DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,4,5,
·    stanowisko archeologiczne Pulki.
2. Odhumusowanie:
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 22+425 – 22+902,65.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    14+200 – 15+100,
·    17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
uszlachetnianie podłoża),
·    20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
wymiana gruntu),
·    22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z wykopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375,
5. Wymiana gruntu:
·    20+125 – 22+425.
6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   montaż elementów deskowania ścian ramy,
·    montaż zbrojenia.
7. Most nad Kurówką:
·    rozformowanie deskowania przyczółka,
·    pielęgnacja korpusu przyczółka i skrzydła (jezdnia lewa),
·    montaż deskowania przyczółka i skrzydła (jezdnia prawa).
8. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej,
·    montaż deskowania oczepu,
·    betonowanie oczepu.
9. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie przyczółka,
·    zbrojenie betonu,
·    betonowanie przyczółka
·    deskowanie ustroju nośnego – płyta.
10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie betonu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
11. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    zbrojenie betonu podpory,
·    deskowanie ustroju nośnego,
·    betonowanie przyczółka.
12. Węzeł Końskowola:
·    deskowanie ustroju nośnego,
·    deskowanie ciosów podłożyskowych,
·    betonowanie ciosów w osi A, B i C.
13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu.
     14. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    deskowanie filarów,
·    betonowanie filarów,
·    deskowanie korpusu.
15. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wykop w ściance szczelnej,
·    wymiana gruntu,
·    wykonanie warstwy wyrównawczej w osi A i B,
·    zbrojenie fundamentu nitka prawa.
16. Wykonanie betonu wyrównawczego pod wlot i wylot przepustu,
 izolacja bitumiczna oraz izolacja z papy termozgrzewczej, przepust w km 17+410.
17. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35:
·    wykopy w gruncie niespoistym bez umocnienia.
18. Branża sanitarna:
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 13,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia,
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange,
·    zasilanie placu budowy - węzeł Michałówka.
20. Branża melioracyjna:
·    roboty ziemne, umocnienie, regulacja, konserwacja 
cieku wodnego „Dopływ spod Sielc”.
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,4,5.
2. Odhumusowanie:
·    km 12+800 – 13+250,
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 15+100 – 16+300.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    10+983 – 12+300,
·    11+750 – 12+025 (profilowanie warstwy),
·    14+200 – 15+100,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375 (nasyp z wykopu ze stabilizacją),
·    17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
uszlachetnianie podłoża 30 cm),
·    20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, 
wymiana gruntu),
·    22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z dokopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300.
5. Wymiana gruntu:
·    20+125 – 22+425.
6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   dostawa i rozładunek deskowań konstrukcji,
·   dostawa i montaż rusztowań ustroju nośnego,
·    montaż zbrojenia ścian ramy,
·    zasypka fundamentów,
·    rozpoczęcie wykopu,
·    przygotowanie podłoża pod montaż deskowania konstrukcji wiaduktu.
7. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka,
·    betonowanie korpusu przyczółka.
8. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż deskowania oczepu,
·    zbrojenie oczepu,
·    montaż kleszczy i rozpór ścianki,
·    zakończenie wykopu,
·    wykonanie warstwy wyrównawczej fundamentu.
9. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie przyczółka,
·    przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego płyty pomostu,
·    montaż deskowania pod ustrój nośny.
10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie ustroju nośnego,
·    zbrojenie konstrukcji obiektu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
11. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    deskowanie przyczółka,
·    dozbrojenie przyczółka,
·    zbrojenie podpór.
12. Węzeł Końskowola:
·    zasypka fundamentu,
·    układanie płyt drogowych pod ustrój nośny,
·    deskowanie ustroju nośnego.
13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu,
·    zasypka fundamentu,
·    betonowanie korpusu,
·    rozdeskowanie filarów,
·    zbrojenie korpusu.
     14. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    deskowanie fundamentu,
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie fundamentów,
·    rozdeskowanie fundamentów,
·    izolacja fundamentu,
·    zbrojenie filarów,
·    zbrojenie korpusu,
·    wyciąganie ścianki szczelnej,
·    deskowanie filarów.
15. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wykop w ściankach szczelnych,
·    wymiana gruntu,
·    wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty.
16. Wykonanie warstwy wyrównawczej w wykopie,
montaż deskowania pod przepust w km 13+623,80.
17. Wykonanie wykopu pod wlot i wylot, izolacja bitumiczna 
oraz izolacja z papy termozgrzewczej, przepust w km 17+410.
18. Branża sanitarna:
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 13,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia,
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange,
·    zasilanie placu budowy przy wiadukcie 
w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,98.
20. Branża melioracyjna:
·    roboty ziemne, umocnienie, regulacja, konserwacja 
cieku wodnego „Dopływ spod Sielc”.
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,4,5,
·    droga dojazdowa do Azotów.
2. Odhumusowanie:
·    km 12+800 – 13+250,
·    km 13+050 – 13+250,
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 20+125 – 22+425.
3. Wykopy - trasa zasadnicza.
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    14+200 – 15+100,
·    15+100 – 16+300,
·    17+375 – 20+125 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, uszlachetnianie podłoża 30 cm),
·    20+125 – 22+425 (nasyp z wykopu ze stabilizacją, wymiana gruntu),
·    22+425 – 22+902,65 (nasyp z wykopu ze stabilizacją).
4. Nasypy z dokopu:
·    10+983 – 12+300,
·    12+300 – 12+800,
·    13+250 – 14+200,
·    15+100 – 16+300,
·    16+300 – 17+375,
·    17+375 – 20+125,
·    20+125 – 22+425,
·    22+425 – 22+902,65.
5. Wykonywanie materaca w km 16+300 – 17+375.
6. Wykonanie stabilizacji drogi technologicznej do mostu 
w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” w km 22+024,14.
7. Wymiana gruntu:
·    20+125 – 22+425.
8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·    izolacja bitumiczna na zimno ławy fundamentowej,
·    montaż zbrojenia ścian ramy,
·    pielęgnacja ławy fundamentowej.
9. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
10. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż belek ustroju w przęśle B-C,
·    montaż deskowania i zbrojenia oczepu w osi E,
·    montaż kleszczy i rozpór ścianki w osi A.
11. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie podpory,
·    betonowanie przyczółka,
·    układanie płyt drogowych pod deskowanie ustroju nośnego płyty pomostu,
·    przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego płyty pomostu,
·    rozdesokwanie przyczółka.
12. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    zbrojenie ścian obiektu,
·    deskowanie ustroju nośnego.
13. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    zbrojenie ścian obiektu,
·    wykonanie izolacji fundamentu na zimno,
·    deskowanie przyczółka.
14. Węzeł Końskowola:
·    rozdeskowanie korpusu,
·    układanie płyt drogowych pod deskowanie ustroju nośnego.
15. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    deskowanie korpusu,
·    zasypka fundamentu,
·    izolacja fundamentu.
     16. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    betonowanie warstwy wyrównawczej,
·    zbrojenie fundamentów,
·    betonowanie fundamentów.
17. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wykop w ściankach szczelnych,
·    wbijanie ścianki szczelnej.
18. Branża sanitarna:
·    wykonywanie rowów odwadniających wzdłuż trasy głównej,
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 12,
·    budowa zbiornika retencyjnego nr 20,
·    przebudowa kolizji gazociągu wysokiego ciśnienia.
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    przebudowa kolizji teletechnicznej Orange.
     20. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 17+410.
1. Prace archeologiczne na stanowiskach militarnych: 7, 8, 9 i 13.
2. Odhumusowanie: trasa zasadnicza.
3. Wykopy: trasa zasadnicza, droga dojazdowa nr 4.
4. Nasypy: trasa zasadnicza.
5. Wykonywanie materaca w km 17+420 – 17+480, 17+320 – 17+340.
6. Budowa dróg technologicznych:
·    do wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 107701L,
·    do mostu w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc”
zintegrowanym z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14.
7. Wymiana gruntu.
8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·   wykop,
·   wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej,
·    deskowanie ławy fundamentowej.
9. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
10. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    wbijanie ścianki szczelnej,
·    montaż deskowania słupów,
·    zbrojenie słupów.
11. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie podpory,
·    deskowanie przyczółka,
·    montaż stali zbrojeniowej.
12. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    montaż stali zbrojeniowej płyty fundamentowej,
·    deskowanie fundamentu.
13. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    betonowanie ław fundamentów,
·    montaż zbrojenia,
·    rozdeskowanie ław fundamentowych,
·    izolacja bitumiczna na zimno,
·    zbrojenie podpór.
14. Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu filarów,
·    rozdeskowanie filarów,
·    betonowanie korpusu,
·    pielęgnacja betonu korpusu.
15. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    izolacja fundamentu,
·    zbrojenie fundamentu,
·    deskowanie fundamentu,
·    zbrojenie korpusu.
     16. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wbijanie ścianki szczelnej,
·    wykop w ściankach szczelnych.
17. Branża sanitarna:
·    wykonywanie kanalizacji deszczowej,
·    wykonywanie rowów odwadniających wzdłuż trasy głównej,
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 11, 12, 13,
·    budowa zbiornika retencyjnego nr 20,
·    budowa drenażu.
18. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 17+410,00.
     19. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    kolizji w km: 21+000, 18+445, 18+000, 17+260,
·    kolizji sieci elektroenergetycznych własność Z.A. Puławy S.A..
1. Trwają prace archeologiczne:
·    stanowisko militarne nr 1,
·    droga dojazdowa do Azotów.
2. Odhumusowanie:
·    km 12+800 – 13+250,
·    km 13+050 – 13+250,
·    km 13+450 – 13+600,
·    km 13+250 – 14+200,
·    km 20+125 – 22+425.
3. Wykopy: trasa zasadnicza.
4. Nasypy: trasa zasadnicza.
5. Wykonywanie materaca w km 17+420 – 17+480, 17+320 – 17+340.
6. Budowa dróg technologicznych:
·    do wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 107701L,
·    do mostu w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowanym z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14.
7. Wymiana gruntu.
8. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·    montaż zbrojenia ławy,
·    montaż zbrojenia fundamentu,
·    deskowanie ławy fundamentowej,
·    betonowanie ławy fundamentowej.
9. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
10. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż konstrukcji wsporczej pod oparcie belek ustroju w przęśle B-C,
·    montaż deskowania słupów w osi B.
11. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    deskowanie podpory,
·    zbrojenie podpór,
·    betonowanie podpór.
12. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    montaż stali zbrojeniowej płyty fundamentowej,
·    deskowanie i przygotowanie do betonowania,
·    betonowanie fundamentu.
13. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    zbrojenie podpór,
·    wykonanie rusztowania dla ścian.
14. Węzeł Końskowola:
·    pielęgnacja betonu korpusu,
·    stabilizacja podłoża,
·    zasypka fundamentu,
·    rozdeskowanie korpusu.
15. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    rozdeskowanie fundamentu,
·    deskowanie filarów,
·    zasypka fundamentu,
·    zbrojenie korpusu,
·    betonowanie filarów.
     16. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wymiana gruntu,
·    betonowanie warstwy wyrównawczej,
·    pielęgnacja betonu korpusu,
·    zbrojenie fundamentu.
17. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” 
zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14;
·    wbijanie ścianki szczelnej.
18. Branża sanitarna:
·    wykonywanie rowów odwadniających wzdłuż trasy głównej,
·    budowa zbiornika filtracyjnego nr 12,
·    budowa zbiornika retencyjnego nr 20.
19. Montaż prefabrykowanych elementów przepustu w km 17+410,00.
     20. Branża elektryczna:
·    przebudowa kolizji TT Azoty,
·    przebudowa kolizji SN nr 1 – węzeł Michałówka,
·    zasilanie placu budowy,
·    zasilanie wagi.
1. Prace archeologiczne na stanowiskach militarnych: 7, 8, 9 i 13.
2. Odhumusowanie: trasa zasadnicza, drogach dojazdowych nr 4 i 5.
3. Wykopy: trasa zasadnicza, droga dojazdowa nr 4.
4. Nasypy: trasa zasadnicza.
5. Wykonywanie materaca w km 17+420 – 17+480, 17+320 – 17+340.
6. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt
i przejściem dla pieszych w km 12+031,83:
·    montaż zbrojenia ławy fundamentowej.
7. Most nad Kurówką:
·    montaż deskowania korpusu przyczółka.
8. Wiadukt nad linią kolejową relacji Warszawa – Dorohusk:
·    pielęgnacja ławy fundamentowej,
·    rozformowanie deskowania słupów i ławy fundamentowej,
·    montaż ławy fundamentowej,
·    zasypka ławy fundamentowej,
·    betonowanie słupa.
9. Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    montaż stali zbrojeniowej podpór,
·    montaż deskowania podpory.
10. Most nad ciekiem w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany 
z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:
·    montaż stali zbrojeniowej płyty fundamentowej.
11. Przejście dolne dla zwierząt w km 16+979,06:
·    montaż stali zbrojeniowej wytyki fundamentu, nitka lewa.
12. Węzeł Końskowola:
·    deskowanie korpusu,
·    betonowanie filarów,
·    pielęgnacja betonu filarów.
13. Wiadukt w ciągu drogi gminnej 107701L:
·    betonowanie fundamentu,
·    pielęgnacja betonu fundamentu,
·    rozdeskowanie fundamentu,
·    deskowanie korpusu,
·    pielęgnacja betonu filarów.
    14. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów – Końskowola w km 18+511,99:
·    wbijanie ścianki szczelnej.
15. Branża sanitarna:
·    wykonanie kanalizacji deszczowej,
·    budowa zbiornika nr 12.
     16. Branża elektryczna:
·   zasilanie placu budowy wiaduktu w ciągu drogi gminnej Wronów - Końskowola,    
wiaduktu w ciągu drogi gminnej 107701L, wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824,
·    przebudowa kolizji TT Azoty.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: