DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

1.      Wycinka i oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień, prowadzona
przez Wykonawcę Energopol – Szczecin S.A..
3.      Prace archeologiczne na stanowisku Pulki.
4.      Zdjęcie humusu: 
· węzeł Końskowola, 
· węzeł Końskowola - łącznica, 
· droga poprzeczna DP 2507L, 
· pas technologiczny, 
· trasa zasadnicza,
· droga Azoty.
5.      Przygotowanie podłoża pod nasyp w km 12+030 – 12+300.
6.      Przebudowa sieci drenarskiej.
7.      Przebudowa kolizji elektroenergetycznych:
·    3 nn w km 17+260.
·    sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka.
8.      Most nad Kurówką:
·    wbijanie ścianki szczelnej,
·    wykop pod fundament.
9.      Przejście górne dla zwierząt km 14+600:
·    wykop pod fundament,
·    zbrojenie stopy fundamentowej.
·    ułożenie deskowania chudego betonu pod fundamentem.
10.  Linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk:
·    montaż zbrojenia fundamentów podpory,
·    dostawa i montaż deskowania fundamentów podpory.
11.  Węzeł Końskowola:
·    betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament,
·    zbrojenie fundamentu,
·    deskowanie fundamentu,
·    betonowanie fundamentu.
1.      Wycinka i oczyszczanie terenu z pozostałości prowadzone przez Lasy Państwowe Puławy.
·         oczyszczanie terenu z pozostałości po wycince w km 14+700 – 15+100
·         wycinka drzew i krzewów.
2.      Karczowanie i usuwanie pni, wycinka drzew, krzewów i zadrzewień – Energopol.
·    km 16+800 – 17+100
·    km 14+500 – 14+700
·    km 12+550 – 12+900
·    km 12+350 – 12+660 str. lewa
·    km 12+350 – 12+660 str. prawa
·    km 10+983,28 – 12+300
·    Wycinka drzew szkółki węzeł Puławy Wschód , Końskowola
·    Wycinka drzew węzeł Puławy Azoty.
3.      Prace archeologiczne na stanowiskach militarnych 1 – 24 oraz stanowisku Pulki.
4.      Przebudowa wodociągu w km 20+010, 22+400.
5.      Przebudowa kolizji:
·    NETIA sieć teletechniczna w km 17+340
·    TK-TELEKOM sieć teletechniczna PKP Energetyka
·    sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka
·    sieci – Piotr Dębski.
6.      Przebudowa sieci drenarskiej.
7.      Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu 
pod fundament na wiadukcie w ciągu drogi powiatowej nr 2507L – węzeł Końskowola.
8.      Wbijanie ścianki szczelnej most nad Kurówką.
9.      Montaż zbrojenia na wiadukcie - linia kolejowa relacji Warszawa – Dorohusk.
10.  Wykopy pod fundamenty przejście górne dla zwierząt km 14+600.
11.  Wykonano tymczasowy objazd przy przejściu górnym dla zwierząt.
1. Rozpoczęto roboty budowlane (wykopy pod fundamenty, wymiana gruntu dla podpór, 
wbijanie ścianki szczelnej) na obiektach:
·         most nad rzeką Kurówką
·         wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową Warszawa – Dorohusk
·         wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową
·         przejście górne dla dużych zwierząt.
2. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach militarnych nr 1, 2, 10, 13,14 i 18. 
3. Wykonawca prowadzi prace związane z karczowaniem i oczyszczaniem terenu po wycince drzew.
4. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
5. Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową wodociągu w km 17+400, 20+010, 22+400.
6. Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka, PGE, 
kolizji TK-TELEKOM sieci teletechnicznej PKP, kolizji NETIA sieci teletechnicznej.
7. Wykonawca prowadzi roboty związane z:
·         budową drogi technologicznej do obiektów mostowych
·         budową objazdów w celu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
1. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach: Sielce 6 i „Stanowisku militarnym 4”. 
2. Wykonawca prowadzi prace związane z karczowaniem i oczyszczaniem terenu po wycince drzew.
3. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
1. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach militarnych nr 1, 2, 10, 13,14 i 18. 
2. Wykonawca prowadzi prace związane z karczowaniem i oczyszczaniem terenu po wycince drzew.
3. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.
4. Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową wodociągu w km 17+400, 20+010, 22+400.
5. Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych SN własność PKP Energetyka, 
PGE oraz kolizji TK-TELEKOM sieci teletechnicznej PKP.
6. Wykonawca prowadzi roboty związane z:
·         budową drogi technologicznej do obiektów mostowych
·         budową objazdów w celu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
1. Trwają prace archeologiczne na stanowiskach: Pulki 1, Sielce 8 i „Stanowisku militarnym 4”. 
2. Wycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi na terenach Lasów Państwowych.

3. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót budowlanych.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: