AKTUALNOŚCI

  • 22.05.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 12+300,00 - 12+800,00: nasy z dokopu, podbudowa z kruszywa łamanego...

    Czytaj więcej...

  • 15.05.2017

    BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 11+500,00 - 11+700,00: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5. 2. km...

    Czytaj więcej...

1. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach: Sielce 6 i „Stanowisku militarnym 4”. 
2. Wykonawca prowadzi prace związane z karczowaniem i oczyszczaniem terenu po wycince drzew.
3. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
1. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki 1, Sielce 8 i „Stanowisku militarnym 4”. 
2. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.

3. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót budowlanych.

1. Trwają prace archeologiczne na stanowisku Pulki 1, gm. Końskowola. 
2. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
3. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót budowlanych.

4. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.

1. Prowadzona jest wycinka drzew i krzewów w pasie drogi ekspresowej, na terenach Lasów Państwowych.
2. Trwa odbiór dokumentacji Projektowej, Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia
robót budowlanych.


1. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
2. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót budowlanych, 
trwa odbiór dokumentacji Projektowej.


1. Lasy Państwowe prowadzą wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym inwestycji.
2. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót, trwa odbiór dokumentacji Projektowej.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      26.05.2017
Liczba odsłon: