DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,29.

3. Wykonawca złożył do uzgodnienia Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) robót drogowych w zakresie:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • roboty wykończeniowe
 • kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • odwodnienie korpusu drogowego
 • roboty ziemne
 • elementy ulic.

4. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52                                                   

5. Przekazano Wykonawcy uwagi do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):

 • branża energetyczna
 • obiekty inżynierskie.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: