DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm od km 11+200,00 do km 11+300,00 (jezdnia prawa),
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm od km 11+300,00 do km 11+350,00 (jezdnia prawa),
 • nasyp z dokopu od km 10+983,28 do km 11+100,00 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 12+400,00 do km 12+520,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej.

3. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • układanie geowłókniny wraz z humusowaniem i obsianiem w rowie od km 13+600,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • roboty brukarskie – montaż ścieków korytkowych od km 13+024,00 do km 13+039,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 14+200,00 do km 15+100,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 14+200,00 do km 15+100,00 (jezdnia lewa),
 • wykop – profilowanie rowu prawego od km 14+300,00 do 14+500,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+400,00 do km 14+600,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna od km 15+100,00 do km 15+400,00 oraz od km 15+950,00 do km 16+300,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 15+100,00 do km 15+400,00 oraz od km 15+950,00 do km 16+300,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 od km 15+550,00 do km 15+700,00 (jezdnia lewa) oraz od km 15+700,00 do km 15+800,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm od km 15+510,00 do km 15+540,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • roboty brukarskie – montaż ścieków trójkątnych od km 15+716,00 do km 15+783,00 (jezdnia lewa) oraz od km 15+711,00 do km 15/-782,00 (jezdnia prawa).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • montaż barier drogowych o km 16+500,00 do km 16+850,00 (pas rozdziału),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 16+300,00 do km 16+950,00 (jezdnia lewa),
 • warstwa ścieralna od km 16+300,00 do km 16+950,00 (jezdnia lewa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego od km 17+000,00 do km 17+280,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • wykop – profilowanie rowów,
 • nasyp z dokopu – profilowanie pasa rozdziału, skarp i poboczy,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • wykonywanie materaca.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm – profilowanie i zageszczanie,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp, rowu i poboczy,
 • roboty brukarskie – układanie obrzeży, kostki betonowej na drodze powiatowej nr 2507L,
 • podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych,
 • przygotowanie kapy chodnikowej do betonowania.

2. Most nad Kurówką:

 • wykonywanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych,
 • pielęgnacja kapy chodnikowej (jezdnia prawa),
 • wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w om 14+600,00:

 • prace wykończeniowe.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy.

5. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2501L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • przygotownie powierzchni betonu pod hydrofobizację.

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • izolacja płyt odciążających i kap chodnikowych.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • zasypki za przyczółkiem w osi B,
 • montaż desek gzymsowych,
 • beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi B,
 • zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi B.

8. Wykonanie izolacji wewnątrz przepustu oraz wykonanie izolacji termozgrzewalnej na stropie – przepust w km 15+722,00.

9. Wykonanie izolacji wewnątrz przepustu oraz wykonanie izolacji termozgrzewalnej na stropie – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Obrukowywanie ścieków skarpowych.

2. Regulacja, umocnienie i konserwacja od km 0+191,00 do km 0+370,00 – dopływ spod Sielc Małych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • układanie kabli zasilających,
 • zasypywanie i zagęszczanie wykopu.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie skarp i poboczy, łącznice nr L04 i L06 (węzeł Azoty II),
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający w poboczu,
 • wykop – profilowanie rowów, łącznica nr L04 (węzeł Azoty II),
 • montaż barier drogowych od km 12+795,00 do km 13+050,00 oraz od km 13+300,00 do km 13+650,00.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – profilowanie rowu prawego od km 14+700,00 do km 14+800,00,
 • wykop – profilowanie skarpy (droga dojazdowa nr 04),
 • nasyp z wykopu – profilowanie poboczy strona lewa od km 14+200,00 do km 14+400,00 oraz od km 14+600,00 do km 16+700,00.

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej od km 15+550,00 do km 15+750,00 (jezdnia lewa) oraz od kmm 15+550,00 do km 15+800,00 (jezdnia prawa),
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 (droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa bitumiczna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00,
 • warstwa ścieralna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+150,00 do km 0+520,00),
 • humusowanie skarpy – droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona prawa),
 • humusowanie – skarpa prawa pobocza od km 15+200,00 do km 15+400,00,
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna (droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00),
 • warstwa ścieralna – droga powiatowa nr 2505L,
 • roboty brukarskie – układanie krawężnika betonowego (droga wojewódzka nr 824 od km 0+069,00 do km 0+090,00, wyspa kanalizująca oraz ścieków trójkątnych od km 0+000,00 do km 0+069,00),
 • roboty brukarskie – montaż obrzeża betonowego (droga wojewódzka nr 824 od km 0+580,00 do km 0+600,00 oraz od km 0+080,00 do km 0+100,00).

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego 0/31,5 od km 16+990,00 do km 17+290,00 (jezdnia lewa),
 • oczyszczenie i skropienie – warstwa niebitumiczna od km 16+990,00 do km 17+280,00 (jezdnia prawa),
 • podbudowa bitumiczna od km 16+990,00 do km17+280,00 (jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie skarp i poboczy,
 • zahumusowanie gr 30 cm – profilowanie pasa rozdziału,
 • przygotowanie podłoża pod wykonywanie materaca,
 • uszlachetnianie podłoża spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp, rowu i poboczy.

BRANŻA MOSTOWA

1. Most nad Kurówką:

 • wypełnianie szczelin między krawężnikami granitowymi,
 • przygotowanie kapy chodnikowej do betonowania.

2. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

3. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • prace wykończeniowe.

4. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • przygotowanie kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy.

5. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2505L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe,
 • izolacja przeciwwilgociowa na ławach fundamentowych (jezdnia prawa).

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych,
 • montaż wpustów,
 • wykonanie pierwszej warstwy nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych poza obiektem.

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników,
 • zbrojenie kap chodnikowych,
 • rozdeskownie wnęki dylatacyjnej w osi A II etap.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nr 10770L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • montaż wpustów,
 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych.

9. Betonowanie fundamentów, rozszalowanie fundamentów przy wlocie i wylocie, zbrojenie i szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu – przepust w km 15+722,00.

10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej skrzydeł – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2, 24, 25 – wpusty deszczowe:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 0+000,00 do 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych (obwód WO 11).

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • posadowienie fundamentów, zagęszczanie i zasypywanie (rondo północne).

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • geomaterac – rozkładanie geowłókniny pod materac,
 • wypełnienie materaca gruntem nasypowym,

2. km 12+300,00 – 12+800,00:

 • wykop – profilowanie rowu i poboczy od km 12+520,00 do km 12+600,00 oraz od km 12+600,00 do km 12+700,
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy,
 • montaż barier drogowych od km 12+395,10 do km 14+470,00 (jezdnia prawa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych od km 12+400,00 do km 12+500,00 (jezdnia lewa).

3. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • zahumusowanie pasa rozdziału od km 13+020,00 do km 13+500,00,
 • oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej łącznice: L02, L04, L06 (węzeł Azoty II),
 • podbudowa bitumiczna łącznice: L02, L04, L06 (węzeł Azoty II).

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • wykop – profilowanie rowu od km 13+600,00 do km 13+700,00 (strona prawa),
 • nasyp z wykopu – uzupełnienie poboczy od km 13+700,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa),
 • zahumusowanie – profilowanie i obsiew skarp, rowu (strona lewa),
 • czyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+740,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • warstwa wiążąca od km 13+740,00 do km 13+800,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • roboty brukarskie – ścieki trójkątne (łącznice nr L02 i L04 – węzeł Azoty II).

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału od km 14+000,00 do km 14+200,00,
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej od km 13+800,00 do km 14+200,00 (jezdnia prawa i lewa),
 • warstwa wiążąca od km 13+800,00 do km 14+200,00 (jezdnia prawa i lewa).

2. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykop – profilowanie rowu na drodze powiatowej nr 2505L,
 • wykop – profilowanie rowu i poboczy droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • nasyp z wykopu – poszerzenie nasypu istniejącego droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00,
 • nasyp z wykopu – profilowanie poboczy na drodze powiatowej nr 2505L,
 • montaż barier drogowych na drodze wojewódzkiej nr 824 od km 0+148,40 do km 0+296,60 (strona lewa) oraz od km 0+368,50 do km 524,80 ,
 • zahumusowanie – profilowanie i obsiew poboczy gr. 15 cm od km 15+850,00 do km 16+100,00 (jezdnia prawa),
 • rozbiórka barier drogowych na drodze wojewódzkiej od km 0+000,00 do km 0+090,00 (strona prawa),
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga wojewódzka nr 824 od km 0+000,00 do km 0+090,00 oraz od km 0+570,00 do km 0+805,00 (strona prawa),
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm od km 15+650,00 do km 16+700,00,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej węzeł Puławy Wschód – łącznica nr L03.

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • montaż barier drogowych na pasie rozdziału od km 16+850,00 do km 16+962,10,
 • humusowanie skarp i poboczy (strona lewa),
 • ułożenie geowłókniny (rów lewy) od km 16+400,00 do km 16+850,00.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5,
 • zahumusowanie gr 30 cm – profilowanie i obsiew pasa rozdziału,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – węzeł Końskowola.

2. km 20+125,00 – 22+425,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie poboczy,
 • kopanie rowów odwodnieniowych,
 • zahumusowanie gr. 15 cm – profilowanie i obsiew skarp,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych droga powiatowa nr 2507L.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i pieszych w km 12+031,83:

 • roboty wykończeniowe – wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami granitowymi,
 • montaż balustrad i barier energochłonnych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku przy krawężnikach granitowych z asfaltu twardolanego.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52:

 • roboty wykończeniowe – wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami granitowymi,
 • montaż balustrad i barier energochłonnych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku przy krawężnikach granitowych z asfaltu twardolanego.

3. Most nad Kurówką:

 • przygotowanie zbrojenia i desek gzymsowych kapy chodnikowej do betonowania.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • hydrofobizacja spodu ustroju nośnego obiektu inżynierskiego,
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
 • betonowanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 – węzeł Puławy Wschód:

 • roboty wykończeniowe – wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami granitowymi,
 • montaż balustrad i barier energochłonnych,
 • wykonanie warstwy przeciwspadku przy krawężnikach granitowych z asfaltu twardolanego.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • prace porządkowe,
 • prace wykończeniowe betonu.

7. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2505L nad drogą ekspresową w km 17+375,35:

 • prace porządkowe.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie podwalin stożków od strony Wronowa i Końskowoli.

9. Węzeł Końskowola:

 • wykonanie ścieków przykrawężnikowych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla pieszych w km 22+024,14:

 • deskowanie i zbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • układanie krawężników granitowych,
 • rozdeskowanie wnęki dylatacyjnej w osi A i B (etap II),
 • zasypki w osi B,
 • betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa i lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nr 10770L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • umocnienie stożka w osi A (jezdnia lewa).

12. Rozdeskowanie chudego betonu przy wlotach i wylotach – przepust w km 15+722,00.

13. Zbrojenie skrzydeł, rozszalowanie betonu ochronnego stropu, szalowanie i zbrojenie skrzydeł – przepust w km 15+799,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 20:

 • roboty umocnieniowe.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinków: od km 0+000,00 do km 11+000,00 i od km 11+000,00 do 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Budowa SZR na odcinkach od 0+000,00 do 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie kabli,
 • wykonywanie przewiertów,
 • zaspanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

3. Węzeł Azoty II – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabla,
 • zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych,
 • łączenie słupów oświetleniowych.

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych.

5. Likwidacja zasileń placów budowy obiektów WD-04 i WD-08.

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00 wprowadzona zostanie tymczasowowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

 • węzeł Puławy Wschód - zmiana oznakowania na czas wykonywania dojazdów do rond, od strony Puław i Żyrzyna (strona prawa - drugi etap).

Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje wprowadzenie ruchu wahadłowego na wysokości obu rond oraz przełożenie ruchu na drogę wojewódzką nr 824 (ruch będzie odywać się po obiekcie WD-04).

 

 

 

 

 

 

Sprostowanie - Zmiana organizacji ruchu

W dniu 22.09.2017r. do Biura Inżyniera Kontraktu wpłynęło pismo Konsorcjum Energopol Szczecin S.A - PRD Zwoleń w którym odwołana została zaplanowana na dzień 25.09.2017r. zmiana tymczasowej organizacji ruchu na węźle Puławy Wschód.

Nowy termin wprowadzenia w/w tymczasowej organizacji ruchu przełożono na dzień 02.10.2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 20.09.2017r. (środa) o godz. 10.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w nastepującym zakresie:

 • Rondo Azoty I: Oznakowanie na czas budowy tymczasowego przejazdu z lewj jezdni na prawą około km 12+036,07 (na wysokości wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zintegrowanego z przejściem dla pieszych i zwierząt) - rondo Azoty I, rysunki w załączeniu. Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje przełożenie ruchu na prawą jezdnię nowo wybudowanej drogi S17.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków B - 33 (ograniczenie prędkości na w/w odcinku do 40 km/h).

 

 

 

 

 

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: