DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Wykonawca przedłożył do ponownej weryfikacji :     
 1. Opracowanie nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienie,
 2. Projekt Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany w wersji elektronicznej do weryfikacji.

Branża mostowa:

 • Wykonawca przedłożył Projekt Architektoniczno-Budowlany obiektów inżynierskich:
 1. WS/PZDsz-01- Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt i przejściem dla pieszych w km 12+036.07,
 2. WD-09- Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP2507L nad droga ekspresową w km 20+123.03,
 3. MS/PZDd-10- Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem bez nazwy zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024.14.
 • Wykonawca w trakcie nanoszenia zmian do pozostałych Projektów Architektoniczno-Budowlanych obiektów inżynierskich,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Operat Wodnoprawny obiektów inżynierskich,
 • Wykonawca w trakcie uzgadniania dokumentacji z Zarządcami Dróg i Urzędami.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna:  
 1. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające,
 2. Przebudowa rowów i cieków oraz przejścia pod dnem,
 3. Przebudowa sieci drenarskiej.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do oceny mapę z projektowaną linią rozgraniczającą,
 • Wydana została opinia z uwagami do w/w mapy.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Operat Wodnoprawny.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji wersję roboczą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do ponownej oceny i Planu działań środowiskowych oraz Inwentaryzację Przyrodniczą - trwa analiza i korekta,
 • Wykonawca dokonuje korekty Projektu Architektoniczno-Budowlanego w zakresie Ochrony Środowiska oraz nanosi zmiany w Projekcie Zieleni.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: