DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

4. Oznakowanie pionowe

5. Montaż bramownic nr 9 oraz 10

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • prace naprawcze istniejącej warstwy wiążącej od km 10+983,28 do km 12+300,00
 • warstwa wyrównawcza AC 16W PMB gr. (0-10)cm KR 4 -TG od km 10+983 do km 11+704 (jezdnia lewa)
 • warstwa SMA 11S gr. 5cm – TG od km 10+983,28 do km 12+400,00 (jezdnia lewa)
 • skropienie bitumiczne od km 10+983,28 do km 12+400 (jezdnia lewa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego – w. Azoty I

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – Azoty II łącznica L06 od km 0+050 do km 0+071,62 (strona prawa)
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa zasadnicza na ścieżkach rowerowych – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+940 (strona lewa i prawa)
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – Azoty II łącznica L06 strona lewa od km 0+040,00 do km 0+071,62
 • skropienie bitumiczne - Azoty II łącznica L06 strona lewa od km 0+040,00 do km 0+071,62
 • pasy technologiczne

4. km 13+250,00- 13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania, wykonanie linii osiowej
 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania, wykonanie linii osiowej
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny
 • podbudowa 0/31,5 – zagęszczanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD-05
 • drogi dojazdowe – wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej DD-07
 • zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-05 od km 0+000 do km 0+153
 • zahumusowanie 15cm – prace porządkowe, grabkowanie, obsiew
 • zahumusowanie 30cm – prace porządkowe, grabkowanie, obsiew

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • podbudowa 0/31,5 – zagęszczanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD-05
 • drogi dojazdowej – wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej DD-07 - zagęszczanie
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania oraz wykonanie linii krawędziowych na odcinku TG (jezdnia lewa) od km 15+900 do km 16+300 – łącznice w. Puławy Wschód
 • oznakowanie poziome – wykonanie linii osiowej
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu drogi DD-07
 • rozbiórka nawierzchni starej DP2507L
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DD-07 od km 0+000 do km 0+227,11
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej – DD-08 od km 0+000 do km 0+600
 • pasy technologiczne

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • drogi dojazdowe – wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej DD-09
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonanie oznakowania oraz wykonanie linii osiowej
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie, grabkowanie i obsiew skarpy przy WS-06
 • geowłóknina w rowie od km 16+180 do km 16+200 (strona prawa)
 • pasy technologiczne
 • zahumusowanie 15 cm – profilowanie, grabkowanie i obsiew skarpy przy WS-06
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej – DD-08 od km 0+000 do km 0+600

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

Sprzątanie i mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

Układanie maty przeciwerozyjnej

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • roboty brukarskie – DG 107701L oraz DG Wronów-Końskowola od km 0+121 do km 0+346
 • malowanie oznakowania poziomego
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej – DD-12 od km 0+000 do km 0+250
 • wykonywanie zjazdu na DT – DT wzdłuż DG 107701L

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • wypełnianie ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad U-11a

3. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem

2. Węzeł Puławy Wschód (oświetlenie):

 • stawianie słupów oświetleniowych WO9 (łamane)
 • łączenie słupów oświetleniowych

3. Węzeł Azoty (oświetlenie):

 • czyszczenie terenu
 • malowanie oznaczeń na słupach

4. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • czyszczenie terenu
 • malowanie oznaczeń na słupach

BRANŻA SANITARNA

1. Zarurowanie rowu nad gazociągiem

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – strona wschodnia, dowiązanie od ZAP – wlot wschodni od km 0+000 do km 0+075,61 oraz rondo Azoty II dowiązanie do ZAP – wlot północny od km 0+000 do km 0+077,87
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie włączenia do Zakładów Azotowych
 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych oraz elementy tarczy ronda- wschodnia część aneksu
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – rondo Azoty II str. wschodnia, rondo Azoty II dowiązanie do ZAP – wlot wschodni od km 0+000 do km 0+075,61
 • skropienie bitumiczne - rondo Azoty II dowiązanie do ZAP – wlot północny od km 0+000 do km 0+077,87
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający tarczę ronda i wyspy kanalizujące
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6)- podbudowa na pierścieniu ronda

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • łączenie słupów oświetleniowych
 • prace porządkowe przy studniach TT.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: