DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

OPIS KONTRAKTU

 

Realizowany  odcinek  drogi  będzie  stanowił  połączenie  drogi  ekspresowej  S17  z  przeprawą  mostową na rzece  Wiśle  w m. Puławy  zrealizowaną  w lipcu  2008  r.  i  zlokalizowaną  w  ciągu  drogi ekspresowej  S12.  Na chwilę  obecną  ruch  pomiędzy  przeprawą  mostową  a  drogą ekspresową  S17  prowadzony  jest  do  Lublina  i przejść  granicznych  w Dorohusku i w Hrebennem  ulicą  miejską  i drogą  wojewódzką  Nr 824  Puławy  –  Żyrzyn.

Realizacja drogi ekspresowej na  odcinku wykonywanym, łącząc drogi ekspresowe S17 i S12, przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy ruchu  tranzytowego  jak  i  ruchu  lokalnego  w  m.  Puławy,  poprawy  układu komunikacyjnego  przez  usunięcie  „wąskiego  gardła”  jakim  jest  obecnie  tymczasowy przebieg drogi krajowej nr 12 po przejętym śladzie drogi wojewódzkiej Nr 824 do ronda w Żyrzynie.

Przedmiotowy  odcinek  drogi  ekspresowej  będzie  zlokalizowany  na  terenie  województwa lubelskiego,  powiatu    puławskiego,  na  terenach  gmin  Puławy  i  Końskowola  oraz  miasta Puławy.  

Zadanie  będzie  realizowane  w  ramach  budowy  drogi  ekspresowej  S17  na  odcinku Garwolin – Kurów i obejmuje dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy uwzględniając m. in.:

 • na odcinku od km roboczy 10+983,28 do km  roboczy 12+394,80 – zaprojektowanie i dobudowę prawej jezdni drogi ekspresowej wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych  robót  dotyczących  korekty  geometrii  łuku  poziomego  oraz  wymiany warstwy  ścieralnej  jezdni  istniejącej  (która  będzie  stanowiła  lewą  jezdnię  drogi ekspresowej),  
 • na odcinku od km roboczy 12+394,80 do km  roboczy 22+902,68 – zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S17 o przebiegu: S8 (Warszawa) – Zakręt – Kurów – Lublin Piaski – Zamość  –  Hrebenne  –  granica  państwa  (Lwów)  jest  ujęta  w  Rozporządzeniu  Rady Ministrów  z dnia  15 maja  2004  r. w  sprawie  sieci  autostrad  i  dróg  ekspresowych (Dz. U. Nr  128,  poz.  1334,  z późniejszymi  zmianami)  pod poz.  18  w  Załączniku do Rozporządzenia jw. oraz Uchwale nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  programu  wieloletniego  pod  nazwą „Program  Budowy  Dróg  Krajowych  na  lata  2011-2015”    (załącznik  nr  5  pn.  „Lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-20120, dla których postępowania  przetargowe  na  wybór  wykonawców  robót  są  uruchomione  od  2013  r.”, poz. 10 „S17 Warszawa – Lublin, odc. w. Zakręt - Kurów”). Projektowane przedsięwzięcie stanowi  część  Koncepcji  Polityki  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie  bezpiecznego  odcinka  drogi  ekspresowej  łączącego  już  wybudowane fragmenty  drogi  ekspresowej,  likwidując  tym  samym  tzw.  „wąskie  gardło”  oraz zapewniając wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
 • zaprojektowanie  i  wybudowanie  odcinka  drogi  ekspresowej  o  parametrach  zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi i wymogami unijnymi.  

Inwestycja  planowana  jest  do  realizacji  w  perspektywie  finansowej  UE  2014-2020. Według projektu  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014-2020 przygotowanego  na  dzień  8  stycznia  2014  r.  zadanie  objęte  przedmiotem  zamówienia ujęte jest w Załączniku 12.2. do ww. projektu pn. Wykaz dużych projektów pod poz. 9 S17 Warszawa – Lublin.

 

Numer Kontraktu:  10.10
Wartość Kontraktu:  233 082 003,72 PLN
Okres realizacji Kontraktu:  30.12.2014 - 30.04.2018 r.
Zamawiający / Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział Lublin
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax. 81 532 44 67

Kierownik Projektu

Piotr Jońca
tel. 81 534 92 17

Instytucje zaangażowane

w realizację Projektu:

GDDKiA 

www.gddkia.gov.pl

Instytucje, zaangażowane w realizację Projektu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.pl

CUPT - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Komisja Europejska

ec.europa.eu

Zarządzanie projektem i nadzór budowy

Inżynier Kontraktu:

ZDI Sp. z o. o.
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6

Inżynier Kontraktu:
Arkadiusz Wiśniewski

Biuro Inżyniera:
Aleja Warszawska 150
20-824 Lublin
fax: 81 565 03 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca robót:

Konsorcjum firm:

Energopol - Szczecin S.A.
70-646 Szczecin, ul. Św. Floriana 9/13

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
w Zwoleniu

26-700 Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 84A

Przedstawiciel Wykonawcy
Pan Krzysztof Waśko
tel. 508 220 160
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
*) Planowana data zakończenia realizacji wynikających z warunków kontraktowych

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: