DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Oznakowanie poziome i pionowe

4. Deskowanie fundamentów pod bramownice

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+020 do km 13+250 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • sprzątanie betonowych elementów- rondo Azoty I
 • profilowanie skarp – DD-02

2. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+250 do km 13+800 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

Humusowanie

1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – ponowne profilowanie skarpy za pasem technologicznym od km 15+030 do km 15+100 (strona prawa)
 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+800 do km 15+100 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop na pasie technologicznym pod WD-04 – profilowanie przejazdu z przelewem
 • nasyp z wykopu – nasyp DD-05 od km 0+000 do km 0+150
 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 15+100 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej i nasypu – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • wykop przejazdu mokrego wraz z rowem – DT od km 15+500 do km 15+803
 • podbudowa 0/31,5 – reprofilacja podbudowy zasadniczej DD-04
 • profilowanie i uzupełnianie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+077 do km 16+478
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+077 do km 16+300 (strona lewa)
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – w. Puławy Wschód na łącznicach L02, L03, L05 (strona lewa), L06 (strona prawa)
 • skropienie bitumiczne – w. Puławy Wschód na łącznicach L02, L03, L05 (strona lewa), L06 (strona prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • prace porządkowe od km 15+700 do km 16+300 (jezdnia lewa)
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • roboty brukarskie- DD-04

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie skarpy nasypu – TG od km 16+483 do km 16+500 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 16+988 do km 18+000 (jezdnia lewa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 16+988 do km 18+000 (jezdnia lewa)
 • wykop – profilowanie skarpy nasypu od km 16+480 do km 16+500 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+300 do km 16+480 (strona lewa)
 • prace porządkowe od km 16+300 do km 17+375

Sekcja III

Humusowanie

Umocnienia rowów

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • oznakowanie poziome – DP 2507L
 • deskowanie fundamentów pod bramownice od km 20+500 do km 20+700
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 18+400 do km 20+125
 • skropienie bitumiczne – DD (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • drenaż od km 17+860 do km 18+200 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm – DG Wronów – Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • skropienie bitumiczne - DG Wronów – Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • nawierzchnia pasów technologicznych od km 19+400 do km 19+900
 • profilowanie skarp i rowów od km 17+350 do km 18+500
 • prace porządkowe – od km 17+375 do km 17+800 (jezdnia lewa)
 • odmulenie rowu prawego – TG od km 19+500 do km 20+096 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nawierzchni z przekruszu – DT od km 19+400 do km 19+850 (strona prawa) oraz DD od km 19+000 do km 19+400 (strona prawa)
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+000 do km 0+060 oraz DD-08 od km 1+057 do km 1+126
 • wykonywanie korytowania pod warstwę mrozoochronną – DD-08
 • odmulenie rowu lewego – TG od km 19+500 do km 20+000
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-12 od km 0+250 do km 1+837
 • profilowanie pobocza wraz ze skarpą rowu – TG od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)
 • osuszanie podłoża spoiwem – DT od km 19+500 do DD-11
 • odmulenie rowu prawego wraz z profilowaniem pobocza – DP 2507L od km 0+100 do km 0+300

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż klamr rewizyjnych na podporach

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • umocnienia stożków

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • warstwa SMA na obiekcie

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • warstwa SMA na obiekcie

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • pionowe ustawienie wszystkich słupów oświetleniowych

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie i zagęszczanie – WO7.

BRANŻA SANITARNA

1. Wykonanie wylotu z drenażu

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową (strona prawa) od ronda do km 0+120
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 20cm – wschodnia część aneksu
 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm – wschodnia część aneksu
 • roboty brukarskie – kostka kamienna (zatoka autobusowa prawa)
 • korytowanie pod stabilizację CBGM
 • zagęszczanie podłoża i stabilizacji
 • obrzeża betonowe
 • profilowanie stabilizacji RM 1,5 pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • rozbiórka trylinki i innych elementów betonowych z podłoża
 • korytowanie, położenie i profilowanie stabilizacji CBGM (C5/6)
 • przykrycie kruszywem 0/31,5 stabilizacji CBGM (C/6)
 • zagęszczanie podłoża i stabilizacji

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • ustawianie słupów oświetleniowych
 • łączenie tabliczek słupowych

BRANŻA SANITARNA:

 • kanalizacja deszczowa (roboty ziemne; montaż przykanalika, studni).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: