DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

                                                                                                                                      23.10.2015

Trwają prace projektowe

Branża drogowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża drogowa do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża mostowa:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża inżynieryjna do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Urządzenia infrastruktury technicznej:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża odwodnieniowa i melioracyjna,
  2. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża sanitarna,
  3. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża elektroenergetyczna,
  4. Projekt Architektoniczno-Budowlany branża teletechniczna.

Dokumentacja geodezyjna:

 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji poprawione mapy z projektowaną linią rozgraniczającą, dokumentacja została przekazana do Zamawiającego,
 • Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekt techniczny- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17,
 • Wydana została opinia z uwagami do Projektu technicznego- uzupełnienie zniszczonej osnowy szczegółowej w pasie drogi ekspresowej S-17 przez zespół Inżyniera – dokumentacja została przekazana do Zamawiającego.

   Dokumentacja geologiczna:

 • wydana została opinia do opracowania geologicznego i hydrogeologicznego przez zespół Inżyniera, dokumentacja została przekazana do uzgodnienia Zamawiającego oraz na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Dokumentacja ochrony środowiska:

 • Inżynier Kontraktu przekazał z opinią Projekt Architektoniczno-Budowlany branża urządzenia ochrony środowiska do Zamawiającego na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych:
  1. Projekt Zieleni,
  2. Projekt gospodarki istniejącą zielenią,
  3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach powtórnej oceny.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: