DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • wykop rowu od km 10+983 do km 11+500+profilowanie skarpy
 • zahumusowanie 30 cm – humusowanie pasa rozdziału od km 10+983 do km 11+500

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 (zagęszczanie nasypu)
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 12+400 do km 12+800
 • wykop – profilowanie koryta DD-01

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, montaż przykanalika, studni)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • warstwa mrozoochronna nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C3/4) nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • profilowanie pasa technologicznego

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop – DW824 od km 0+550 do km 0+600 (rów lewy)
 • pasy technologiczne – profilowanie powierzchni pasa technologicznego od km 16+070 do km 16+500
 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego obok WS-06 (strona prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu prawego od km 17+000 do km 17+300
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 16+990 do km 17+960
 • wykop rowu lewego – TG od km 17+000 do km 17+350

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • korytowanie DT – TG od km 17+900 do km 18+700
 • profilowanie terenu płaskiego
 • oczyszczanie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 17+280 do km 17+500 (jezdnia prawa) oraz od km 22+034,20 do km 22+240 (jezdnia lewa i prawa)
 • wykop nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 21+950 do km 22+200 (jezdnia lewa i prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki
 • wykopy.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • zasypka za przyczółkami w osiach A i B
 • beton pod płyty przejściowe
 • rozdeskowanie podwalin w osiach A i B
 • przygotowanie płyt betonowych do ułożenia izolacji
 • chudy beton w osi A pod płyty przejściowe

Sekcja II

2. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż schodów skarpowych stożek (jezdnia lewa) od strony Radomia

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • wykonywanie przewiertów pod rondem nr 5 oraz pod łącznicami

BRANŻA SANITARNA

1. Rzeka Kurówka w km 2+722 – 2+904

2. Zastawki

3. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

4. Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

5. Rów melioracyjny E-10.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: