DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie prawym od km 10+983 do km 11+500
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 10+983,28 do km 11+200 – I warstwa (jezdnia prawa) oraz TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa) II warstwa
 • program naprawczy – wiążąca AC 16W PMB gr.7cm – TG od km 11+650 do km 11+680 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop rowu oraz profilowanie skarpy na łącznicach L01, L03 oraz L05 – w. Azoty I
 • warstwa mrozoochronna - profilowanie i zagęszczenie w-wy DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700 oraz od km 0+730 do km 0+820
 • kostka kamienna (pierścień ronda) – spoinowanie pierścienia z kostki kamiennej
 • podbudowa z mieszanki związanej gr.15cm (C3/4) – DD Azoty od km 0+740 do km 0+860
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie łącznic L01, L03 oraz L05 na rondzie i al. Tysiąclecia Azoty I
 • krawężnik betonowy – skrzyżowanie Azoty I
 • skropienie podbudowy z kruszywa oraz warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – w. Azoty I (rondo, łącznica L01, L03, L05)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – L02 od km 0+000 do km 0+223,5 oraz L04 od km 0+000 do km 0+232,9.

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – dogęszczanie pierwszej warstwy kruszywa na drodze dojazdowej DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych
 • wykonanie warstwy wiążącej od km 12+320 do km 12+776 (jezdnia prawa).

4. km 13+250,00-15+100,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych.

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • profilowanie podłoża pod nasyp
 • ułożenie objazdu z płyt drogowych do garaży
 • branża elektroenergetyczna oraz teletechniczna – oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabli, zasypywanie i zagęszczanie – od 7/35-7/41, od 1/12-1/15).

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie humusowania skarpy za pasem technologicznym
 • zagęszczanie pasów technologcznych

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie humusowania skarpy za pasem technologicznym
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód pomiędzy TG a DP 2505L
 • zahumusowanie 30cm – profilowanie zahumusowania pasa rozdziału od km 15+550 do km 16+200

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 16+988,20 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 17+000 do km 17+250
 • montaż barier h1w2a od km 17+036 do km 17+056 (strona prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+056 do km 17+344 (strona prawa).

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 17+375 do km 17+500 (jezdnia prawa) oraz od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 18+058 do km 18+632 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 17+700 do km 17+980 (jezdnia prawa)
 • profilowanie skarp – TG od km 17+700 do km 17+980 (rów prawy)
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 22+034,20 do km 22+200 – II warstwa (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 oraz od km 20+500 do km 21+400 (jezdnia prawa)
 • odhumusowanie zjazdów, wykonywanie nasypu pod zjazdami - DD-10
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 22+034,20 do km 22+240
 • humusowanie (pobocza, skarp, rowów oraz pady rozdziału) od km 17+500 do km 18+400 (strona prawa) oraz od km 20+500 do km 21+150 (strona prawa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu prawego – TG od km 20+100 do km 20+700 oraz od km 21+300 do km 21+900 (strona prawa)
 • montaż barier h1w2a od km 22+114 do km 22+370
 • montaż barier h1w3a od km 22+539-22+907
 • chodnik – DP 2507L
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) oraz DP 2507L od km 0+589 do km 0+750
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-08
 • wykop rowu lewego – TG od km 22+500 do km 22+700 (jezdnia lewa).

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • wykonanie fundamentów słupków bram
 • zasypywanie wykopów pod ogrodzeniami.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla pieszych i zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż schodów skarpowych
 • betonowanie głowic pali
 • izolacja bitumiczna pod płyty przejściowe
 • przygotowanie powierzchni płyt ustroju do ułożenia izolacji.

2. PP-03a:

 • układanie obruku wlotu i wylotu.

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż desek gzymsowych
 • izolacja bitumiczna płyt przejściowych.
 • izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostu
 • montaż krawężników na ustroju
 • warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • montaż kotew talerzowych (część górna).

Sekcja II

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż kładek przechodnich.

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • układanie krawężników granitowych na kapie chodnikowej lewej
 • zbrojenie kapy
 • beton kapy chodnikowej lewej

6. P-06:

 • obruk wylotu przepustu.

7. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż reperu na obiekcie.

Sekcja III

8. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+460,57:

 • nawierzchnia z żywic na kapach.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie i zagęszczanie – obwód WO8

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie.

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja

2.Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

3.Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików .
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: