DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa)
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy od km 10+983,28 do km 11+700,00 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej – DD-01
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – Al. Tysiąclecia od km 0+021,82 do km 0+049
 • skropienie podbudowy z kruszywa – w. Azoty I: rondo, łącznica L01, L03 oraz L05
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm - w. Azoty I: rondo, łącznica L01, L03 oraz L05
 • nasyp z wykopu- zagęszczanie poboczy L03 Azoty I
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – Al. Tysiąclecia od km 0+021,82 do km 0+049
 • wykop rowu i profilowanie skarpy na łącznicy L01 w. Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający pod ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 (strona prawa)
 • warstwa mrozoochronna – profilowanie oraz dogęszczanie koryta DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C3/4)- DD-Azoty od km 0+620 do km 0+700 oraz od km 0+860 do km 0+940
 • podbudowa 0/31,5 – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+860
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

4. km 13+250,00-15+100,00:

 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm – rozbiórka stabilizacji – DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • drogi dojazdowej – zagęszczanie I warstwy z kruszywa DD-02
 • profilowanie pasów technologicznych (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie i obsiewanie zahumusowania skarpy i rowu – DD-04

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • branża elektroenergetyczna oraz teletechniczna – oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabli, zasypywanie i zagęszczanie – od 7/35 – 7/41 oraz od 1/12-1/15, stawianie fundamentów od 7/31- 7/41 oraz od 1/12 – 1/15)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa nad przepustem PZŁ-03a, DD-04

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykonywanie nasadzeń na węźle Puławy Wschód
 • zagęszczanie pasów technologicznych od km 15+100 do km 15+500, od km 15+780 do km 15+980 oraz od km 16+080 do km 16+480

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie teren płaski w rejonie przejścia dla zwierząt od km 17+000
 • montaż barier h2w4a od km 16+997 do km 17+249 na pasie rozdziału
 • warstwa mrozoochronna gr. 20cm – profilowanie i zagęszczanie w-wy od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia lewa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia lewa)

Sekcja III

Obsiew trawy

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • ciek korytkowy, krawężnik betonowy na łącznicy L06 węzeł Końskowola
 • układanie chodnika – DP 2507L od km 0+600 do km 0+700
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+600 (mata przeciwerozyjna - strona lewa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+910 do km 18+286 (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-08
 • wykop rowu prawego – DG Wronów-Końskowola od km 0+217 do km 0+300
 • zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DP2507L od km 0+589 do km 0+750
 • odmulanie/czyszczenie rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 (jezdnia prawa) oraz od km 20+100 do km 20+700 (jezdnia lewa)
 • montaż barier h2w4a od km 21+818 do km 22+014 oraz od km 22+034 do km 22+222 na pasie rozdziału
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 (jezdnia prawa)
 • humusowanie (pobocza, skarpy, rowu, pasa rozdziału)od km 20+500 do km 21+650 (strona prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+910 do km 18+286 oraz od km 20+682 do km 21+126 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 na łącznicach L02, L04, L06 – w. Końskowola
 • profilowanie poboczy, skarp, rowów i przeciwskarp od km 21+150 do km 21+600
 • wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z CBGM – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 19+720 do km 20+220 – I warstwa (jezdnia lewa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu lewego- TG od km 20+100 do km 21+900 (jezdnia lewa)
 • zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – na łącznicach L02, L04, L06 – węzeł Końskowola
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DP 2507L od km 0+575 do km 0+760
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm – DP 2507L od km 0+575 do km 0+760
 • zagęszczanie nasypu pod zjazdami- DD-08 oraz DD-10
 • skropienie podbudowy z kruszywa – TG od km 19+720 do km 20+220 – II warstwa oraz w. Końskowola na łącznicach L02, L04 i L06
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – w. Końskowola na łącznicach L02, L04 i L06
 • humusowanie od km 21+150 do km 22+000 (strona prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • wykonanie fundamentów słupków bram
 • naciąganie siatek do bram i furtek.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – trasa główna:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych na kapie poza ustrojem
 • montaż uchwytów na balustrady przy ekranach

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • chudy beton pod kapy chodnikowe na obiekcie
 • ułożenie krawężników na dojazdach w osiach A i B
 • dreny odwadniające izolację
 • osadzenie wpustów

Sekcja II

3. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż ekranów akustycznych
 • wykonanie żywicy na kapach

Sekcja III

Montaż przepustów do poszerzeń drogowych – km 22+615 oraz km 22+775

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą w km 22+024,14:

 • sikafelx na kapach
 • ułożenie geokraty na stożkach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Azoty– oświetlenie:

 • przełączanie obwodów oświetleniowych na docelowe zasilanie
 • prostowanie słupów na wiaduktach
 • posadowienie szafek SO 3/2, SRO 3/2

2. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • prostowanie słupów na wiaduktach
 • przełączanie obwodów oświetleniowych na docelowe zasilanie
 • stawianie słupów oświetleniowych – WO1 i WO3.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • prostowanie słupów na wiaduktach.

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: