DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

                                                                                                                                        31.07.2015

Trwają prace projektowe

 

Branża drogowa:

 • weryfikacja na bieżąco przekazanego ponownie Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży drogowej z Inżynierem Kontraktu,
 • wydana została ponowna opinia z uwagami do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Branża mostowa:

 • weryfikacja na bieżąco przekazanego ponownie Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży mostowej z Inżynierem Kontraktu,
 • wydana została ponowna opinia z uwagami do Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • uzgadnianie na bieżąco przekazanego Projektu Architektoniczno-Budowlanego branży sanitarnej i elektroenergetycznej z Inżynierem Kontraktu,
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branży odwodnieniowej został zweryfikowany przez zespół Inżyniera ( brak uwag do naniesionych poprawek do PAB),
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany w zakresie branży sanitarnej ( brak uwag do naniesionych poprawek do PAB).

Dokumentacja geodezyjna:

 • została opracowana mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości,
 • zgłoszone zostały roboty geodezyjne do Starostwa Powiatowego w Puławach dotyczących projektów podziału nieruchomości.

Dokumentacja geologiczna:

 • zatwierdzenie projektów geologicznych przez Starostwo Powiatowe w Puławach,
 • kontynuacja opracowywania wyników prac terenowych,

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni,
 • Trwają prace związane z przygotowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Prowadzone są obserwacje i badania terenowe – kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej,
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: