AKTUALNOŚCI

 • 12.02.2018

  BRANŻA DROGOWA Sekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: pasy technologiczne – demontaż płyt drogowych z...

  Czytaj więcej...

 • 05.02.2018

  BRANŻA DROGOWASekcja I 1. km 10+983,28-12+300,00: transport kruszywa na pasy technologiczne oraz...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • Bariery drogowe H2/w3
 • Bariery drogowe H2/w4 dwustronna

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) na łącznicach L01 i L05 (jezdnia prawa) oraz al. Tysiąclecia w. Azoty I
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i dogęszczanie kruszywa od km 12+460 do km 12+760 (jezdnia prawa)
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 12+440 do km 12+760 (jezdnia prawa)
 • podbudowa bitumiczna od km 12+440 do km 12+760 (jezdnia prawa) – I warstwa

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • zahumusowanie, gr. 15 cm – profilowanie zahumusowania skarp – droga dojazdowa nr 4
 • bariery drogowe H2/w3

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie rowu – droga dojazdowa nr 4 od km 1+400 do km 1+750
 • mata antyerozyjna na skarpach na łącznicy L05 (strona lewa i prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00

 • bariery drogowe H2/w3
 • bariery drogowe H2/w4 dwustronna
 • zahumusowanie gr. 15 cm od km 16+900 do km 17+000 (strona prawa – pobocze)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie (rów lewy)
 • podbudowa bitumiczna – I warstwa

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • wiercenie i betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia prawa) od strony Radomia

2. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż deskowanie i zbrojenia przyczółka w osi A
 • demontaż deskowania korpusu w osi B
 • montaż deskowania i zbrojenia korpusu oraz skrzydeł w osi A
 • betonowanie korpusu i skrzydeł w osi A

3. Przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00:

 • humusowanie najścia na obiekt

4. Wiadukt przeznaczony dla ruchu samochodowego nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • umacnianie stożka oś B (strona lewa)
 • montaż słupów pod ekrany akustyczne

5. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • układanie geokraty na stożkach w osi A i B (jezdnia prawa)

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż słupów pod ekrany
 • deskowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe
 • wiercenie i betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • prace porządkowe

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinku od km 11+000,00 do 22+000,00 km:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych – WO4

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • wylewanie betonu C8/10 pod fundament na rondzie nr 5
 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem - WO3 (łącznica L03)

5. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zageszczaniem – zasilanie WO2
 • stawianie szafek oświetleniowych i sterowniczych (SRO 2/1, 2/2, 2/3,2/4 i SO 2/2, 2/3, 2,4).

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i dogęszczanie kruszywa od km 10+983 do 11+500 (jezdnia prawa)
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 12+400 do 12+760km (jezdnia lewa)
 • podbudowa bitumiczna od km 10+985 do km 11+500 I warstwa (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) – na łącznicach L03 i L05 (strona lewa) - węzeł Azoty I; dokończenie ronda
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 12+700 do km 12+760 (jezdnia prawa)

3. Roboty brukarskie:

 • ścieki trójkątne od km 12+450 do km 12+550 (strona prawa)
 • zahumusowanie, gr. 15 cm – profilowanie zahumusowanie od km 14+200 do km 14+500 (skarpa lewa)
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 14+200 do km 14+500 (skarpa lewa)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • wykop- profilowanie skarpy i rowu dd-04

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop rowu DW824
 • bariery drogowe H2/W4/A od km 15+703 do 15+733km oraz od km 15+772 do 15+802 km PRSP; od km 16+275 do km 16+378 dwustronna oraz od km 0+054 do km 0+222-52 na łącznicy LO5 węzeł Puławy Wschód
 • bariery drogowe H2/W3/A od km 15+733 do 15+772 PRSP oraz od km 15+658 do km 15+670 (strona prawa); od km 0+144 do km 0+156 na łącznicy LO3 węzeł Puławy Wschód) oraz od km 0+140 do km 0+152 na łącznicy LO4 (węzeł Puławy Wschód)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie
 • roboty brukarskie
 • ułożenie krawężników betonowych
 • ułożenie ścieków trójkątnych
 • bariery drogowe H2/w4 od km 22+834 do 22+921 km PRSL oraz od km 22+834 do 22+921 km PRSP

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż deskowania skrzydeł w osi B
 • montaż deskowania skrzydeł i przyczółka w osi A
 • montaż zbrojenia przyczółka i skrzydeł w osi B
 • betonowanie przyczółka i skrzydeł w osi B
 • montaż deskowania ciosów podłożyskowych w osi B
 • betonowanie ciosów podłożyskowych w osi B
 • demontaż deskowania korpusu w osi B

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • skarpowanie nasypów
 • humusowanie skarpy nasypu

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 do przeprowadzenia ruchu samochodowego nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód:

 • wyrównanie podłoża przy balustradach U11

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • wiercenie pali pod ekrany od strony Radomia
 • betonowanie pali
 • umacnianie stożka oś B (strona lewa)
 • układanie papy na murku ograniczającym (strona lewa)

5. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych
 • betonowanie płyt przejściowych
 • kosmetyka betonu
 • rozdeskowanie płyt przejściowych

6. Przepust z przejsciem dla zwierząt – P-04 oraz P-05:

 • kosmetyka betonu

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu (obrukowanie, ściek skarpowy)

2. Regulacja wpustów deszczowych

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinku od km 11+000,00 do 22+000,00 km:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem
 • rozwożenie słupów oświetleniowych
 • prostowanie słupów
 • stawianie słupów oświetleniowych – WO3 i WO1

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • podpięcie w złączach – tymczasowe zasilanie WO2 i WO4
 • demontaż słupa przy moście nad Kurówką
 • przygotowanie podłoża pod fundament nr 5.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 11+200 do 11+380 (jezdnia prawa)
 • roboty brukarskie
 • ścieki trójkątne od km 11+000 do km 11+200 (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z dokopu profilowanie nasypu (węzeł Azoty I)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • bariery drogowe H1/w3 od km 14+570 do 15+102 km (strona prawa)
 • zahumusowanie gr. 15 cm – DD-04 lewa
 • wykop- profilowanie skarpy przy przepuście drogi dojazdowej nr 4 w km 0+777,90 (strona lewa)

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
 • bariery drogowe H1/W3/A od km 0+051 do 15+940 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • bariery drogowe H1/w2 od km 17+037 do 17+061 km (strona lewa)
 • bariery drogowe H1/w3 od km 17+061 do 17+233 km (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+903,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • zahumusowanie poboczy i skarp gr. 15 cm
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C3/4)
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5
 • bariery drogowe H1/w3 od km 18+690 do 19+410 km (strona lewa)
 • warstwa wiążąca

BRANŻA MOSTOWA

1. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu pod bariery
 • uzupełnianie poboczy (jezdnia lewa)

2. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • rozpoczęcie wykonania zasypki
 • rozszalowywanie wlotu/wylotu
 • zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • zaklejanie otworów po ściągach
 • przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę

3. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • pale pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia lewa)
 • przygotowanie powierzchni betonowej ustroju nośnego pod hydrofobizację

4. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia przyczółka w osi A i B
 • montaż deskowania przyczółka w osi A i B

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,34:

 • pale pod ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie
 • przygotowywanie powierzchni betonowej pod papę (gzyms jezdnia lewa)

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • kosmetyka betonu – przyczółek oś A i B
 • hydrofobizacja betonu

BRANŻA SANITARNA

1.Zlewnia ZL20 – wpusty deszczowe od km 17+914,97 do 18+064,69 km :

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

2. Wyloty do rowu (obrukowanie, ściek skarpowy)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych –WO3 i WO1

4. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • łączenie słupów oświetleniowych.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • nasyp z dokopu od km 10+985,00 do km 11+200,00 (jezdnia prawa),

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • nasyp z wykopu – zagęszczanie nasypu na łącznicach nr L01 i L05 (węzeł Azoty I).

Sekcja II

1. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie rowów od km 15+800-15+850 (jezdnia lewa); profilowanie pasa technologicznego od km. 15+100 do 15+500 (jezdnia prawa)
 • nasyp z wykopu – profilowanie pobocza na łącznicach nr L01 i L03 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 15cm na łącznicy nr L01 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 30 cm pas dzielący od km. 15+550 do 15+800 km.
 • układanie geowłókniny w rowie (lewy+prawy) na łącznicy L01 (węzeł Puławy Wschód)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm – zagęszczenie warstwy mrozochronnej
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm C5/6 od km. 17+280 do 17+375 (jezdnia prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – osuszanie w-wy
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • warstwa mrozoochronna- profilowanie i zagęszczanie warstwy
 • podbudowa bitumiczna – II warstwa
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6)

2. km 20+125 – 22+902

 • roboty brukarskie
 • ułożenie ścieków trójkątnych
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm

3. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52

 • hydrofobizacja powierzchni betonowych

2. Most nad Kurówką:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych – słupy
 • hydrofobizacja powierzchni betonowych

3. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • roboty rozbiórkowe
 • wbijanie ścianki szczelnej fundamentu w osi B
 • wbijanie ścianki szczelnej fundamentu w osi A
 • wykop fundamentu w osi B
 • chudy beton fundamentu w osi B

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonanie opaski (jezdnia prawa)
 • wykonywanie szalunków podlewki pod bariery

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • montaż balustrad

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • rozszalowanie głowic pali

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie podwaliny oś A strona lewa
 • prace porządkowe
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podwaliny oś A strona lewa i fundamentu pod bariery
 • rozszalowanie podwaliny
 • wykonanie podwaliny oś A strona prawa

8. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie przepustu
 • wykonywanie deskowania przepustu
 • betonowanie fundamentu wlotu strona lewa + wyrównawcza pod wlot strona prawa

9. Węzeł Końskowola:

 • umocnienie stożka

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie kap chodnikowych na najazdach

BRANŻA SANITARNA

1.Zlewnia ZL2 ( od km. 17+914,97 do km. 18+064,69)–wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalika

2.Zlewnia ZL1 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustu
 • montaż studni,przykanalika

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2.Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • zasypywanie i zagęszczanie obwodów zasilanych z szafki przy rondzie nr 5
 • rozwożenie słupów oświetleniowych
 • stawianie słupów oświetleniowych –WO3 i WO2.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • zagęszczanie i profilowanie w-wy mrozoochronnej od km 10+985 do 11+140 km (jezdnia prawa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) od km 11+275 do 11+380 km (jezdnia prawa)

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C5/6) od km 12+610 do 12+680 km (jezdnia prawa)
 • nasyp z dokopu na łącznicy L03 (węzeł Azoty I)+zagęszczenie nasypu
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm na łącznicy L03 (węzeł Azoty I)

Sekcja II

1. km 13+800 – 15+100,00

 • wykop i nasyp z wykopu- profilowanie skarpy i rowu DD-04 (strona lewa)

2. km 15+100,00 – 16+300,00;

 • wykop – profilowanie skarpy rowu na łącznicach L01+L03 (węzeł Puławy Wschód)
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie pasa rozdziału 15+800-15+850
 • zahumusowanie (rów lewy+prawy) gr. 15cm na łącznicy nr L05 (węzeł Puławy Wschód)
 • zahumusowanie gr. 15 cm – teren płaski pomiędzy łącznicami L01 i L03 + teren płaski pomiędzy łącznicami L02 i L04 (w. Puławy Wschód)
 • układanie geowłókniny w rowie (lewy+prawy+ TG rów lewy) od km 15+500 do 15+830 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód)
 • bariery drogowe H1/W3/A od km 0+000 do 0+104 km na łącznicy L01 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa
 • bariery drogowe N2/W2/A od km 0+104 do 0+222 km na łącznicy L05 (węzeł Puławy Wschód) – strona prawa

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop i nasyp z wykopu- profilowanie skarpy nasypu 17+280-17+370 strona prawa+nasyp uzupełniający w poboczu
 • zahumusowanie poboczy i skarpy gr. 15cm od 17+000 do 17+250 km
 • roboty brukarskie
 • ścieki trójkątne od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia prawa krawędź prawa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • zahumusowanie poboczy i skarp
 • wykop- profilowanie rowów i skarpowanie
 • nasyp z dokopu – zagęszczanie poboczy
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją – osuszanie warstwy
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm (C5/6)
 • podbudowa zasadnicza z krusywa łamanego 0/31,5
 • roboty brukarskie

2. km 20+125 – 22+902

 • frezowanie nawierzchni bitumicznych
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa
 • zahumusowanie poboczy i skarp
 • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie
 • warstwa wiążąca
 • podbudowa bitumiczna

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych (jezdnia prawa)

2. Most nad Kurówką w km 0+718,63:

 • wykop w osi A pod fundament
 • chudy beton w osi A
 • montaż zbrojenia fundamentów w osi A i B
 • betonowanie fundamentu w osi A i B
 • montaż zbrojenia przyczółka w osi B
 • montaż deskowania przyczółka w osi B

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie mocowania pali na obiekcie

4. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • przygotowanie powierzchni stożków pod roboty brukarskie
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podwaliny oś A (strona prawa)

5. Przepust droga dojazdowa nr 4 w km 0+777,90:

 • zbrojenie wlotów przepustu
 • wykonywanie deskowanie wlotów przepustu
 • rozpoczęcie zbrojenia płyt przejściowych na odkładzie

6. Węzeł Końskowola:

 • montaż balustrad
 • montaż kolektora odwadniającego
 • umocnienie stożka
 • kolektor odwadniający

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • montaż barier zintegrowanych z osłoną przeciwolśnieniową
 • pale pod ekrany przeciwolśnieniowe (jezdnia prawa) od strony węzeł Końskowola

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • kolektor odwadniający

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia ZL2 :

 • regulacja studni
 • montaż włazów

2. Zlewnia ZL2-wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

3. Zlewnia ZL1 – wpusty deszczowe:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • montaż przykanalików

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 0+000,00 do km 11+000,00 oraz od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla – WO1 i WO3

4. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych –WO3

5. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem –WO11.

Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu

W dniu 22.11.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło pismo Konsorcjum Energopol Szczecin S.A - PRD Zwoleń w którym odwołana została zaplanowana na dzień 23.11.2017r. zmiana tymczasowej organizacji ruchu na węźle Puławy Wschód.

Nowy termin wprowadzenia w/w tymczasowej organizacji ruchu przełożono na dzień 29.11.2017r. (środa) o godz. 10.00.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.02.2018
Liczba odsłon: