DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Montaż bramownic

4. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa zasadnicza z kruszywa na ścieżkach rowerowych DD-Azoty od km 0+600 do km0+940 (strona lewa i prawa)

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie SMA pod oznakowanie poziome

3. km 13+250,00- 13+800,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km13+250 do km 13+800 (jezdnia prawa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+800 do km 15+100 (jezdnia prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • pobocze utwardzone – zagęszczanie pobocza DP2505L
 • zahumusowanie 15cm – koszenie węzeł Puławy Wschód
 • oznakowanie poziome – czyszczenie SMA pod oznakowanie
 • wykonywanie podbudowy z kłsn 0/31,5 mm – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa zasadnicza z kruszywa DD-05
 • wykop – likwidacja zjazdu technologicznego oraz wykop rowu i profilowanie skarp od km 16+180 do km 16+200 (strona prawa)
 • wykop rowu prawego wraz z rozbiórką zjazdu na TG – koszenie węzeł Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie koryta - DD-07 od km 0+000 do km 0+227,1
 • profilowanie nawierzchni z destruktu od km 17+000 do km 17+370 (strona lewa)
 • oznakowanie poziome – czyszczenie SMA pod oznakowanie
 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego pomiędzy TG a DP2505L od km 16+350 do km 16+500
 • pasy technologiczne – dokończenie pasa technologicznego od km 16+480 do km 16+500
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego pomiędzy DP2505L a TG od km 16+350 do km 16+500
 • wykop – wykop rowu od km 17+200 do km 17+370 (strona lewa)
 • odmulenie rowu lewego – TG km 17+030 do km 17+370 (jezdnia lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

Sprzątanie i mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie nawierzchni z destruktu – Pas technologiczny km (TG) od km 19+500 do km 20+173
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pod chodnik oraz pobocze – DG Wronów-Końskowola od km 0+121 do km 0+346
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – Pas technologiczny od km 22+068 do km 22+400
 • nawierzchnia pasów technologicznych od km 18+500 do km 19+000 (strona prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-11 od km 0+000 do km 0+309,18 oraz DD-13 od km 0+000 do km 0+678,17
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu/przekruszu – Pas technologiczny od km 18+450 do km 19+000 (strona prawa)
 • profilowanie dna rowu i przeciwskarpy – TG km od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (trasa główna) w km 12+776,54:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla zwierząt umożliwiającym migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • próbne obciążenie dynamiczne
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż balustrad U-11a

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

8. Wiadukt do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad projektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik, ścieżkę i ciąg pieszo-rowerowy
 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy i kamienny oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych, elementy tarczy ronda – wschodnia część aneksu
 • podbudowa 0/31,5 – zagęszczanie podbudowy zasadniczej (wschodnia część ronda)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • stawianie słupów oświetleniowych
 • wylewanie fundamentu pod maszt
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: