AKTUALNOŚCI

 • 22.09.2017

  Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu W dniu 22.09.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło...

  Czytaj więcej...

 • 22.09.2017

  Zmiana organizacji ruchu W dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00 wprowadzona zostanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300 (nasyp z dokopu),

 • stabilizacja podłoża pod konstrukcję km 11+500 - 11+680,
 • dogęszczanie warstwy mrozoochronnej km 11+700 - 12+020,
 • dogęszczanie i profilowanie nasypu km 12+810 - 12+900,
 • dogęszczanie nasypu km 13+200 - 12+300,

2. km 12+800 - 13+250 (nasyp z dokopu),

3. km 13+250 - 14+200 (warstwa mrozoochronna, nasyp z dokopu, nasyp z wykopu),

4. km 14+200 - 15+100 (wykop).

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • podbudowa z mieszanki związanej gr 15 cm (C5/6),

2. km 16+300 - 17+375,

 • nasyp z wykopu (przygotowanie do stabilizacji),
 • zagęszczanie nasypu wapnem km 17+100 - 17+300,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6),

3. wykonywanie odcinka próbnego - droga dojazdowa nr 4.

Sakcja III

1. km 17+375 - 20+125,

 • wykop,
 • nasyp z dokopu,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,

2. km 20+125 - 22+425,

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm.

BRANŻA DROGOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • montaż elementów deskowania ścian i ustroju niosącego,
 • montaż zbrojenia konstrukcji wiaduktu.

2. Most nad Kurówką:

 • demontaż deskowań przyczółka w osi B jezdnia prawa,
 • izolacja na zimno korpusu przyczółka w osi B jezdnia prawa,
 • montaż elementów dskowania korpusu przyczółka w osi A jezdnia prawa.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż zbrojenia korpusu przyczółka w osi F,
 • montaż elementów deskowania oczepu podpory w osi B,
 • montaż elementów rusztowania i deskowania poprzecznicy w osi E i D,
 • zasypka ławy fundamentowej w osi A i F,
 • betonowanie ciosów podłożyskowych w osi D i E.

4. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie betonu stalą, ustrój nośny część zachodnia.

5. Most nad ciekiem drogi ekspresowej zintegrowany z przjściem dla zwierząt i płazów w km 16+483;

 • deskowanie ustroju nośnego część południowa.

6. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie przyczółka oś A część lewa.

7. Węzeł Końskowola:

 • zbrojenie ustroju nośnego,
 • deskowanie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciagu drogi gminnej 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola w km 18+511,99:

 • rozdeskowanie korpusu w osi A,
 • deskowanie korpusu w osi C,
 • betonowanie korpusu w osi C.

10. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie betonu stalą, fundamenty oś A i B część północna,
 • betonowanie chudego betonu pod przewiązkami obiektu.

11. Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu, deskowanie wlotu i wylotu, betonmowanie skrzydełek wlotu km 17+410.

12. Wykop pod przepust, betonowanie warstwy wyrównawczej pod przepustem km 19+029.06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 14, 18, 19: roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików.

2. Gazociag wysokiego ciśnienia: montaż obciążników, osuszanie gazociągu po próbie wytrzymałości i szczelności.

3. Zbiornik nr 13 i 12: roboty ziemne, roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Kolizja TT Azoty.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300 (odchumusowanie, nasyp z dokopu)

2. km 11+700 - 12+000 (zagęszczanie nasypu),

3. km 12+300 - 12+800 (nasyp z dokopu),

4. km 13+200 - 14+200 (nasyp z dokopu).

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300 (warstwa mrozoochronna 20 cm, podbudowa 0/31,5, nasyp z dokopu),

2. km 16+300 - 17+375 (warstwa mrozoochronna, nasyp z dokopu),

3. km 15+900 - 16+100 (zagęszczanie nasypu i podłoża),

4. km 15+270 - 15+520  (zagęszczanie podłoża pod konstrukcję),

5. km 16+850 - 16+950 (mieszanie i zagęszczanie nasypu),

6. profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej droga dojazdowa nr 4.

Sekcja III

1. km 20+125 - 22+425 (wykop, nasyp z wykopu ze stabilizacją, uszlachetnianie podłoża 30 cm),

2. wykonywanie drogi dojazdowej do węzła Końskowola.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83;

 • montaż elementów deskowania ścian i ustroju nośnego,
 • montaż zbrojenia konstrukcji wiaduktu.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż elementów deskowania korpusu przyczółka i skrzydła w osi B jezdnia prawa,
 • montaż deskowania przyczółka i skrzydła w osi B jezdnia lewa.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż zbrojenia korpusu przyczółka w osi F,
 • montaż zbrojenia oczepu w osi F,
 • montaż zbrojenia oczepu w osi C,
 • izolacja cienka na zimno ławy fundamentowej w osi F,
 • montaż rusztowania i elementów deskowania poprzecznicy w osi E,
 • montaż elementów deskowania oczepu w osi C.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie betonu stalą.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • deskowanie ustroju nośnego.

6. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie przyczółka oś A strona lewa.

7. Węzeł Końskowola:

 • deskowanie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • układanie płyt drogowych pod ustrojem.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola w km 18+511,99:

 • deskowanie korpusu w osi C.

10. Betonowanie płyty dolnej wlot i wylotu, zbrojenie wlotu i wylotu przepustuw km 17+410,00.

11. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • wykopy w gruncie niespoistym bez umocnienia.

12. Montaż zbrojenia przepustu w km 13+623,80.

13. Branża sanitarna:

 • wpusty deszczowe - zlewnia nr 11 (km 13+683,39 - 13+753,25),
 • wpusty deszczowe - zlewnia nr 15 (km 16+279,20),
 • wpusty deszczowe - zlewnia nr 14 (km 0+205,35 - 0+025,68)
 • gazociąg wysokiego ciśnienia, montaż obciążników, czyszczenie i osuszanie gazociągu,
 • zbirnik nr 13, roboty ziemne.

14. Branża elektryczna:

 • kolizja TT Azoty,
 • zasilanie placu budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową.
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,5,
·    stanowisko archeologiczne Pulki.
2. Odhumusowanie:
·    km 12+800 – 13+250,
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 20+125 – 22+425.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    km 10+983,28 – 12+300,
·    km 14+200 – 15+100,
·    km 15+100 – 16+300,
·    km 17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
uszlachetnianie podłoża),
·    km 20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
wymiana gruntu),
·    km 22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z wykopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375,
5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   montaż elementów deskowania ścian ramy,
·   montaż elementów ustroju nośnego,
·    montaż zbrojenia.
6. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania przyczółka i skrzydła (jezdnia prawa).
7. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej,
·    montaż deskowania ławy fundamentowej,
·    betonowanie ławy fundamentu,
·    montaż deskowania i zbrojenie oczepu.
8. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie podpory,
·    betonowanie podpory,
·    deskowanie ustroju nośnego.
9. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie betonu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
10. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    deskowanie ustroju nośnego część południowa,
·    montaż zbrojenia ustroju nośnego część południowa i północna,
·    betonowanie ustroju nośnego część południowa.
11. Węzeł Końskowola:
·    deskowanie ustroju nośnego.
12. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu,
·    betonowanie korpusu,
·    układanie płyt betonowych pod ustrój nośny,
·    deskowanie ciosów,
·    deskowanie ustroju nośnego.
     13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    deskowanie korpusu,
·    betonowanie korpusu,
·    rozdeskowanie słupów.
14. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    betonowanie fundamentu,
·    zbrojenie fundamentu.
15. Zbrojenie wlotu i wylotu, przepust w km 17+410.
16. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:
·    wykonanie deskowania pod warstwę wyrównawczą,
·    betonowanie warstwy wyrównawczej,
·    wykopy w gruncie niespoistym.
17. Branża sanitarna:
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 13,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia,
·    wpusty deszczowe – roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików,
·    próby szczelności na wpustach deszczowych.
   18. Branża elektryczna:
   ·    przebudowa kolizji TT Azoty,
   ·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
   ·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange,
   ·    zasilanie placu budowy - węzeł Michałówka.
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,4,5.
2. Odhumusowanie:
·    km 12+800 – 13+250,
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 15+100 – 16+300.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    10+983 – 12+300,
·    11+750 – 12+025 (profilowanie warstwy),
·    14+200 – 15+100,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375 (nasyp z wykopu ze stabilizacją),
·    17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
uszlachetnianie podłoża 30 cm),
·    20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
wymiana gruntu),
·    22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z dokopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300.
5. Wymiana gruntu:
·    20+125 – 22+425.
6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   dostawa i rozładunek deskowań konstrukcji,
·   dostawa i montaż rusztowań ustroju nośnego,
·    montaż zbrojenia ścian ramy,
·    zasypka fundamentów,
·    rozpoczęcie wykopu,
·    przygotowanie podłoża pod montaż deskowania konstrukcji wiaduktu.
7. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka,
·    betonowanie korpusu przyczółka.
8. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż deskowania oczepu,
·    zbrojenie oczepu,
·    montaż kleszczy i rozpór ścianki,
·    zakończenie wykopu,
·    wykonanie warstwy wyrównawczej fundamentu.
9. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie przyczółka,
·    przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego płyty pomostu,
·    montaż deskowania pod ustrój nośny.
10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie ustroju nośnego,
·    zbrojenie konstrukcji obiektu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
11. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    deskowanie przyczółka,
·    dozbrojenie przyczółka,
·    zbrojenie podpór.
12. Węzeł Końskowola:
·    zasypka fundamentu,
·    układanie płyt drogowych pod ustrój nośny,
·    deskowanie ustroju nośnego.
13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu,
·    zasypka fundamentu,
·    betonowanie korpusu,
·    rozdeskowanie filarów,
·    zbrojenie korpusu.
     14. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    deskowanie fundamentu,
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie fundamentów,
·    rozdeskowanie fundamentów,
·    izolacja fundamentu,
·    zbrojenie filarów,
·    zbrojenie korpusu,
·    wyciąganie ścianki szczelnej,
·    deskowanie filarów.
15. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wykop w ściankach szczelnych,
·    wymiana gruntu,
·    wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty.
16. Wykonanie warstwy wyrównawczej w wykopie,
montaż deskowania pod przepust w km 13+623,80.
17. Wykonanie wykopu pod wlot i wylot, izolacja bitumiczna 
oraz izolacja z papy termozgrzewczej, przepust w km 17+410.
18. Branża sanitarna:
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 13,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia,
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange,
·    zasilanie placu budowy przy wiadukcie 
w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,98.
20. Branża melioracyjna:
·    roboty ziemne, umocnienie, regulacja, konserwacja 
cieku wodnego „Dopływ spod Sielc”.
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,4,5,
·    stanowisko archeologiczne Pulki.
2. Odhumusowanie:
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 22+425 – 22+902,65.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    14+200 – 15+100,
·    17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
uszlachetnianie podłoża),
·    20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
wymiana gruntu),
·    22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z wykopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375,
5. Wymiana gruntu:
·    20+125 – 22+425.
6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   montaż elementów deskowania ścian ramy,
·    montaż zbrojenia.
7. Most nad Kurówką:
·    rozformowanie deskowania przyczółka,
·    pielęgnacja korpusu przyczółka i skrzydła (jezdnia lewa),
·    montaż deskowania przyczółka i skrzydła (jezdnia prawa).
8. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej,
·    montaż deskowania oczepu,
·    betonowanie oczepu.
9. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie przyczółka,
·    zbrojenie betonu,
·    betonowanie przyczółka
·    deskowanie ustroju nośnego – płyta.
10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie betonu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
11. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    zbrojenie betonu podpory,
·    deskowanie ustroju nośnego,
·    betonowanie przyczółka.
12. Węzeł Końskowola:
·    deskowanie ustroju nośnego,
·    deskowanie ciosów podłożyskowych,
·    betonowanie ciosów w osi A, B i C.
13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu.
     14. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    deskowanie filarów,
·    betonowanie filarów,
·    deskowanie korpusu.
15. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wykop w ściance szczelnej,
·    wymiana gruntu,
·    wykonanie warstwy wyrównawczej w osi A i B,
·    zbrojenie fundamentu nitka prawa.
16. Wykonanie betonu wyrównawczego pod wlot i wylot przepustu,
 izolacja bitumiczna oraz izolacja z papy termozgrzewczej, przepust w km 17+410.
17. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:
·    wykopy w gruncie niespoistym bez umocnienia.
18. Branża sanitarna:
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 13,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia,
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange,
·    zasilanie placu budowy - węzeł Michałówka.
20. Branża melioracyjna:
·    roboty ziemne, umocnienie, regulacja, konserwacja 
cieku wodnego „Dopływ spod Sielc”.
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,4,5,
·    droga dojazdowa do Azotów.
2. Odhumusowanie:
·    km 12+800 – 13+250,
·    km 13+050 – 13+250,
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 20+125 – 22+425.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    14+200 – 15+100,
·    15+100 – 16+300,
·    17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, uszlachetnianie podłoża 30 cm),
·    20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, wymiana gruntu),
·    22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z dokopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375,
·    17+375 – 20+125,
·    20+125 – 22+425,
·    22+425 – 22+902,65.
5. Wykonywanie materaca w km 16+300 – 17+375.
6. Wykonanie stabilizacji drogi technologicznej do mostu 
w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” w km 22+024,14.
7. Wymiana gruntu:
·    20+125 – 22+425.
8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·    izolacja bitumiczna na zimno ławy fundamentowej,
·    montaż zbrojenia ścian ramy,
·    pielęgnacja ławy fundamentowej.
9. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
10. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż belek ustroju w przęśle B-C,
·    montaż deskowania i zbrojenia oczepu w osi E,
·    montaż kleszczy i rozpór ścianki w osi A.
11. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie podpory,
·    betonowanie przyczółka,
·    układanie płyt drogowych pod deskowanie ustroju nośnego płyty pomostu,
·    przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego płyty pomostu,
·    rozdesokwanie przyczółka.
12. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie ścian obiektu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
13. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    zbrojenie ścian obiektu,
·    wykonanie izolacji fundamentu na zimno,
·    deskowanie przyczółka.
14. Węzeł Końskowola:
·    rozdeskowanie korpusu,
·    układanie płyt drogowych pod deskowanie ustroju nośnego.
15. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu,
·    zasypka fundamentu,
·    izolacja fundamentu.
     16. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    betonowanie warstwy wyrównawczej,
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie fundamentów.
17. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wykop w ściankach szczelnych,
·    wbijanie ścianki szczelnej.
18. Branża sanitarna:
·    wykonywanie rowów odwadniających wzdłuż trasy głównej,
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 12,
·    budowa zbiornika retencyjnego nr 20,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia.
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange.
     20. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 17+410.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      22.09.2017
Liczba odsłon: