DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe.

Branża drogowa :

 • Wykonawca przedłożył elementy projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego,
 • Wykonawca przekazał do uzgodnienia opracowanie dotyczące analizy i prognozy ruchu,
 • Wykonawca przedłożył mapę do celów projektowych.

Branża mostowa :

 • przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych z uwagi na przyjęty profil wysokościowy trasy głównej i dróg poprzecznych;
 • przygotowanie materiałów do uzgodnienia obiektów na ciekach,
 • analiza rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych typu przejścia dla zwierząt.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • wystąpienie o warunki techniczne przebudowywanych sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia,
 • wystąpienie o warunki techniczne niżej wymienionych sieci:

- Urząd Gminy Końskowola,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”

   Sp. z o.o.,

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna,

                  - Zarząd Dróg Miejskich w Puławach,

- PKP Energetyka Zakład Lubelski,

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Region Energetyczny Puławy.

 • przyjęcie wstępnych rozwiązań projektowych – trasy przebudowywanych sieci   infrastruktury technicznej.

Geodezja :

 • roboty geodezyjne w terenie,
 • zgłoszenie robót geodezyjnych w zakresie podziałów nieruchomości, analiza otrzymanych materiałów,
 • zakończenie robót terenowych niezbędnych do sporządzenia mapy do celów projektowych, skompletowanie operatu i złożenie do kontroli w Starostwie Powiatowym w Puławach oraz w Ośrodku Kolejowym,
 • złożenie operatów geodezyjnych do Starostwa Powiatowego oraz PKP.

Geologia :

 • prowadzenie prac związanych z wykonaniem Projektu robót geologicznych.

Ochrona środowiska:

 • trwają prace terenowe związane ze zbieraniem materiałów potrzebnych do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • prowadzona jest kontrola terenów podmokłych w celu określenia miejsc rozrodu płazów,
 • kontynuowana jest inwentaryzacja chiropterologiczna, mająca na celu wyznaczenie głównych szlaków migracji i miejsc żerowania nietoperzy,
 • trwają prace związane z inwentaryzacją gatunków drzew liściastych oraz gatunków murawowych i łąkowych,
 • prowadzona jest inwentaryzacja motyli i ksylofagów,
 • przygotowanie materiałów wsadowych do analizy akustycznej,
 • analiza bieżących rozwiązań projektowych w stosunku do zakresu decyzji środowiskowej.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: