AKTUALNOŚCI

 • 22.11.2017

  Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu W dniu 22.11.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło...

  Czytaj więcej...

 • 20.11.2017

  Zmiana organizacji ruchu Zmiana organizacji ruchu W dniu 23.11.2017r. (czwartek) o godz 10.00...

  Czytaj więcej...

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • demontaż deskowania poprzecznic,
 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

2. Most nad Kurówką:

 • demontaż deskowania poprzecznic,
 • montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • prace porządkowe na obiekcie,
 • montaż desek gzymsowych.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejsciem dla dużych zwiarząt w km 16+979,06:

 • montaż deskowania poprzecznic.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego,
 • betonowanie ustroju nośnego.

6. Deskowanie, betonowanie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250 - 14+200

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu.

3. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznic,
 • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,
 • ustawianie podpór pod belki.

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace przygotowawcze przed zasypywaniem fundamentów,
 • zbrojenie fundamentów.

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż sączków i wpustów,
 • montaż kolew talerzowych.

6. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie ustroju nośnego.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonywanie wykopu, układanie i łaczenie rur, zagęszczanie, zasypywanie.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu,

2. km 13+250 - 14+200,

 • nasyp z dokpou.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa bitumiczna,

2. km 0+120 - 0+200 droga objazdowa węzeł Michałówka,

 • podbudowa zasadnicza gr. 7 cm.

Sekcja III

1. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • prace porządkowe na obiekcie.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi F i A,
 • betonowanie poprzecznic,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • betonowanie murka pod ekrany antyolśnieniowe,
 • demontaż deskowania ustroju nośnego,
 • spawanie desek gzymsowych,
 • prace porządkowe na obiekcie.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie poprzecznic.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego.

8. Montaż zbrojenia, deskowania, betonowanie gzymsu skrzydeł - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonanie wykopu, układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie wykopu.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne, umocnieniowe.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300 - 12+800,

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800 - 13+250,

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250 - 14+200,

 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie,
 • wykop.

4. km 14+200 - 15+100,

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • nasyp z dokopu.

2. droga dojazdowa nr 4,

 • warstwa wiążąca.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka za przyczółkami.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A,
 • montaż deskowania płyty ustroju nośnego,
 • betonowanie poprzecznicy w osi B i F.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • spawanie desek gzymsowych,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego - część wschodnia.

5. Przejście dla zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie poprzecznic.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie ustroju nośnego.

8. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • wykonanie zasypek przepustów.

9. Betonowanie gzymsów, demontaż deskowania - przepust w km 13+623,80.

10. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonanie wykopu, układanie i łączenie rur, zagęszczanie, zasypywanie wykopu.

BRANŻA SANITARNA

1. Roboty konserwacyjne, odhumusowanie - "dopływ spod Sielc Małych".

2. Zlewnie nr 1, 15, 22, 23, 25 - wpusty deszczowe (roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przkanalików).

3. Zlewnia nr 2 - montaż separatora i osadnika.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250 - 14+200,

 • odhumusowanie,
 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100 - 16+300,

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu,
 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • odhumusowanie,
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5,
 • podbudowa i dogęszczanie kruszywa na łącznicy - węzeł Michałówka,
 • podbudowa zasadnicza gr. 5 cm - droga dojazdowa nr 4,
 • warstwa wiążąca gr. 5 cm - droga dojazdowa nr 4.

Sekcja III

1. km 22+425 - 22+902,65,

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka za przyczółkami.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A i B,
 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego.

3. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk:

 • montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B, E i F,
 • montaż deskowania poprzecznicy w osi A, B, F i E.

4. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:

 • czyszczenie szalunków,
 • poprawki zbrojenia,
 • betonowanie ustroju nośnego część wschodnia,
 • deskowanie murka ograniczającego część wschodnia,
 • pielęgnacja betonu.

5. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie poprzecznic,
 • izolacja na zimno oś B.

6. Węzeł Końskowola:

 • betonowanie stref zakotwień.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • sprężenie ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • prace przygotowawcze przed zasypywaniem fundamentów.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • betonowanie ciosów podłożyskowych,
 • montaż łożysk.

10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483:

 • deskowanie murków ograniczających.

11. Montaż zbrojenia, deskowania (segment II) - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000 - 11+000:

 • wykonanie wykopu, układanie, łączenie rur, zagęszczanie oraz zasypywanie.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11:

 • roboty ziemne, umocnieniowe.

2. Separatory nr 2 i 3:

 • roboty ziemne, montaż rur, studni, montaż separatora i osadnika.

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      23.11.2017
Liczba odsłon: