DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie branż:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • zieleń i zieleń drogowa
 • odwodnienie obiektów
 • elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych
 • bezpieczeństwa ruchu
 • roboty saperskie
 • łożyska
 • urządzenia dylatacyjne
 • roboty rozbiórkowe
 • inne roboty mostowe
 • odwodnieniowych, melioracyjnych oraz sieci wodociągowych
 • sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

3. Wykonawca złożył do przeglądu przedmiar robót w zakresie:

 • branża elektroenergetyczna
 • branża telekomunikacyjna
 • branża odwodnieniowa
 • branża melioracyjna
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
 • branża inżynieryjna.

4. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża elektroenergetyczna (przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn własność PGE Dystrybucja S.A., przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn własność PKP Energetyka S.A., przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych nn własność A.A. Puławy S.A., budowa oświetlenia drogowego, budowa zasilania elektroenergetycznego urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem)
 • branża odwodnienie (kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające)
 • branża mostowa:
  1. przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00
  2. most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00
  3. wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,03
  4. most nad rzeką Kurówką w ciągu drogi ekspresowej w km 12+776,54
  5. most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14.

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z bieżącego przeglądu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót oraz z przeglądu dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy:

 • wymagania ogólne
 • branża drogowa
 • branża inżynieryjna
 • branża sanitarna
 • branża elektroenergetyczna
 • branża teletechniczna
 • branża melioracyjna
 • branża konstrukcyjno – budowlana.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: