DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

                                                                                                                      18.02.2016

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przegladu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie robót drogowych:

 • elementy ulic
 • słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
 • nawierzchnia z kostki kamiennej
 • podbudowy.

3. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - branża elektryczna (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV).

4. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża zieleń
 • branża teletechniczna (budowa kanału technologicznego).

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy - branża inżynierska (wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06).

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: