DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

1. Wykonawca złożył skorygowany Projekt Wykonawczy – obiekty inżynieryjne oraz uzupełnioną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB).

2. Trwa przegląd dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu.

Trwają prace projektowe

1. Wykonawca złożył do uzgodnienia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

2. Trwa przegląd dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu.

Trwają prace projektowe

1. Wojewoda Lubelski wydał Decyzję ZRID na budowę drogi ekspresowej, łączącej węzeł Kurów Zachód na S17 z obwodnicą Puław.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót.

3. Zaopiniowano z uwagami i przekazano dokumentację projektową – Projekt Wykonawczy do Zamawiającego w celu powołania Komisji Odbiorowej.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót:

 • branża drogowa – droga ekspresowa, skrzyżowanie na prawe skręty Azoty I i Azoty II, drogi poprzeczne, plan lokalizacji barier, plan wzmocnień,
 • branża inżynieryjna – Węzeł Michałówka, Węzeł Końskowola, Most nad rzeką Kurówką w ciągu drogi ekspresowej w km 12+776,54, Przejście górne dla dużych zwierząt w km 14+600,00, Most w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00, Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06, Wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 2507L nad drogą ekspresową w km 20+123,00, Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem bez nazwy zintegrowany z przejściem dla zwierząt w km 22+024,14,
 • branża konstrukcyjna
 • branża elektroenergetyczna
 • branża telekomunikacyjna
 • branża odwodnieniowa
 • branża melioracyjna
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

3. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej zestawienie tablic oznakowania kierunkowego oraz zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Wykonawca złożył do akceptacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) robót drogowych w zakresie Zieleni drogowej, Robót przygotowawczych.

5. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,00.                                                           

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji finalnej Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiar Robót:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,29.

3. Wykonawca złożył do uzgodnienia Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) robót drogowych w zakresie:

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • roboty wykończeniowe
 • kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • odwodnienie korpusu drogowego
 • roboty ziemne
 • elementy ulic.

4. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna – Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową Warszawa – Dorohusk w km 12+320,52                                                   

5. Przekazano Wykonawcy uwagi do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):

 • branża energetyczna
 • obiekty inżynierskie.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie trwającej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Projekty Wykonawcze:

 • branża inżynieryjna – wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad drogą ekspresową w km 15+752,29, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35.

3. Przekazano Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • branża inżynieryjna.

4. Przekazano Wykonawcy uwagi do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – specyfikacje wszystkich branż.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: