DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 13+250,00 - 13+800,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 13+800,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • wykonanie warstwy zasadniczej, I warstwa gr. 10 cm - jezdnia prawa (od km 14+340,00 do km 14+820,00).

2. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

3. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • podbudowa z chudego betonu - pierścień ronda,
 • układanie kostki granitowej - pierścień ronda.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna - zagęszczanie i profilowanie.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • skarpowanie nasypów,
 • warstwa mrozoochronna  - zagęszczanie i profilowanie,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 20 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • umacnianie stożka trylinką w osi A i F,
 • wykonywanie zbrojenia płyty przejściowej w osi A,
 • demontaż deskowania wnęk dylatacyjnych w osi F,
 • montaż zbrojenia i deskowania podwaliny w osi A.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi A (jezdnia prawa),
 • betonowanie płyty przejściowej w osi B (jezdnia lewa),
 • izolacja na zimno płyt przejściowych.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • deskowanie, zbrojenie i zagęszczanie ławy fundamentowej gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia lewa),
 • wykonywanie muru oporowego gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia prawa),
 • zasypka ławy gruntu zbrojonego w osi D (jezdnia lewa),
 • izolacja ławy fundamentowej gruntu zbrojonego.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie ostatniej warstwy pod warstwę wyrównawczą płyty przejściowej w osi C,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • formowanie stożków w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi A,
 • betonowanie płyty przejściowej w osi A,
 • izolacja płyty przejściowej,
 • zbrojenie płyty przejściowej na okładzie,
 • pielęgnacja betonu.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • pielęgnacja betonu,
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • deskowanie płyt przejściowych w osi A (jezdnia prawa i lewa),
 • betonowanie płyt przejsciowych j/w,
 • izolacja płyt przejsciowych,
 • szlifowanie szczelin dylatacyjnych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • prace porządkowe.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • montaż wieżyczek pod strop,
 • układanie dźwigarów szalunku,
 • zbrojenie stropu (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • formowanie stożków w osi C,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • formowanie stożków w osi A i C,
 • montaż desek gzymsowych,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 20+024,14:

 • betonowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • deskowanie korpusu w osi A (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Zasypka pod płyty przejściowe - przepust w km 14+877,00.

13. Zbrojenie płyt przejściowych - przepust w km 19+029,06.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2:

 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • wykonywanie wpustów deszczowych (roboty ziemne, wiercenie wpustów, montaż przykanalików).

2. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

2. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypywanie i zagęszczanie w/w rowów.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 10+983,28 - 12+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z dokopu,
 • warstwa wiążąca.

2. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu.

3. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa zmieszanki związanej gr. 15 cm.

4. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu,
 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

5. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • układanie obrzeży i kostki betonowej.

6. Rondo południowe - węzeł Puławy Wschód:

 • układanie krawężników betonowych i kamiennych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • układanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnione podłoże gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 30 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna  gr. 25 cm,
 • zagęszczanie warstwy mrozoochronnej,
 • odmulanie rowów.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i F (wnęki dylatacyjne),
 • profilowanie stożków w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i F.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i B (wnęki dylatacyjne),
 • wykonywanie warstwy chudego betonu pod płytę przejściową,
 • montaż zbrojenia i deskowania pod płytę przejściową.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie betonu ochronnego izolacji.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • zasypka przyczółka w osi C,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • formowanie stożków w osi A,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej oś B (jezdnia prawa),
 • deskowanie ścian zaplecznych, etap II oś A i B (jezdnia lewa).

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • rozszalowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • szalowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego w osi C,
 • betonowanie warstwy wyrównawczej na podporze A.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz  z gruntem zbrojonym w osi A.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa),
 • zbrojenie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia prawa), szlowanie skrzydeł (jezdnia lewa) - przepust w km 14+877,00.

13. Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty nadbetonu przepustu (jezdnia prawa i jezdnia lewa) w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 21:

 • roboty umocnieniowe,
 • pielęgnacja betonu.

2. Zlewnia nr 23, 24:

 • regulacja wpustów.

3. Przebudowa wodociągu:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i odcinka 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

3. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie.

4. Węzeł Końskowola - oświetlenie:

 • szalowanie pod chudy beton,
 • wykonywanie chudego betonu pod maszt na rondzie południowym.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

 

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z wykopu,
 • podbudowa z kruszywa,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 11+980,00 do km 12+031,00, jezdnia prawa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm (od km 11+980,00 do km 12+031,00, jezdnia prawa),
 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 11+500,00 do km 11+720,00, jezdnia prawa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm (od km 11+500,00 do km 11+720,00, jezdnia prawa).

2. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • nasyp z dokopu.

3. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • skropienie podbudowy bitumicznej (od km 14+920,00 do km 15+480,00, jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca (od km 14+920,00 do km 15+480,00, jezdnia lewa),
 • ścieki trójkątne.

4. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • profilowanie podłoża pod ciąg rowerowy i chodnik ze ścieżką rowerową,
 • układanie kostki brukowej i obrzeży betonowych,
 • obsypka obrzeży betonowych.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z mieszanki związnej gr. 15 cm,
 • warstwa wiążąca.

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa wiążąca,
 • podbudowa bitumiczna,
 • ścieki trójkątne,
 • skropienie podbudowy bitumicznej (od km 16+360,00 do km 16+880,00, jezdnia prawa),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 17 cm, II warstwa (od km 16+360,00 do km 16+880,00, jezdnia prawa).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp wykopu ze stabilizacją,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm.

2. km 20+125,00 - 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • podbudowa z miesznaki związnej gr. 20 cm.

3. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi A,
 • zbrojenie, deskowanie i montaż dylatacji,
 • montaż deskowania wsporników pod latarnie,
 • wykop pod podwalinę betonową stożków i betonowanie,
 • montaż zbrojenia podwaliny betonowej stożków,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A i F,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

2. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania płyt przejściowych w osi A,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • betonowanie płyt przejściowych w osi A,
 • montaż dylatacji,
 • rozdeskowanie płyt przejściowych w osi A,
 • izolacja na zimno płyt przejściowych,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • wykonywanie zasyki za przyczółkiem w osi A i D.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka za przyczółkiem w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych, etap II,
 • betonowanie ścianek zaplecznych, etap II,
 • prace porządkowe.

5. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • układanie krawężników,
 • deskowanie ścianek zaplecznych, etap II oś A i B (jezdnia prawa),
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • rozszalowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia prawa),
 • układanie desek gzymsowych (jezdnia prawa),
 • szalowanie gzymsu (jezdnia prawa),
 • betonowanie gzymsu (jezdnia prawa),
 • przygotowanie pod szlowanie stropu i ścian wewnętrznych (jezdnia lewa).

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż desek gzymsowych,
 • wykonywanie muru oporowego w osi A i C.

8. Węzeł Końskowola:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A,
 • rozdeskowanie ścianek zaplecznych.

9. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintergowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

10. Wiadukt w ciagu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

11. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

12. Szalowanie i zamykanie ścian, betonowanie ścian i stropu, pielęgnacja betonu, rozszalowanie ścian - przepust w km 14+877,00.

13. Zbrojenie, szalowanie przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zbiornik nr 21:

 • roboty ziemne.

2. Zlewnia nr 2, 11, 14, 15:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików,
 • regulacja studni,
 • montaż włazów,
 • regulacja wpustów deszczowych.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łaczenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

2. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00 i 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczenie i zsypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

3. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów,
 • przewiert pod jezdnią,
 • wykopy liniowe pod chodnikiem i ścieżką rowerową.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasy z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

2. km 14+200,00 - 15+100,00:

 • warstwa mrozoochronna,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm (rondo, łącznice L03 i L05, droga powiatowa nr 2505L),
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm (droga powiatowa nr 2505L).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 20+125,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (jezdnia lewa od km 19+100,00 do km 19+400,00),
 • podbudowa z betonu asfaltowego I i II warstwa (j/w).

2. km 22+425,00 - 22+902,65:

 • nasyp z dokopu.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi A,
 • układanie krawężników granitowych,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi F.

2. Most nad Kurówką:

 • zasypka za przyczółkami w osi A i B,
 • deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B,
 • układanie krawężników granitowych na ustroju nośnym.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • montaż kotew talerzowych,
 • układanie krawężników granitowych,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka przyczółka w osi C.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • szalowanie i betonowanie kap chodnikowych.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia lewa),
 • deskowanie ścianki zaplecznej w osi A (jezdnia prawa).

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • szalowanie, zbrojenie skrzydełak (jezdnia prawa).

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

9. Węzeł Końskowola:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • zbrojenie i deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

12. Montaż zbrojenia przepustu w km 14+040,00.

13. Szalowanie przepustu w km 14+877,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty ziemne,
 • wiercenie wpustów,
 • montaż przykanalików i studni.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kananłu technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV linia Rożki - Puławy:

 • przeciąganie i wpinanie przewodów w przęśle 172 - 172 A,
 • wpinanie przewodów na słupie 168,
 • demontaż starego słupa przy ST. 168,
 • demontaż starych przewodów pomiedzy 168 - 170,
 • demontaż fundamentów przy ST. nr 170 A,
 • zasypywanie i zagęszczenie wykopu po w/w fundamentach,
 • wywózka zdemontowanej konstrukcji słupa.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zasypywanie wraz z zagęszczeniem w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie;

 • wykop pod szalunek,
 • przewiert pod rondem północnym,
 • wstawienie fundamentów.

5. Węzeł Azoty - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy,
 • wykonywanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem.

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • nasyp z dokopu.

2. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • obrzeża betonowe.

3. km 14+400,00 - 14+860,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

4. km 14+920,00 - 15+460,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej (jezdnia prawa),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia prawa).

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm.

2. km 16+400,00 - 16+480,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej (jezdnia lewa),
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm (jezdnia lewa).

3. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • warstwa mrozoochronna gr. 20 cm,
 • ścieki trójkątne.

4. Droga dojazdowa do Azotów nr 4:

 • skropienie podbudowy z kruszywa (od km 0+020,00 do km 0+650,00),
 • podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm (od km 0+020,00 do km 0+650,00).

Sekcja III

1. km 17+375,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • warstwa mrozoochronna gr. 25 cm,
 • uszlachetnianie podłoża gr. 30 cm,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka pod płytę przejściową w osi F,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A,
 • montaż kotew gzymsowych oraz zbrojenia.

2. Most nad Kurówką:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia lewa),
 • wykonywanie warstwy z chudego betonu pod płyty przejściowe w osi A,
 • zbrojenie płyty przejściowej w osi A,
 • zasypka za przyczółkiem w osi B,
 • przygotowanie wnęk dylatacyjnych,
 • montaż dylatacji.

3. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka przyczółków w osi A i D.

4. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • montaż dylatacji,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych etap II,
 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowegp wraz z gruntem zbrojonym,
 • zasypka przyczółka w osi A i C.

5. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • pielęgnacja betonu.

6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • deskowanie pod chudy beton - płyty przejściowe oś B,
 • montaż urządzeń dylatacyjnych,
 • deskowanie wnęki dylatacyjnej,
 • betonowanie warstwą wyrównawczą płyt przejściowych w osi B (jezdnia prawa i lewa),
 • układanie krawężników granitowych.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • szalowanie, zbrojenie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • betonowanie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • rozdeskowanie skrzydełek (jezdnia lewa),
 • przygotowanie pod układania desek gzymsowych.

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C.

9. Węzeł Końkowola:

 • montaż zbrojenia przestrzeni między krawężnikiem kamiennym i deską gzymsową,
 • wykonywamie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • deskowanie ścianek zaplecznych.

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • betonowanie korpusu w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie korpusu w osi B (jezdnia lewa).

11. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad drogą ekspresową w km 22+480,57:

 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • wykonywanie drenażu zaprzyczółkowego w osi A.

12. Zbrojenie i betonowanie przepustu w km 14+040,00.

13. Szalowanie przepustu w km 14+877,00.

14. Szalowanie przepustu w km 15+722,00.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 21:

 • roboty ziemne.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywane wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy:

 • wpinanie przewodów,
 • mostkowanie 163, 168, 170, 174,
 • rozbiórka dróg dojazdowych,
 • porządkowanie terenu i zakończenie prac.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łaczenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu,
 • montaż studni.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • przygotowanie terenu pod maszt oświetleniowy na rondzie północnym,
 • szalowanie pod maszt oświtleniowy na rondzie północnym,
 • kopanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów.

 

 

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I

1. km 11+500,00 - 11+700,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

2. km 12+300,00 - 12+800,00:

 • odhumusowanie,
 • wykonanie przepustu,
 • nasyp z dokopu,
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5.

3. km 12+800,00 - 13+250,00:

 • nasyp z dokopu,
 • krawężniki betonowe.

4. km 13+250,00 - 14+200,00:

 • nasyp z dokopu.

Sekcja II

1. km 15+100,00 - 16+300,00:

 • nasyp z dokopu,
 • wykop,
 • ścieki trójkątne,
 • skropienie podbudowy z kruszywa (jezdnia prawa od km 15+120,00 do km 15+480,00),
 • podbudowa bitumiczna I warstwa (jezdnia prawa od km 15+120,00 do km 15+480,00),
 • skropienie podbudowy bitumicznej (j/w),
 • podbudowa bitumiczna II warstwa (j/w).

2. km 16+300,00 - 17+375,00:

 • nasyp z wykopu ze stabilizacją,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm,
 • ścieki trójkątne.

Sekcja III

1. km 19+050,00 - 19+450,00:

 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5,
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm i 20 cm.

2. km 17+375,00 - 22+425,00:

 • wykop,
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją.

BRANZA MOSTOWA

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 12+031,83:

 • izolacja na zimno płyt przejściowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż krawężników granitowych.

2. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową relacji Warszawa - Dorohusk w km 12+320,52:

 • zasypka za przyczółkiem w osi F,
 • montaż kotew talerzowych,
 • montaż desek gzymsowych,
 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi F.

3. Most nad Kurówką:

 • montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A,
 • betonowanie ścianki zaplecznej I etap, oś A,
 • zasypka za przyczółkami, oś A i B.

4. Przejście górne dla zwierząt w km 14+600,00:

 • zasypka za przyczółkami.

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 - węzeł Puławy Wschód:

 • sprężenie ustroju nośnego,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym oś A i B.

6. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16-483,00:

 • szlowanie gzymsów.

7. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi B (jezdnia prawa),
 • deskowanie ścianki zaplecznej - oś A.

8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:

 • betonowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa),
 • pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • zbrojenie gzymsu (jezdnia lewa),
 • szalowanie skrzydełek (jezdnia lewa).

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola nad drogą ekspresową w km 18+511,09:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie drenażu za przyczółkiem,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi A i C,
 • układanie krawężników.

10. Węzeł Końskowola:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych,
 • wykonywanie muru oporowego wraz z gruntem zbrojonym w osi C,
 • układanie krawężników.

11. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem "dopływ spod Sielc" zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14:

 • deskowanie fundamentów murów oporowych.

12. Zbrojenie stropu (jezdnia lewa) i szalowanie wnętrza (jezdnia prawa), przepust w km 14+877,00.

13. Zasypka przepustu w km 15+722,00.

14. Deskowanie, zbrojenie korpusu w osi B (jezdnia prawa), przepust w km 22+024,14.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 (studnie 59, 60), 3 (separator):

 • roboty ziemne,
 • montaz rur,
 • montaz studni.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie, łączenie rur,
 • zasypywanie wykopu i zagęszczanie,
 • montaż studni.

2. Przebudowa linii wysokiego napięcia 220 kV, linia Rożki - Puławy, Puławy - Abramowice:

 • montaż słupa ON 150+0 na ST. 170 A.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem dla odcinka 0+000,00 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu,
 • układanie i łączenie rur,
 • zagęszczanie i zasypywanie w/w wykopu.

4. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe,
 • wykonywanie rowów kablowych,
 • układanie kabli,
 • zasypka wraz z zagęszczeniem w/w rowów kablowych.

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: