DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Prace porządkowe.

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • Nasyp uzupełniający – pas rozdziału około km 10+800,00

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie terenu płaskiego – Azoty I.

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • poprawki zahumusowania przy PZGd-03 (strona prawa) – od km 14+050 do km 14+250 (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • humusowanie rowu okolice obiektu WD-04
 • humusowanie okolice węzła Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonanie nasypu pod zjazdami na działki prywatne z drogi DD-10.

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonywanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach na działki prywatne z drogi DD-08, DD-10, DD-12
 • nasyp oraz konstrukcje z kruszywa pod zjazdem bitumicznym z drogi DG107701L okolice obiektu WD-11 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr.4cm KR1 – zjazd na działkę w km 0+043,76 przy DG 107701L strona lewa, zjazd na pas technologiczny w km 0+483 przy DG 107701L (strona prawa), zjazd na ist. drogę w km 0+531,70 przy DG 107701L (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami na działki prywatne z drogi DD-10.

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych, kostka betonowa – chodnik przy wlocie północnym (dowiązanie do grupy Azoty- strona lewa)
 • humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Koszenie i prace porządkowe

5. Wykonanie oznakowania poziomego, drobnego – strzałki, poprawa uszkodzonego oznakowania na węźle Kurów Zachód

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • naprawa wypłukań oraz ponowne humusowanie od km 11+700 do km 11+750 (strona lewa)
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych od km 7+500 do km 7+778 oraz od km 8+147 do km 8+501

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • humusowanie pasa rozdziału pomiędzy łącznicami Azoty II wraz z poboczami
 • humusowanie terenu płaskiego – Azoty I

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie terenu płaskiego – Azoty I

4. km 13+250,00 – 13+800,00:

 • naprawa wypłukań oraz ponowne humusowanie skarpy lewej i rowu lewego od km 13+500 do km 13+800

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • naprawa wypłukań oraz ponowne humusowanie skarpy lewej i rowu lewego od km 13+800 do km 15+500

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • naprawa wypłukań, odmulenie rowu, uzupełnienie poboczy – na drodze DP2505L oraz na DD-04 od km 1+400 do km 1+760

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • roboty brukarskie – ściek skarpowy przy obiekcie WD-08
 • nasyp pod zjazdami oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa na działki prywatne z drogi DD-13 przy obiekcie WD-08
 • wykop rowu okolice obiektu WD-08
 • umocnienie rowu elementami betonowymi
 • humusowanie skarpy lewej od km 22+300 do km 22+500
 • nasyp pod zjazdami na działki prywatne z drogi DG 107701L
 • uzupełnienie humusem umocnień z płyt ażurowych okolice obiektu WD-11 (strona lewa)
 • humusowanie drogi gminnej DG107701L okolice obiektu WD-11 (srona lewa)
 • naprawa wypłukań, odmulenie rowu, uzupełnienie poboczy – DP2507L
 • nasyp pod zjazdami na działki prywatne z drogi DD-12 oraz DD-11
 • konstrukcja zjazdów na działki prywatne z drogi DG107701L od km 22+300,00 do km 22+500,00 (strona lewa)
 • odmulanie rowu lewego okolice obiektu WD-08
 • wykonywanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach na działki prywatne z DD-12
 • humusowanie – grabkowanie i obsiew rowu i pobocza za WD-09 (strona lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych, kostka betonowa – chodnik przy wlocie północnym (dowiązanie do grupy Azoty (strona lewa).

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Konstrukcje wsporcze pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Montaż bramownic

5. Koszenie i prace porządkowe

6. Roboty brukarskie

7. Wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia prawa) – linie krawędziowe oraz czyszczenie nawierzchni jezdni prawej przed wykonaniem oznakowania poziomego

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem oznakowania poziome rozbiórka przejazdu przez pas rozdziału – przy węźle Dęblińska
 • montaż barier w pasie rozdziału od km 12+030 do km 12+100
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych od km 11+000 do km 13+000

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • profilowanie terenu płaskiego – w. Azoty I (strona prawa) za WS-02
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Azoty I oraz za WS-02

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • humusowanie skarpy i rowu prawego – DD-Azoty

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • profilowanie skarpy od km 14+100 do km 14+200 (strona lewa)
 • pas technologiczny – wyprofilowanie i zagęszczanie w km około 14+200
 • humusowanie wraz z profilowaniem terenu płaskiego – pomiędzy TG a DD-04 w km około 14+200
 • humusowanie rowu lewego od km 13+500 do km 15+500

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • montaż barier skrajnych – zamykanie wjazdów technologicznych przed obiektem WD-04 (strona prawa), przed WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-06 (strona lewa)
 • odmulanie rowu oraz ponowne wyprofilowanie rowu i skarp od km 14+400 do km 15+000 (strona lewa) oraz od km 16+000 do km 16+500 (strona lewa)
 • zagęszczanie nawierzchni pasa technologicznego od km 15+500 do km 15+780 (strona lewa)
 • podbudowa z kruszywa na zjeździe z DD-04 na pas technologiczny około km 15+500 (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie zahumusowania teren płaski za obiektem WD-09 (strona prawa)
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi przed obiektem WD-08 (strona prawa)
 • profilowanie terenu płaskiego przed WD-09 (strona lewa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-08 od km 0+520 do 1+126
 • skropienie bitumiczne - DD-08 od km 0+520 do 1+126
 • profilowanie zahumusowania od km 19+050 do km 19+200 (strona prawa)
 • nawierzchnia pasa technologicznego – pod obiektem WD-09 (strona lewa)
 • zagęszczanie nawierzchni z kruszywa – drogi DD-09
 • odmulenie rowu i profilowanie skarp – węzeł Końskowola (łącznice)
 • montaż barier skrajnych – zamykanie wjazdów technologicznych przed obiektem WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-08 (strona lewa)
 • wykop rowu – rozbiórka zjazdów na plac – przed WD-09 (strona lewa), zjazd na DD-08 w km 17+900
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny pod przejazdy z przelewem pod obiektem WD-08
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Końskowola (strona prawa)
 • humusowanie rowu – L01 w. Końskowola
 • humusowanie rowu prawego od km 20+400 do km 20+700
 • umocnienie rowów wzdłuż drogi Wronów-Końskowola elementami betonowymi
 • przejazdy mokre pod obiektem – WD-08

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Most nad Kurówką (droga dojazdowa w km 0+718,63):

 • montaż barieroporęczy na obiekcie

Sekcja III

2. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż barieroporęczy na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • profilowanie i zagęszczanie pobocza za chodnikiem (strona lewa)
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na przejeździe dla pojazdów ponad normatywnych.

 

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3. Oznakowanie pionowe

4. Wykonywanie fundamentów oraz montaż konstrukcji bramownic

5. Przejazd mokry przez pas technologiczny

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • pas technologiczny od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • oznakowanie poziome od km 10+983 do km 12+300 – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop – odmulenie rowu od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop rowu lewego od km 12+400 do km 12+700

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – profilowanie kruszywa na DD-02
 • wykop – rozbiórka zjazdu, profilowanie skarpy i rowu około km 13+100
 • zahumusowanie 30cm – koszenie pasa rozdziału
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)

4. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • wykop – rozbiórka zjazdu za obiektem PZGd-03, wykop rowu, profilowanie skarpy
 • zahumusowanie 15cm – rów i skarpa DD-04 za PZGd-03
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania poziomego – DD-04
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego węzeł Puławy Wschód
 • wykop – profilowanie pasa technologicznego w rejonie przejazdów mokrych pod obiektem WD-04
 • drogi dojazdowe – profilowanie i zagęszczanie pobocza na drodze DD-04
 • wykop – DP2507L rów prawy
 • pasy technologiczne- koryto pod pas technologiczny
 • wykop rowu lewego – TG od km 15+500 do km 15+550

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – okolice obiektu WS-06
 • zahumusowanie 15cm – umacnianie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona prawa)

Sekcja III

Humusowanie

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-11, DD-13
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi od km 22+225 do km 22+377
 • warstwa wiażąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-13 od km 0+000 do km 0+667,87
 • skropienie bitumiczne - DD-13 od km 0+000 do km 0+667,87
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-12 od km 0+250 do km 1+878
 • zagęszczanie odbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-11 od km 0+000 do km 0+305 oraz DD-12 od km 0+450 do km 1+787
 • wykop przejazdów z przelewem – DD-11 od km 0+000 do km 0+305
 • uzupełnianie wypłukań skarp nasypu – TG od km 17+800 do km 19+900 (jezdnia lewa)
 • uzupełnianie wypłukań skarp – TG od km 20+100 do km 22+000 (jezdnia lewa)
 • profilowanie rowów przy cieku bez nazwy – okolice obiektu MS-10
 • warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm KR-1 – DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710; DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+120
 • skropienie bitumiczne - DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710; DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+120
 • wykonywanie warstwy mrozoohcronnej stabilizowanej cementem – DD-12 od km 0+000 do km 0+250
 • zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5mm – DD-12 od km 0+250 do km 1+878
 • uzupełnianie wypłukań skarp nasypu – TG od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-13 od km 0+000 do km 0+667
 • skropienie bitumiczne - DD-13 od km 0+000 do km 0+667
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR1 – DD-11 od km 0+000 do km 0+309
 • skropienie bitumiczne – DD-11 od km 0+000 do km 0+309

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż obróbki ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1.Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • stawianie słupów
 • łączenie słupów

2. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

3. Węzeł Puławy Wschód (oświetlenie):

 • zabudowanie brakującego elementu słupa

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu
 • roboty brukarskie – kostka betonowa, kostka kamienna na zatokach autobusowych oraz pierścień ronda
 • oznakowanie poziome – czyszczenie wraz z trasowaniem przed wykonaniem oznakowania
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania poziomego.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

3.Oznakowanie pionowe

4. Wykonywanie fundamentów oraz montaż bramownic dwujezdniowych

5. Roboty brukarskie – ściek skarpowy i trójkątny

6. Wiercenie pali pod wysięgniki pod oznakowanie pionowe

7.Prace porządkowe – czyszczenie korytek ściekowych odmulanie rowów oraz profilowanie

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • oznakowanie poziome od km 10+983 do km 12+300 – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania (jezdnia lewa)
 • wykop – odmulenie rowu od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie pobocza (jezdnia lewa) od km 10+983 do km 12+400
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 10+983 do km 12+400 (od strony jezdni lewej)
 • profilowanie kruszywa pod ścieżki rowerowe – humusowanie pobocza od km 10+983 do km 12+400 (jezdnia lewa)
 • prace porządkowe w pasie rozdziału od km 10+983 do km 12+400

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa pod ścieżki rowerowe DD-Azoty

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa) – DD-Azoty
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa pod ścieżki rowerowe DD-Azoty

4. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • roboty brukarskie – naprawa uszkodzonych korytek ściekowych od km 13+000 do km 14+500 (jezdnia lewa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • naprawa wypłukań skarpy i pobocza – rejon węzła Puławy Wschód od km 14+600 do km 15+500 (jezdnia lewa)
 • zahumusowanie 15cm – rów i skarpa DD-04 za PZGd-03
 • odmulenie rowu – DP2505L

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop – wykop rowu przy drodze DW824 przy obiekcie WD-04
 • oznakowanie poziome – czyszczenie oraz wykonanie oznakowania poziomego (jezdnia lewa)
 • zahumusowanie 15cm – naprawa wypłukań skarp i poboczy w rejonie węzła Puławy Wschód
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 15+500 do km 15+550
 • umocnienie rowu – umocnienie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona lewa)
 • profilowanie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+480
 • roboty brukarskie – ścieki skarpowe pod obiektem WD-04
 • rozbiórka wjazdów wraz z wykopaniem rowów w km 15+550 (strona prawa), 16+300 (strona lewa), 16+800 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego przy DP2505L (strona lewa)
 • prace porządkowe na węźle Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • umocnienie rowu – umocnienie rowu elementami betonowymi przy WS-06 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa – DD-08
 • dokończenie pasa technologicznego od km 16+380 do km 16+480 (strona prawa)
 • profilowanie skarpy i odmulenie rowu od WS-06 do WS-07
 • koszenie pasa rozdziału i poboczy – TG około km 16+400

Sekcja III

Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5

Humusowanie

Naprawa wypłukań skarp

Odmulenie rowu

Czyszczenie pod wykonanie oznakowania poziomego

Zagęszczenie pasów technologicznych

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710 oraz DD-11 od km 0+000 do k 0+309
 • skropienie bitumiczne - DD-10 od km 0+000 do km 0+525 oraz od km 0+630 do km 0+710
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-12 od km 0+750 do km 1+852
 • skropienie bitumiczne - DD-12 od km 0+750 do km 1+852
 • wykonanie zjazdów – DD-13
 • umocnienia skarp ażurami od km 22+225 do km 22+377 (strona lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – DD-08 oraz DD-12
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-12 od km 1+300 do km 1+852
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-12 od km 0+500 do km 1+300
 • skropienie bitumiczne – DD-12 od km 0+500 do km 1+852
 • pasy technologiczne od km 21+800 do km 22+000 (strona prawa)
 • roboty brukarskie – ścieki skarpowe pod obiektem WD-09
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm KR-1 – DD-12 od km 0+000 do km 0+500
 • skropienie bitumiczne - DD-12 od km 0+000 do km 0+500
 • roboty brukarskie – ściek typu mulda – w pasie rozdziału przed obiektem MS-10
 • profilowanie i zagęszczanie pasa technologicznego drogi gminnej DG 107701L (strona prawa)
 • przygotowanie podłoża pod pas technologiczny przed obiektem MS-10 (strona prawa)
 • umocnienie skarpy płytami ażurowymi oraz umocnienie rowu elementami betonowymi przy obiekcie WD-08
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny – obiekt WD-09 (strona lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm KR-1 – DD-08 od km 0+000 do km 1+126
 • skropienie bitumiczne - DD-08 od km 0+000 do km 1+126
 • odmulanie rowu i profilowanie skarp przy łącznicach, czyszczenie nawierzchni jezdni lewej przed wykonaniem oznakowania poziomego – węzeł Końskowola
 • koszenie pobocza i terenów płaskich – węzeł Końskowola

 

BRANŻA MOSTOWA

Porządkowanie terenu przy obiektach inżynierskich

Sekcja II

1. Wiadukt z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

2. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

Sekcja III

3. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • usuwanie usterek

2. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • roboty brukarskie – kostka kamienna na pierścieniu ronda.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

4. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • pas technologiczny od km 10+983 do km 12+400 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy za pasem technologicznym od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik Azoty I
 • podbudowa 0/31,5 – ścieżki rowerowe przy rondzie Azoty I
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy i poboczy drogi – DD-Azoty
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-Azoty
 • skropienie bitumiczne – DD-Azoty
 • geowłóknina w rowie – Azoty I

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – DD-02

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy i rowu wzdłuż drogi DD-04
 • oznakowanie poziome – czyszczenie nawierzchni DD-04 przed wykonaniem oznakowania poziomego
 • przejazd mokry przez pas technologiczny – przejazdy mokre przy zbiornikach filtracyjnych 14+040, 14+870 (strona prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu DD-07
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy i rowu wzdłuż drogi DD-04 oraz humusowanie teren płaskiego węzeł Puławy Wschód
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-05 od km 0+153 do km 0+143
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 15+803 – zawrotka
 • wykop
 • pasy technolgiczne

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • ściek korytowy w pasie rozdziału
 • zahumusowanie 30cm – prace porządkowe w pasie rozdziału od km 16+300 do km 16+900

Sekcja III

Humusowanie

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa mrozoochronna stabilizowana spoiwem – DD-08 od km 0+000 do km 0+600
 • wykop rowu lewego wraz z profilowaniem skarpy – TG od km 20+000 do km 20+100 wraz z łącznicą L02
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DD-07
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-13 od km 0+000 0+678
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+955 do km 17+003 (strona lewa) oraz DT od km 18+450 do km 18+570 (strona prawa)
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-11, DD-13
 • umocnienie skarp płytami ażurowymi od km 22+225 do km 22+377

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż obróbki ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (droga dojazdowa) w km 0+718,63:

 • hydrofobizacja skrzydeł obiektu

3. Most nad Kurówką (trasa główna) w km 12+776,54:

 • hydrofobizacja ustroju i skrzydeł obiektu

Sekcja II

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • hydrofobizacja skrzydeł obiektu

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad U-11a

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż obróbki ekranów przeciwolśnieniowych
 • hydrofobizacja skrzydeł obiektu

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • czyszczenie terenu
 • malowanie oznaczeń na słupach

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa, kostka kamienna na zatokach autobusowych oraz pierścień ronda
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – rondo Azoty II – wlot południowo-zachodni dowiązanie do Al. Tysiąclecia PP od km 0+000 do km 0+213,83 (strona lewa)
 • skropienie bitumiczne - rondo Azoty II – wlot południowo-zachodni dowiązanie do Al. Tysiąclecia PP od km 0+000 do km 0+213,83 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: