DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcaj I

1. km 12+400,00 - 12+800,00:

 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • zamienna warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • nasyp z dokopu.

4. Aleja 1000 - Lecia Państwa Polskiego (rejon skrzyżowania z drogą krajową nr 12):

 • rozbiórka nawierzchni z kostki,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • rozbiórka barier energochłonnych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 17+375,00:

 • wykop (formowanie rowów - droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu (rondo południowe - droga wojewódzka nr 824),
 • układanie krawężników (droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu pod chodnik przy drodze nr 824,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (uzupełniający km 16+500,00),
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm (profilowanie i zagęszczanie),
 • uszlachetnione podłoże gr. 20 cm,
 • wykonanie nasypu,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem gr 15 cm i 20 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem gr. 15 cm i 20 cm,
 • warstwa wiążąca.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie ścieków trójkątnych,
 • obróbka wpustów,
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki związnej cementem gr. 15 cm i 20 cm,
 • podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego gr. 17 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż dskowania i betonowanie podwaliny przy stożku w osi A i F,
 • układanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym,
 • betonowanie kapy chodnikowej.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • wykonywanie przy dylatacji izolacji z papy termozgrzewalnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A i D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • betonowanie murów oporowych oś C,
 • deskowanie podwalin stożków,
 • betonowanie podwaliny w osi A i C (jezdnia lewa),
 • rozdeskowanie podwaliny stożka oś A (jezdnia lewa).

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przjeściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych,
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wypełnienie szczelin przy deskach gzymsowych,
 • ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie skrzydeł przy dylatacji,
 • wykonywanie zastawki przy dylatacji skrzedeł.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • układanie izloacji z papy termozgrzewalnej,
 • montaz reperów.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej,
 • układanie izolacji z papy termozgrzewalnej.

9. Most w ciągu drog eksprsowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa),
 • pielęgnacja betonu korpusu w osi A (jezdnia prawa),
 • rozdeskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • formowanie stożków w osi A i C.

11. Zbrojenie i deskowanie - przepust w km 14+040,00.

12. Zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych - przepust w km 14+877,00.

13. Betonowanie, rozszalowanie, pielęgnacja betonu płyt przejściowych, wykonanie izolacji cienkowarstwowej i warstwy gruntującej pod papę termozgrzewalną - przepust w km 15+722,00.

14. Ułożenie prefabrykatów - przepust w km 15+799,00.

15. Śrutowanie stropu, gruntowanie stropu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wewnątrz przepustu oraz izolacji z papy termozgrzewalnej na stropie - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 3 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

2. Zlewnia nr 6 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików,
 • montaż studni.

3. Zlewnia nr 9 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

4. Zlewnia nr 10 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

5. Zlewnia nr 14 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików,
 • obrukowanie ścieków skarpowych.

6. Zlewnia nr 15 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przkanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem i kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • wykonywanie przewiertów.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

3. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów,
 • stawianie fundamentów pod słupy.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop (rowy przy łącznicach, węzeł Puławy Wschód: L02, L04),
 • nasyp z wykopu (droga wojewódzka nr 824),
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją (j/w)
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm (j/w).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnione podłoże gr. 20 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej I i II warstwa,
 • wykonanie warstwy wiążącej.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • zagęszczanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • profilowanie stożka przy osi A (układanie trylinki),
 • wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wykonywanie podwaliny przy stożku w osi F,
 • roboty przygotowawcze przed wykonywaniem asfaltu twardolanego,
 • przygotowanie kap przed betonowaniem.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż desek gzymsowych, zbrojenia i krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • demontaż deskowania ścianki zaplecznej i wnęk dylatacyjnych w osi A i B,
 • wykonywanie przy dylatacji izolacji z papy termozgzrewalnej.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie muru oporowego w osi D wraz z zasypką ławy (jezdnia prawa i lewa),
 • rozdeskowanie ław fundamentowych w osi A,
 • zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych pod mury oporowe w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • wykonywanie muru oporowego w osi A wraz z zasypką ławy (jezdnia lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie muru oporowego (ostatnie warstwy - jezdnia prawa i lewa),
 • przygotowanie do wykonania podwaliny,
 • przygotowanie podłoża do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż desek gzymsowych,
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zamykanie skrzydeł przy dylatacji.

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • zbrojenie płyt przejściowych,
 • formowanie stożków w osi A i C.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • sprzątanie ustroju nośnego,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych,
 • wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową,
 • zbrojenie płyty przejściowej.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa),
 • zbrojenie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego w osi A,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową,
 • zbrojenie płyty przejściowej.

11. Zasypka pod płyty przejściowe, rozszalowanie wnętrza przepustu, szalowanie pod chudy beton - przepust w km 14+877,00.

12. Zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 15+722,00.

13. Wykop pod przepust, szlowanie pod chudy beton podkładowy - przepust w km 15+779,00.

14. Zasypki - przepust zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 13+623,80.

15. Pilęgnacja betonu płyt przejściowych, rozszalowanie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty umocnieniowe.

2. Zlewnia nr 14 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

3. Zlewnia nr 15 (wpusty deszczowe):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

4. Zlewnia nr 18 (wpusty deszczowe od km 087,51 do km 17+104,70):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

5. Zlewnia nr 26, 27 - regulacja wpustów deszczowych.

6. Zlewnia nr 12 (wpusty deszczowe od km 13+962,83 do km 13+997,76):

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • przejście pod jezdnią,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

 

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 29.06.2017r. (czwartek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 10.00 - rejon węzła Azoty I ( skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogą dojazdową do Azotów).

Przedmiotowa organizacja spowoduje przekierowanie ruchu z istniejącej drogi krajowej nr 12 w kierunku Zakładów Azotowych na nowowykonaną drogę dojazdową do Azotów (DD Azoty).

 

 

 

 

 

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 23.06.2017r. (piątek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 11.00 - Węzeł Sielce, oznakowanie wjazdu i wyjazdu z budowy od strony Żyrzyna.

Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje zwężenie szerokości jednej drogi ekspresowej S17 (z dwóch pasów do jednego pasa na długości 500 m w kierunku Lublina), ograniczenia prędkości, możliwości wyprzedzania - zgodnie z załączonym rysunkiem.

 

 

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • odhumusowanie skarpy istniejącego nasypu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • podbudowa bitumiczna.

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • nasyp z wykopu.

4. Droga dojazdowa do Azotów:

 • wykonywanie warstwy ścieralnej (strona prawa) - ścieżka rowerowa.

5. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • układanie kostki granitowej, pierścień ronda.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm,
 • wykonywanie podbudowy z mieszanki związanej gr. 20 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonywanie podbudowy bitumicznej.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • deskowanie i betonowanie płyty przejściowej w osi A,
 • montaż desek gzymsowych, zbrojenie krawężnika w strefach przydylatacyjnych,
 • profilowanie stożka przy osi A,
 • przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania i betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • przygotowanie powierzchni ścianki zaplecznej pod izolację termozgrzewalną,
 • demontaż deskowania wnęk dylatacyjnych.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • deskowanie, zbrojenie, zagęszczanie ławy fundamentowej w osi D (jezdnia lewa),
 • wykonywanie muru oporowego w osi D (jezdnia prawa i lewa),
 • zasypka ławy w osi D (jezdnia lewa).

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • deskowanie pod beton wyrównawczy płyty przejściowej w osi C,
 • formowanie stożków w osi A i C (jezdnia prawa i lewa),
 • betonowanie wyrównania pod płytę przejściową w osi C.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • czyszczenie i wyrównanie betonu pod izolację termozgrzewalną,
 • montaż desek gzymsowych,
 • zbrojenie przestrzeni pomiędzy deską gzymsową a krawężnikiem.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • zbrojenie stropu (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • porządkowanie na ustroju nośnym.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • montaż desek gzymsowych,
 • zbrojenie płyty przejściowej,
 • montaż drenażu.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • rozdeskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia prawa).

10. Wiadukt w ciagu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową,
 • wykonywanie muru oporowego w osi A i C.

11. Zasypka pod płyty przejściowe - przepust w km 14+877,00.

12. Zasypka pod płyty przejściowe, szlowanie pod chudy beton i betonowanie pod płyty przejściowe -  przepust w km 15+722,00.

13. Zbrojenie, szlowanie i betonowanie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 20:

 • wykonywanie wpustów deszczowych (roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przkanalików).

2. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • przewiert na rondzie południowym,
 • ułożenie rur pod jezdnią na rondzie południowym,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 21.06.2017r. (środa) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w następującym zakresie:

godz. 10.00 - Węzeł Sielce, oznakowanie na czas wykonania wjazdu i wyjazdu z budowy od  strony Żyrzyna. Przedmiotowa organizacja ruchu spowoduje zwężenie szerokości obu jezdni drogi ekspresowej S17 (z dwóch pasów do jednego pasa ruchu na długości 500 m w kierunku Lublina oraz 300 m w kierunku Żyrzyna), ograniczenia prędkości, możliwości wyprzedzania - zgodnie z załączonym rysunkiem.

 

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: