DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Deskowanie fundamentów pod bramownice

3. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania rejon ronda Azoty I

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • zahumusowanie 15cm – umocnienie rowów elementami betonowymi L03
 • wykop – skarpowanie DD-Azoty od km 0+750 do km 0+800 (strona prawa i lewa)

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-04 od km 0+700 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 0+700 do km 1+773
 • pasy technologiczne – profilowanie placu do zawracania km 15+800 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – prace porządkowe oraz koszenie DP 2505L
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający w poboczu DD-04 od km 1+000 do km 1+750
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-04 od km 0+450 do km 1+100
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 0+450 do km 1+100
 • pobocze utwardzone – DP 2505L oraz pobocze lewe DD-04 od km 0+1400 do km 0+1750
 • skarpowanie nasypu – DD-04 od km 0+450 do km 1+100

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – skarpa wraz z rowem od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania pas rozdziału od km 16+950 do km 17+200
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego od km 17+000 do km 17+370 (strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • drenaż przeciwskarpy od km 18+100 do km 18+600 (strona prawa)
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-12
 • pobocze – DP2507L
 • profilowanie koryta – DD-11 oraz DD-13
 • profilowanie poboczy – DG Wronów-Końskowola
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT km (TG) od km 19+500 do km 20+173
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pod chodnik oraz pobocze – DG Wronów-Końskowola km 0+121 do km 0+346
 • profilowanie przeciwskarpy – TG od km 18+450 do km 18+500
 • pasy technologiczne od km 19+800 do km 20+100 (strona lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (trasa główna):

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • próbne obciążenie dynamiczne
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+024,14:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

8. Wiadukt do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad projektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • uszynienie słupów na WS-02

3. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem -WO10

4. Węzeł Końskowola:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem – WO9.

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy i kamienny oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych - wschodnia część ronda
 • nasyp z wykopu -nasyp uzupełniający tarczę ronda
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją- koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • obrzeża betonowe
 • kostka kamienna od km 0+150 do km 0+213 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) – wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • podbudowa 0/31,5 - wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 20cm - wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • łączenie tabliczek słupowych
 • wykonanie przewiertów pod drogami
 • wciąganie kabli w wykonane przewierty.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: