DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie prawym od km 10+983 do km 11+500

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 zagęszczanie nasypu
 • wykop rowu oraz profilowanie skarpy na łącznicach L03 oraz L05 – w. Azoty I
 • krawężnik betonowy – rondo Azoty I
 • warstwa mrozoochronna - DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 oraz od km 0+730 do km 0+820, zagęszczanie
 • kostka kamienna - pierścień ronda Azoty I
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie łącznic L01, L03, L05 oraz rondo i al. Tysiąclecia Azoty I

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • odhumusowanie terenu

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – profilowanie i zagęszczanie pasa technologicznego

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – nawożenie humusu teren płaski w. Puławy Wschód pomiędzy łącznicami L01, L03, L05 a TG od km 15+600 do km 15+750

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 16+990 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • skropienie międzywarstwowe – TG od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 16+988,20 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • podbudowa AC 22P gr.17cm - TG od km 17+280 do km 17+375 – II warstwa

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • skropienie międzywarstwowe – TG od km17+375 do km 17+500
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 17+280 do km 17+500 - II warstwa
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 17+375 do km 17+960 (jezdnia prawa) oraz od km 22+034,20 do km 22+240 (jezdnia prawa i lewa)
 • wykonanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 18+000 do km 18+400 (jezdnia prawa)oraz od km 20+500 do km 21+100 (jezdnia lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 17+500 do km 17+960 (jezdnia prawa)
 • odhumusowanie zjazdów – DD-10

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki
 • wykonywanie wykopów pod fundamenty słupków.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla pieszych i zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż kładek przechodnich przez rów
 • montaż balustrad na kładkach

2. Most nad Kurówką (trasa główna):

 • układanie schodów skarpowych
 • układanie koski w pasie rozdziału
 • montaż balustrad na kładkach (jezdnia prawa) od strony Lublina

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • chudy beton pod płyty przejściowe w osi B
 • zasypka stożków w osiach A i B
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A i B
 • betonowanie płyt przejściowych w osi A i B
 • przygotowanie płyt pomostu do wykonania izolacji
 • przygotowanie powierzchni betonowych do ułożenia izolacji

Sekcja II

4. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż deski gzymsowej na kapie
 • zbrojenie kapy chodnikowej po lewej stronie
 • wykonanie żywicy na kapie po prawej stronie
 • beton wyrównawczy pod kapę
 • układanie krawężników granitowych

Sekcja III

5. Most nad ciekiem „Dopływ do Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową:

 • wykonanie żywicy na kapach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • wykrycie i wykonanie wstawki na uszkodzonym kablu zasilającym obwód WO4

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • układanie kabli na tarczy ronda
 • posadowienie szafki oświetleniowej SO 1/1/1
 • zasypywanie i zagęszczanie kabli na tarczy ronda

3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • posadowienie szafek oświetleniowych przy rondzie północnym

4. Kolizja TT Azoty

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja

2.Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy

3.Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików .
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: