AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+650,00 - 12+750,00:

 • nasypy z dokopu i wykopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+800,00 - 14+000,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykop.

4. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • nasyp z wykopu,
 • warstwa mrozoochronna,
 • wykop,
 • odhumusowanie.

5. Wykonywanie przepustów droga dojazdowa nr 4.

6. Frezowanie nawierzchni od km 10+983,28 - nitka prawa.

7. Wykonywanie ścieków trójkatnych.

Sekcja II

1. Węzeł Puławy Wschód - łacznice nr 4,6:

 • skropienie podbudowy bitumicznej,
 • wykonywanie warstwy wiążącej gr. 5 cm.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykonywanie warstwy wiążącej,
 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa bitumiczna.

3. Wykonywanie przepustów.

Sekcja III

1. Wykonywanie przepustów na węźle Końskowola oraz na drodze gminnej Wronów - Końskowola: wykopy, ławy fundamentowe, obsypki, zasypki.

2. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • nasyp z dokopu,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka przestrzeni za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka z zagęszczeniem za przyczółkami - podpora w osi A,
 • montaż deskowania i zbrojenia ścianek zaplecznych,
 • pielęgnacja wilgotnościowa płyty ustroju.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianek zaplecznych,
 • zasypka przestrzeni za przyczółkami.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • deskowanie ustroju nośnego,
 • zasypki związane z wykonywaniem gruntu zbrojonego.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną,
 • wykonywanie izolacji termozgrzewalnej.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • prace porządkowe,
 • porządkowanie ustroju nośnego przed śrutowaniem (oczyszczeniem płyty ustroju nośnego, jezdnia lewa i prawa),
 • układanie izolacji termozgrzewalnej.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zasypka przyczółka w osi A i B,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego (jezdnia lewa),
 • montaż kotew talerzowych,
 • przygotowanie płyty ustroju nośnego do betonowania,
 • betonowanie płyty ustroju nośnego.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie ścian (jezdnia lewa).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną,
 • deskowanie ścianek zaplecznych,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej i wnęki dylatacyjnej,
 • wykop pod konstrukcję oporową,
 • wykonywanie zasypki do poziomu materaca pod konstrukcję oporową, podpora A i C,
 • zgrzewanie izolacji termozgrzewalnej pomiędzy osią cieku a deską gzymsową,
 • zasypka ławy fundamentowej, podpora A.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • wykonanie deskowania pod warstwę ochronną z betonu.

11. Zasypka i zagęszczenie zasypki, izolacja z papy termozgrzewalnej (roboty wykończeniowe), wykonanie deskowania pod warstwę ochronną z betonu - przepust w km 13+623,80.

12. Zbrojenie, szalowanie płyty dennej - przepust w km 14+877,00.

13. Spoinowanie prefabrykatów skrzynkowych - przepust w km 15+722,00.

14. Prace wewnątrz przepustu w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2, 20:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika.

2. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia GW-4 (próby wytrzymałości i szczelności).

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00 i w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu z zagęszczeniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • montaż słupa nr 3 i 7A,
 • prace przy fundamentach: zasypywanie z zagęszczeniem,
 • przeciąganie przewodów roboczych i wpinanie,
 • wizowanie przewodów,
 • wpinanie i regulacja przewodów.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+250,00 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

3. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja II

1. Węzeł Puławy - Wschód, łącznice nr: 4, 6, 2

 • skropienie podbudowy z kruszywa,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 7 cm,
 • wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm i gr. 7 cm,
 • ułożenie ścieków trójkątnych.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z dokopu,
 • warstwa mrozoochronna ,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa bitumiczna.

Sekcja III

1. Wykonywanie przepustów na węźle Końskowola: wykopy, ławy fundamentowe, zasypki.

2. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu ze stabilizacją.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • uszlachetnienie podłoża gr 30 cm (droga gminna nr 107701L),
 • wykop,
 • odhumusowanie,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania płyty pomostu,
 • zasypka za przyczółkami - podpora w osi A,
 • montaż deskowania, elementów odwodnieniowych, kotew,
 • czyszczenie deskowania,
 • przygotowanie do betonowania płyty pomostu,
 • betonowanie ustroju nośnego.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż zbrojenia ścianek zaplecznych.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego,
 • deskowanie ciosów podłożyskowych,
 • deskowanie ustroju nośnego,
 • montaż łożysk garnkowych.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • prace porządkowe,
 • rozszalowanie szalunków płyt przejściowych,
 • porządkowanie ustroju nośnego przed śrutowaniem (czyszczeniem płyty ustroju nośnego - jezdnia lewa i prawa),
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych (jezdnia prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zasypka przyczółka w osi A i B,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego (jezdnia lewa),
 • montaż kotew talerzowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie ścian (jezdnia prawa),
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (jezdnia prawa),
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyt przejściowych (jezdnia lewa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ścianki zaplecznej,
 • układanie izolacji termozgrzewalnej na wsporniku ustroju nośnego,
 • betonowanie ścianki zaplecznej.

10. Zasypka i zagęszczenie zasypki - przepust w km 13+623,80.

11. Zbrojenie płyty dennej - przepust w km 14+877,00.

12. Spoinowanie prefabrykatów skrzynkowych - przepust w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 13;

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalika.

2. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia GW-4.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, Puławy - Rożki:

 • montaż słupa 3 i 7a,
 • prace przy fundamentach (zasypywanie, zagęszczenie).

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 13+250,-- - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu,
 • odhumusowanie.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z wykopu,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • skropienie podbudowy,
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm - jezdnia prawa.

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 22 cm.

Sekcja III

1. Wykonywanie przepustów na węźle Końskowola:

 • wykopy,
 • ławy fundamentowe,
 • zasypki.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:

 • zasypka przestrzeni za przyczółkami.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • płyta ustroju nośnego: prace zbrojeniowe, montaż wpustów, sączków, kotew talerzowych,
 • montaż deskowania płyty pomostu.

3. Most nad Kurówką:

 • zasypka fundamentów od strony Kurówki,
 • montaż zbrojenia ścianek zaplecznych.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego,
 • zbrojenie i deskowanie ciosów podpór: A, B, C.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • szalowanie płyt przejściowych,
 • przygotowanie płyt przejściowych przed betonowaniem,
 • betonowanie płyt przejściowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż wpustów i sączków,
 • zbrojenie płyty pomostu - jezdnia lewa,
 • betonowanie płyty pomostu - jezdnia lewa.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • przygotowanie styku fundamentu i ścianki.

9. Węzeł Końskowola:

 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż urządzeń dylatacyjnych.

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka,
 • montaż urządzenia dylatacyjnego podpora A i C,
 • przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod izolację termozgrzewalną.

12. Wykonywanie izolacji stropu z papy termozgrzewalnej, zasypka i zagęszczanie zasypki - przepust w km 13+623,80.

13. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 14, 15:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, stanowisko 172 linii Rożki - Puławy:

 • wbicie igłofiltrów w celu osuszenia stanowiska,
 • transport i rozładunek materiałów do montażu słupów,
 • przygotowanie do montażu.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja II

1. Droga powiatowa nr 2505L:

 • rozbiórka poboczy i krawężników,
 • rozbiórka warst konstrukcyjnych drogi,
 • rozbiórka przepustu prefabrykowanego z rur żelbetowych,
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem.

2. Droga wojewódzka nr 824:

 • rozbiórka poboczy i krawężników,
 • demontaż barier drogowych,
 • odhumusowanie poboczy,
 • rozbiórka znaków i tablic drogowych,
 • rozbiórka rury osłonowej, pozostałej pod drogą po przełożeniu gazociągu.

3. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

4. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • wykop.

Sekcja III

1. Roboty odwodnieniowe, odmulanie rowów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979.06:

 • organizacja zaplecza,
 • przygotowanie płyty pomostu przed zbrojeniem,
 • rozdeskowanie poprzecznic,
 • zbrojenie płyty pomostu.

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie ścianek zaplecznych,
 • betonowanie ścianek zaplecznych.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonanie izolacji fundamentów,
 • zbrojenie podpór,
 • deskowanie podpór,
 • betonowanie słupów podpory w osi B.

4. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową:

 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem granitowym.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • uprzątnięcie wykopów po sezonie zimowym,
 • prace ziemne związane z organizacją placu budowy.

6. Wykonywanie izolacji na zimno -  przepust w km 13+623,80.

7. Deskowanie i zbrojenie gzymsów - przepust w km 19+029.06.

8. Wykopy, wykonanie szalunku betonu podkładowego, betonowanie warstwy wyrównawczej - przepust w km 15+722,00.

9. Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewczej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnia 57):

 • roboty ziemne,
 • montaż rur, studni.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 13+250,00 - 14+200,00

 • nasyp z dokopu,
 • wykonywanie przepustów.

2. km 14+200,00 - 15+100,00

 • wykop.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00

 • wykop,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

2. km 16+300,00 - 17+375,00

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja III

1. Wykonywanie odwodnienia.

2. Roboty utrzymaniowe.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową, relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • prace zbrojeniowe, montażowe i odwodnieniowe obiektu,
 • montaż deskowania płyty pomostu.

2. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie deskowania i zbrojenia wraz z elemntami odwodnienia płyty pomostu,
 • betonowanie płyty ustroju nośnego, jezdnia prawa.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zbrojenie korpusu w osi C,
 • przygotowanie ław betonowych przed wykonaniem zasypek,
 • montaż zbrojenia słupa w osi B,
 • deskowanie podpory w osi A,
 • rozdeskowanie słupów, oś B.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • zasypki przyczółków.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,00:

 • zbrojenie płyty pomostu ustroju nośnego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • odwadnianie wykopu,
 • zbrojenie przyczółków.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych, wykonywanie izolacji bitumicznej z papy termozgrzewalnej - przepust w km 13+623,80.

8. Wykonywanie betonu podkładowego, rozładunek prefabrykatów - przepust w km 15+722,00.

9. Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej - przepust w km 17+410,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 11, 12, 13:

 • roboty ziemne,
 • roboty umocnieniowe,
 • montaż separatora.

BRANŻA DROGOWA

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznych, droga wojewódzka nr 824 - węzeł Puławy Wschód.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • demontaż podparcia belek,
 • pielęgnacja betonu poprzecznicy.

2. Wiadukt Końskowola:

 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem kamiennym,
 • betonowanie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych przyczółków.

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • deskowanie ścianek zaplecznych przyczółków,
 • zbrojenie przestrzeni między deską gzymsową a krawężnikiem kamiennym.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - Puławy Wschód:

 • zbrojenie ław fundamentowych,
 • deskowanie ław fundamentowych,
 • betonowanie ław fundamentowych,
 • rozdeskowanie ław fundamentowych.

5. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600:

 • pielęgnacja betonu gzymsów,
 • rozdeskowanie gzymsów.

6. Deskowanie konstrukcji nośnej - przepust w km 19+029,06.

7. Roboty przygotowawcze powierzchni betonowych do wykonania izolacji bitumicznej - przepust w km 13+623,80.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie nr 16 i 17):

 • roboty ziemne,
 • montaż rur, studni.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: