DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • przekazanie do Zamawiającego - Opracowania nośności i stateczności korpusu drogowego i jego posadowienia oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni,
 • Wykonawca przedłożył do zaopiniowania wersję finalną Projektu Architektoniczno-Budowlanego w celu przekazania do Zamawiającego.

Branża mostowa:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji pozostałe tomy Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża inżynieryjna,
 • weryfikacja przekazanych tomów Projektu Architektoniczno-Budowlanego przez zespół Inżyniera,
 • Operat Wodnoprawny obiektów inżynierskich w trakcie weryfikacji przez zespół Inżyniera.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • weryfikacja przedłożonego przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-Budowlanego branża odwodnieniowa i melioracyjna- wydana została opinia z uwagami.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca w trakcie nanoszenia poprawek do mapy z projektowaną linią rozgraniczającą.

Dokumentacja geologiczna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji opracowania geologiczne i hydrogeologiczne:
  1. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-opinia geotechniczna,
  2. geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych-Projekt geotechniczny.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Trwa weryfikacja Projektu Architektoniczno-Budowlanego:
 1. Branża Ochrona środowiska: Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny,
 2. Branża Urządzenia ochrony środowiska: Projekt Zieleni i Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
 3. Branża Urządzenia ochrony środowiska: Ekrany akustyczne.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: