymczasowego belek jezdnia prawa,
 • pielęgnacja betonu korpusu przyczółka w osi A jezdnia lewa.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż elementów rusztowania i deskowania poprzecznicy w osi C, B i E,
 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi F i A,
 • betonowanie ciosów podłożyskowych w osi B,
 • montaż elementów podparcia tymczasowego belek w osi C-D.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • zacieranie i pielęgnacja betonu,
 • deskowanie ustroju nośnego część wschodnia.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie przyczółka oś B część lewa,
 • zbrojenie betonu stalą, przyczółek oś B część prawa.

6. Węzeł Końskowola:

 • zbrojenie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie betonu stalą, fundamenty.

9. Most nad ciekiem w ciekiem w ciagu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • deskowanie ustroju nośnego część południowa.

10. Betonowanie wylotu i rozdeskowanie wylotu przepustu w km 17+410,00.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Azoty.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV - montaż konstrukcji słupa.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 19:

 • roboty ziemne i umocnieniowe.

2. Zbiornik nr 12:

 • roboty ziemne i umocnieniowe.


PRACE ARCHEOLOGICZNE

1. Stanowisko militarne nr 1, droga dojazdowa Azoty.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • podbudowa 0/31,5,

2. km 13+250 - 14+200,

 • podbudowa 0/31,5,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C1, 5/2),

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • podbudowa 0/31,5,

2. km 16+300 - 17+375,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,

Sekcja III

1. km 20+125 - 22+425,

 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • montaż deskowania płyty dennej przepustu,
 • betonowanie płyty dennej część I i II,
 • demontaż deskowania ścian i skrzydeł.

2. Most nad Kurówką:

 • dostwawa belek jezdnia prawa i lewa,
 • montaż belek,
 • montaż elementów podparcia tymczasowego belek jezdnia lewa,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi B.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż elementów podparcia tymczasowego belek w osi C-D,
 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi F i A,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi F i D,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi D i E,
 • betonowanie korpusu podpory F.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego część wschodnia (deskowanie podłogi).

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie przyczółka oś B część prawa,
 • zbrojenie betonu stalą, przyczółek oś B część prawa.

6. Węzeł Końskowola:

 • rozdeskowanie stref zakotwień.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • dostawa elementów deskowania - rozładunek,
 • deskowanie fundamentów jezdnia lewa.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą eksprwsową:

 • rozdeskowanie korpusu w osi C,
 • deskowanie ustroju nośnego,
 • układanie płyt drogowych pod ustrój.

10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • zaklejenie "korków" od strony zasypek część południowa,
 • uprzątnięcie wykopów przed zasypkami przyczółków,
 • wykonanie izolacji na zimno ustroju nośnego część południowa.

11. Rozdeskowanie wylotu przepustu w km 17+410,00.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV - montaż konstrukcji słupów.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne.

2. Zbiornik nr 12:

 • roboty umocnieniowe, montaż separatora.

PRACE ARCHEOLOGICZNE

1. Stanowisko militarne nr 1, droga dojazdowa - Azoty.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,

 • nasyp z dokopu,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,

2. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu,
 • wymiana gruntu,

3. km 13+250 - 14+200,

 • nasyp z dokopu,
 • nasyp z wykopu,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6),

4. km 14+200 - 15+100,

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • odhumusowanie,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • wymiana gruntu,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6),
 • podbudowa 0/31,5.

Sekcja III

1. km 17+375 - 20+125,

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,

2. km 20+125 - 22+425,

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr 25 cm,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • montaż elementów deskowania ścian i ustroju niosącego,
 • betonowanie ścian, skrzydeł i płyty ustroju niosącego,
 • pielęgnacja betobu ustroju niosącego.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi A.

3.Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż elementów rusztowania i deskowania poprzecznicy w osi C,
 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka w osi F i A,
 • montaż elementów deskowania poprzecznicy w osi D,
 • montaż łożysk w osi E.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie betonu stalą, ustrój nośny część zachodnia,
 • betonowanie część zachodnia.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie betonu stalą, przyczółek oś B.

6.Węzeł Końskowola:

 • zbrojenie ustroju nośnego,
 • deskowanie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciagu drogi gminnej nr 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie betonu stalą, fundamenty.

9. Deskowanie wlotu i wylotu przepustu w km 17+410,00.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Azoty.

2. Zasilanie placu budowy - wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 12:

 • roboty ziemne,
 • roboty umocnieniowe.

2. Budowa drenażu - montaż ruruciągów, studni, osypka, zasypka.

3. Zbiornik nr 13:

 • roboty ziemne.

4. Roboty konserwacyjne - rów E-10:

 • koszenie i karczowanie.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      22.09.2017
Liczba odsłon: