Aktualności

DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 13.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

 • 06.08.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902): wbijanie kotew montaż siatki wykonywanie...

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Deskowanie fundamentów pod bramownice

3. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania rejon ronda Azoty I

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • zahumusowanie 15cm – umocnienie rowów elementami betonowymi L03
 • wykop – skarpowanie DD-Azoty od km 0+750 do km 0+800 (strona prawa i lewa)

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-04 od km 0+700 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 0+700 do km 1+773
 • pasy technologiczne – profilowanie placu do zawracania km 15+800 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – prace porządkowe oraz koszenie DP 2505L
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający w poboczu DD-04 od km 1+000 do km 1+750
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-04 od km 0+450 do km 1+100
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 0+450 do km 1+100
 • pobocze utwardzone – DP 2505L oraz pobocze lewe DD-04 od km 0+1400 do km 0+1750
 • skarpowanie nasypu – DD-04 od km 0+450 do km 1+100

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – skarpa wraz z rowem od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania pas rozdziału od km 16+950 do km 17+200
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego od km 17+000 do km 17+370 (strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • drenaż przeciwskarpy od km 18+100 do km 18+600 (strona prawa)
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-12
 • pobocze – DP2507L
 • profilowanie koryta – DD-11 oraz DD-13
 • profilowanie poboczy – DG Wronów-Końskowola
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT km (TG) od km 19+500 do km 20+173
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pod chodnik oraz pobocze – DG Wronów-Końskowola km 0+121 do km 0+346
 • profilowanie przeciwskarpy – TG od km 18+450 do km 18+500
 • pasy technologiczne od km 19+800 do km 20+100 (strona lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (trasa główna):

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • próbne obciążenie dynamiczne
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+024,14:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

8. Wiadukt do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad projektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • uszynienie słupów na WS-02

3. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem -WO10

4. Węzeł Końskowola:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem – WO9.

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy i kamienny oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych - wschodnia część ronda
 • nasyp z wykopu -nasyp uzupełniający tarczę ronda
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją- koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • obrzeża betonowe
 • kostka kamienna od km 0+150 do km 0+213 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) – wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • podbudowa 0/31,5 - wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 20cm - wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • łączenie tabliczek słupowych
 • wykonanie przewiertów pod drogami
 • wciąganie kabli w wykonane przewierty.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Oznakowanie poziome i pionowe

4. Deskowanie fundamentów pod bramownice

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+020 do km 13+250 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • sprzątanie betonowych elementów- rondo Azoty I
 • profilowanie skarp – DD-02

2. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+250 do km 13+800 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

Humusowanie

1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – ponowne profilowanie skarpy za pasem technologicznym od km 15+030 do km 15+100 (strona prawa)
 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+800 do km 15+100 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop na pasie technologicznym pod WD-04 – profilowanie przejazdu z przelewem
 • nasyp z wykopu – nasyp DD-05 od km 0+000 do km 0+150
 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 15+100 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej i nasypu – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • wykop przejazdu mokrego wraz z rowem – DT od km 15+500 do km 15+803
 • podbudowa 0/31,5 – reprofilacja podbudowy zasadniczej DD-04
 • profilowanie i uzupełnianie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+077 do km 16+478
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+077 do km 16+300 (strona lewa)
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – w. Puławy Wschód na łącznicach L02, L03, L05 (strona lewa), L06 (strona prawa)
 • skropienie bitumiczne – w. Puławy Wschód na łącznicach L02, L03, L05 (strona lewa), L06 (strona prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • prace porządkowe od km 15+700 do km 16+300 (jezdnia lewa)
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • roboty brukarskie- DD-04

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie skarpy nasypu – TG od km 16+483 do km 16+500 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 16+988 do km 18+000 (jezdnia lewa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 16+988 do km 18+000 (jezdnia lewa)
 • wykop – profilowanie skarpy nasypu od km 16+480 do km 16+500 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+300 do km 16+480 (strona lewa)
 • prace porządkowe od km 16+300 do km 17+375

Sekcja III

Humusowanie

Umocnienia rowów

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • oznakowanie poziome – DP 2507L
 • deskowanie fundamentów pod bramownice od km 20+500 do km 20+700
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 18+400 do km 20+125
 • skropienie bitumiczne – DD (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • drenaż od km 17+860 do km 18+200 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm – DG Wronów – Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • skropienie bitumiczne - DG Wronów – Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • nawierzchnia pasów technologicznych od km 19+400 do km 19+900
 • profilowanie skarp i rowów od km 17+350 do km 18+500
 • prace porządkowe – od km 17+375 do km 17+800 (jezdnia lewa)
 • odmulenie rowu prawego – TG od km 19+500 do km 20+096 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nawierzchni z przekruszu – DT od km 19+400 do km 19+850 (strona prawa) oraz DD od km 19+000 do km 19+400 (strona prawa)
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+000 do km 0+060 oraz DD-08 od km 1+057 do km 1+126
 • wykonywanie korytowania pod warstwę mrozoochronną – DD-08
 • odmulenie rowu lewego – TG od km 19+500 do km 20+000
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-12 od km 0+250 do km 1+837
 • profilowanie pobocza wraz ze skarpą rowu – TG od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)
 • osuszanie podłoża spoiwem – DT od km 19+500 do DD-11
 • odmulenie rowu prawego wraz z profilowaniem pobocza – DP 2507L od km 0+100 do km 0+300

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż klamr rewizyjnych na podporach

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • umocnienia stożków

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • warstwa SMA na obiekcie

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • warstwa SMA na obiekcie

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • pionowe ustawienie wszystkich słupów oświetleniowych

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie i zagęszczanie – WO7.

BRANŻA SANITARNA

1. Wykonanie wylotu z drenażu

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową (strona prawa) od ronda do km 0+120
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 20cm – wschodnia część aneksu
 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm – wschodnia część aneksu
 • roboty brukarskie – kostka kamienna (zatoka autobusowa prawa)
 • korytowanie pod stabilizację CBGM
 • zagęszczanie podłoża i stabilizacji
 • obrzeża betonowe
 • profilowanie stabilizacji RM 1,5 pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • rozbiórka trylinki i innych elementów betonowych z podłoża
 • korytowanie, położenie i profilowanie stabilizacji CBGM (C5/6)
 • przykrycie kruszywem 0/31,5 stabilizacji CBGM (C/6)
 • zagęszczanie podłoża i stabilizacji

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • ustawianie słupów oświetleniowych
 • łączenie tabliczek słupowych

BRANŻA SANITARNA:

 • kanalizacja deszczowa (roboty ziemne; montaż przykanalika, studni).

BRANŻA DROGOWA

1. Fundamenty pod bramownice

2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

3. Montaż oznakowania pionowego

4. Prace porządkowe

Sekcja I

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Montaż oznakowania pionowego

1. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • montaż barier h2w4a – L01- L03 Azoty I od km 0+034 do km 0+113 (dwustronnie)
 • montaż barier h1w3a – L03-SP Azoty I
 • montaż barier h1w3a – L01 Azoty I od km 0+041 do km 0+113
 • nasyp z dokopu – przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową okolice ronda Azoty I
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa – DD-Azoty
 • obrzeża betonowe – rondo Azoty I
 • nawożenie destruktu km 12+700
 • profilowanie pasa technologicznego – km 12+700
 • korytowanie poboczy pod humus w km 12+700
 • wyprowadzenie rowów – rondo Azoty I (strona prawa i lewa)
 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik Azoty I
 • dogęszczanie podłoża pod bariery – km 13+100
 • humusowanie pobocza – rondo Azoty I
 • profilowanie rowów przy studniach – rondo Azoty I
 • prace porządkowe – DD-Azoty
 • prace brukarskie – rondo Azoty I
 • humusowanie – węzeł Azoty I
 • profilowanie pasów technologicznych – węzeł Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie kruszywa na ścieżce rowerowej DD-Azoty od km 0+600 do km 0+940
 • profilowanie skarp przy moście nad Kurówką (droga dojazdowa w km 0+718,63) -strona prawa i lewa
 • podbudowa wiążąca AC 16W gr. 5cm – Azoty II L06 od km 0+050 do km 0+071,62
 • skropienie niebitumiczne - Azoty II L06 od km 0+050 do km 0+071,62

Sekcja II

Montaż oznakowania pionowego

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Prace porządkowe

1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • profilowanie skarp – DD-04

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • odhumusowanie wraz z profilowaniem koryta – pas technologiczny (TG) od km 15+500 do km 15+722
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 16+000 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne - TG od km 16+000 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 15+600 do km 16+000 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 15+600 do km 16+000 (jezdnia prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny – profilowanie przed stabilizacją wapnem
 • osuszanie podłoża spoiwem – pas technologiczny (TG) od km 17+035 do km 17+370
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7- TG od km 16+300 do km 16+970 oraz od km 16+988 do km 17+400 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 16+300 do km 16+970 oraz od km 16+988 do km 17+400 (jezdnia prawa)

Sekcja III

Humusowanie

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Prace porządkowe

Profilowanie rowów i skarp

Zagęszczenie podłoża pod pasy technologiczne

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 17+400 do km 18+100 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 17+400 do km 18+100 (jezdnia prawa)
 • nawierzchnia – DD-9.1
 • drenaż przeciwskarpy – w. Końskowola łącznica L03 - km 20+710 (strona prawa)
 • montaż barier od km 19+800 do km 20+100
 • wykonywanie odmulania rowu wraz z profilowaniem pobocza – TG od km 19+500 do km 20+096 (jezdnia prawa)
 • zbrojenie fundamentów pod bramownice w km 19+440 oraz w km 19+965
 • profilowanie rowów od km 17+300 do km 17+800
 • montaż barier od km 19+800 do km 20+100 (pas rozdziału)
 • deskowanie fundamentów pod bramownice w km 19+440 oraz w km 19+965
 • wykonywanie nasypu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • profilowanie rowu lewego – TG od km 17+390 do km 17+900 (jezdnia lewa)
 • zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm – od km 20+500 do km 20+700
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm - DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • skropienie bitumiczne - DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • wykonanie oznakowania poziomego – TG od km 18+400 do km 20+125
 • wykonanie oznakowania poziomego – TG od km 20+125 do km 22+425 oraz w. Końskowola L01-L06
 • wykonywanie oznakowania poziomego – TG od km 22+425 do km 22+902,65

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż klamr rewizyjnych na podporach

2. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • wykonywanie wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż barier energochłonnych
 • umocnienia stożków
 • wypełnianie spoin dylatacji kap chodnikowych

Sekcja II

4. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • montaż reperów
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód w km 15+752,29:

 • montaż reperów

6. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż schodów skarpowych

Sekcja III

Oczyszczanie pod wykonanie oznakowania poziomego

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż ścieku przykrawężnikowego, granitowego
 • montaż reperów

8. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż reperów

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż reperów.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • układanie kabli – sieci rozdzielcze
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem – sieci rozdzielcze.

BRANŻA SANITARNA

1.Zastawki

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie
 • profilowanie nasypu
 • nasyp z dokopu – przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową za zatoką autobusową prawą
 • podbudowa 0/31,5 – zachodnia część ronda oraz wloty – dalsze profilowanie i zagęszczanie
 • kostka kamienna (zatoki autobusowe)
 • kostka kamienna (ściek przy zatokach)
 • ścieki i kostka granitowa na zatokach
 • profilowanie kruszywa 0/31,5
 • dogęszczenie kruszywa
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP od km 0+000 do km 0+090 (strona zachodnia)
 • skropienie niebitumiczne – wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP od km 0+000 do km 0+090; dowiązanie do Z.A. Puławy (strona lewa) od km 0+000 do km 0+077,87; wlot południowo-wschodni (strona lewa) od km 0+000 do km 0+050
 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – dowiązanie do Z.A. Puławy (strona lewa) od km 0+000 do km 0+077,87; wlot południowo-wschodni (strona lewa) od km 0+000 do km 0+050
 • doprofilowanie kruszywa
 • układanie ścieku i kostki granitowej
 • wykonanie tymczasowej organizacji poziomej – ściek i kostka granitowa – zatoki autobusowe
 • zmiana tymczasowej organizacji ruchu
 • udostępnienie do ruchu zachodnią stronę aneksu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • ustawianie fundamentów słupów oświetleniowych.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki

2. Poszerzenia nasypu pod bramownice

3. Humusowanie

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • wiercenie pali pod bramownice – 11+349

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • zahumusowanie 15cm- profilowanie zahumusowania DD-Azoty od km 0+400 do km 0+600
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+810 do km 0+860
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+860 (chodnik)
 • zagęszczanie koryta pod pas technologiczny od km 12+500 do 12+800 (strona prawa)

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • wykonanie podbudowy 0/31,5 – transport kruszywa pod ścieżki rowerowe – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+940
 • pasy technologiczne – nasyp pas technologiczny 12+800 (strona lewa)

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp DD-05 w. Puławy Wschód
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DP 2507L od km 0+000 do km 0+320
 • skropienie bitumiczne - DP 2507L od km 0+000 do km 0+320
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny od km 16+500 do km 16+950 (strona lewa)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zahumusowanie 15 cm – pobocze oraz skarpa prawa od km 16+450 do km 16+500

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • zdjęcie warstwy humusu z transportem do 1km – DT od km 20+700 do km 21+800
 • wykonywanie nawierzchni z przekruszu – DT (TG) od km 21+782 do km 21+972
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DT 107701L od km 0+000 do 0+557
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT (TG) od km 22+494 do km 22+800
 • wykonywanie nasypu – DT (TG) od km 22+494 do km 22+800
 • wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów Końskowola
 • odhumusowanie i profilacja pasa technologicznego od km 19+000 do km 19+400
 • odhumusowanie pasa technologicznego od km 19+000 do km 19+400
 • wiercenie pali pod bramownice w km 22+490 oraz w km 22+775

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych
 • montaż balustrad przy pasie rozdziału

2. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

3. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

4. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • betonowanie kapy chodnikowej (strona lewa)
 • profilowanie stożków
 • nawierzchnia żywiczna chodników

Sekcja II

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • obruk stożka

Sekcja III

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • układanie krawężnika zanikającego
 • ułożenie ścieków skarpowych

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż balustrad U-11a
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 – wpusty deszczowe

2. Regulacja dopływu spod Sielc

3. Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową od km 0+140 do km 0+213 (strona lewa+ prawa)
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową od km 0+100 do km 0+213 (strona prawa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C3/4) – przygotowanie koryta pod stabilizację (strona zachodnia)
 • rozbiórka chodnika z kostki – rozbiórka opaski z kostki betonowej
 • obrzeża betonowe od km 0+140 do km 0+180 (strona lewa)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

 • oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabla, zasypywanie i zagęszczanie od słupa nr 1/3 do 1/1, od 1/7 do 1/9)
 • kanalizacja TT (zaciąganie wtórników do kanalizacji pierwotnej, zaciąganie światłowodów 4J, 12J, 48J oraz kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,8, przepinanie światłowodów oraz kabla miedzianego).

BRANŻA SANITARNA:

 • wpusty deszczowe.

BRANŻA DROGOWA

1. Humusowanie

2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzeń

3. Wiercenie pali pod bramownice

4. Fundamenty pod bramownice.

Sekcja I

1. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • zahumusowanie 15cm - humusowanie skarpy prawej od km 12+400 do km 12+600 oraz profilowanie skarpy i obsiew; humusowanie rowów wewnętrznych Azoty I
 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny
 • wykop – wykop rowów wewnętrznych łącznice Azoty I (rozbiórka wjazdu)
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego w. Azoty I od drogi DD-01 do 12+750 (strona prawa)
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+900 do km 0+940 (strona lewa)
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego – w. Azoty I od strony drogi DD-01 do km 12+750 (strona prawa)
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+870 do km 0+890

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z wykopu – koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową DD-Azoty od km 0+900 do km 0+940 (strona lewa)

3. km 13+250,00 -13+800,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy za pasem technologicznym i rowu
 • pasy technologiczne – zagęszczanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 13+800,00- 15+100,00:

 • pasy technologiczne – humusowanie skarpy za pasem technologicznym
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny przy zbiornikach filtracyjnych

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie zahumusowania – nasyp DD-05 w. Puławy Wschód
 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy DP2505L (uzupełnienie wypłukań i reprofilacja rowu i skarpy)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego od km 16+500 do 16+950 km (strona lewa i prawa)
 • wiercenie pali pod bramownice w km 16+332, 16+811
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – pasy technologiczne od km 16+488 do km 17+000 (strona lewa i prawa)
 • zahumusowanie 15cm – nawierzchnia pasa technologicznego od km 16+500 do km 16+950 (strona lewa i prawa)
 • geowłóknina w rowie od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • nasyp z wykopu – profilowanie skarpy od km 17+300 do km 17+350 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm - skarpa oraz rów od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • nasyp z wykopu skarpy i rowu od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie skarpy od km 17+300 do km 17+350 (strona lewa)
 • zbrojenie fundamentów pod bramownice – skarpa oraz rów od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • odhumusowanie zjazdów – DD-9.1 oraz DD km (TG) od km 17+578 do km 18+450 (strona prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-10 od km 0+666,61 do km 0+710,27 oraz DD-08
 • wstępne rozłożenie i zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+666,61 do km 0+710,27
 • wykonywanie nasypu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+050 do km 0+710,27 oraz DD-08
 • wykonywanie nasypu – DD-10 od km 0+000 do km 0+050 oraz DD-08
 • profilowanie terenu między TG a DD i pasy technologiczne wraz z odmulaniem rowu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • profilowanie rowu od km 20+000 do km 22+000
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 18+100 do km 19+780 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 18+100 do km 19+780
 • rozbiórka starej nawierzchni – DP2507L
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu pasy technologiczne od km 19+112 do km 19+500
 • profilowanie skarpy wraz z odmuleniem rowu – TG od km 21+978 do km 22+200 (jezdnia lewa i prawa)
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT km (TG) od km 22+494 do km 22+906
 • wykonywanie zjazdów – DP 2507L

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż balustrady przy schodach skarpowych

2. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż balustrady przy schodach skarpowych

3. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • wykonywanie wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych

4. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • umocnienia stożków z kostki brukowej
 • wypełnianie spoin między deskami gzymsowymi
 • wykonywanie gruntu i warstwy nawierzchni izolacji na kapach

Sekcja II

5. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • profilowanie stożków
 • montaż orurowania rowów przy obiekcie

6. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż ścieków skarpowych

Sekcja III

Oczyszczanie pod wykonanie oznakowania poziomego

7. P-06 (przepust z przejściem dla zwierząt):

 • obruk wylotu
 • kosmetyka betonu przepustu

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

9. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż ścieków skarpowych powierzchniowych

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • prostowanie słupów oświetleniowych
 • wykonanie przewiertów sterowanych na trasie kabli zasilających szafki oświetleniowe
 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie i zagęszczanie – sieci rozdzielcze.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja włazów studni

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy

3. Wykonanie wylotu z drenażu.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) – stabilizacja zachodnia część ronda oraz wloty
 • kostka betonowa – chodnik za zatoką autobusową (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową za zatoką autobusową prawą
 • krawężnik betonowy zachodnia część ronda oraz wloty
 • krawężnik kamienny zachodnia część ronda oraz wloty
 • wykonanie podbudowy 0/31,5 zachodnia część ronda oraz wloty
 • kostka kamienna (ściek przy zatokach)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

 • kanalizacja TT (demontaż starej kanalizacji).

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki

2. Transport piasku na zjazdy z dróg dojazdowych.

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia prawa)
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • frezowanie warstwy ścieralnej śr. grubości 5cm od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia lewa)

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • oznakowanie poziome - czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 (jezdnia prawa) oraz na łącznicach Azoty I; wykonanie oznakowania P-8d, P-9a
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • nasyp z wykopu – nasyp pod ścieżkę rowerową i pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – DD-Azoty od km 0+700 do km 0+860
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+860
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – DD-Azoty od km 0+000 do km 0+400

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome - czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+000 (strona prawa) oraz obszary wyłączone z ruchu (przejazd awaryjny)
 • mata antyerozyjna na skarpach – mata przeciwerozyjna od km 12+ 394 do km 12+585 oraz 12+800 do km 12+900 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15 cm – rowy wewnętrzne łącznic Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod pas technologiczny przy separatorach
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+020 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • wykonanie geowłókniny w rowie wewnętrznym łącznic Azoty I

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • wykonywanie nasypu pod chodnik
 • prace porządkowe
 • wykonywanie podbudowy z betonu C16/20 pod zatoki autobusowe
 • roboty brukarskie
 • profilowanie wraz z zagęszczaniem nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Około 22 cm – krawężnik betonowy od km 0+090 do km 0+140 (obie strony)
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Około 8 cm od km 0+140 do km 0+210

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – rów, skarpa oraz teren płaski od km 14+700 do km 15+100 (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – rów, skarpa i teren płaski od km 15+100 do km 15+200 (strona lewa), humusowanie terenu płaskiego na węźle Puławy Wschód pod obiektem WD-04
 • obrzeża betonowe – DW824 w. Puławy Wschód
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – DP 2507L od km 0+365 do km 0+749

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop profilowanie skarpy przy przejściu dla zwierząt PZd WS-06
 • pasy technologiczne – profilowanie pasa technologicznego od km 16+500 do km 17+000 (strona lewa)
 • korytowanie – DT km (TG) od km 16+448 do km 17+000
 • zahumusowanie 15cm od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wiercenie pali pod bramownice km 19+440; 19+965; 20+291; 20+812
 • profilowanie skarp i rowów od km 17+400 do km 17+900 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne– TG od km 20+820 do km 22+015 (jezdnia prawa)
 • osuszenie podłoża spoiwem – DD od km 17+578 do km 18+450 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 19+780 do km 20+820
 • skropienie bitumiczne w. Końskowola – rondo północne
 • wykonywanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5mm – DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+346
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-12
 • wykonywanie nasypu pod chodnikiem oraz wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • wykonanie nawierzchni pasów technologicznych od km19+800 do km 20+000 oraz od km 22+500 do km 22+902 (strona prawa)
 • profilowanie poboczy – DG 107701L
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu –DD km (TG) od km 20+700 do km 21+350; DT km (TG) od km 21+350 do km 21+500 oraz DT km (TG) od km 22+098 do km 22+440;
 • odhumusowanie zjazdów – DG Wronów-Końskowola
 • warstwa ścieralna SMA 11A PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów-Końskowola
 • profilowanie pasa technologicznego od km 21+900 do km 22+000 (strona prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+320,52 :

 • wykonanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapie prawej

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapie prawej
 • profilowanie stożków

Sekcja II

3.Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód w km 15+752,29:

 • montaż balustad U-11a

4.Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • obruk stożków (jezdnia lewa) od strony Radomia
 • montaż drzwi do ekranów akustycznych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków w osi C

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA 

1.Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • prostowanie słupów WO3, WO1, WO9, WO11
 • stawianie masztu oświetleniowego WO5.

3. Rondo Azoty II:

 • kanalizacja TT – kopanie rowów na kanalizację pierwotną
 • oświetlenie – kopanie rowów kablowych, układanie kabla, zasypywanie i zagęszczanie od słupa nr 7/27 od 7/34
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      07.08.2018
Liczba odsłon: