DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekt Wykonawczy – zestawienie tablic oznakowania kierunkowego, znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Wykonawca złożył do wstępnej weryfikacji Projekt Wykonawczy:

 • branża sanitarna – przebudowa sieci wodociągowych,
 • branża inżynieryjna – wiadukt nad drogą ekspresową w km 22+460,57, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 12+031,83, most w ciągu drogi ekspresowej w km 0+718,63

4. Wykonawca złożył do przeglądu Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w zakresie branż:

 • elektroenergetycznych (przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV)

5. Wykonawca złożył do przeglądu przedmiar robót w zakresie:

 • branża drogowa

6. Zgodnie z wydaną decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wykonawca przeprowadził przesadzenie osobników trzech gatunków roślin chronionych lilii złotogłów Lilium martagon, śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis oraz czosnku niedźwiedziego Allium ursinum z obszaru przeznaczonego pod inwestycję na stanowiska wskazane przez Nadleśnictwo Puławy. Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w okresie pozawegetacyjnym i pod nadzorem botanika. Jednocześnie zgodnie z decyzją wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, zezwalającą na zniszczenie siedlisk stanowiących miejsca dziennego odpoczynku nietoperzy, usunięto w okresie hibernacji nietoperzy cztery dziuplaste dęby na obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Wycinka dębów została przeprowadzona przez Nadleśnictwo Puławy po pisemnym uzgodnieniu i pod nadzorem przyrodniczym Wykonawcy.

7. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna,
 • branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • branża teletechniczna,
 • branża mostowa,
 • branża elektroenergetyczna.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: