DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji opracowanie nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie,
 • wydana została opinia z uwagami do opracowania nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie przez zespół Inżyniera,
 • wydana została opinia z uwagami do Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Analiza i Prognoza ruchu została zweryfikowana przez zespół Inżyniera ( brak uwag do naniesionych poprawek).

Branża mostowa:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do Projektu Architektoniczno-Budowlanego, WD-04- Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 824 nad droga ekspresową w km 15+752.29,
 • Wykonawca w trakcie uzgadniania dokumentacji z Zarządcami Dróg i Urzędami.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • dokumentacja Projektu kanalizacji deszczowej urządzeń oczyszczających jest w trakcie uzupełniania i uwzględniania uwag otrzymanych po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

Dokumentacja geodezyjna:

 • uzupełnianie przekazanych map z projektami podziałów działek.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przekazał Harmonogram prac kameralnych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji wersję roboczą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny i Planu działań środowiskowych oraz Inwentaryzację Przyrodniczą - trwa analiza i korekta,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: