DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Wykonawca złożył do weryfikacji Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie branży:

 • Przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV
 • Przebudowy linii najwyższego napięcia 220 kV
 • Przebudowy kolizji sieci teletechnicznych,
 • Przebudowy kolizji sieci teletechnicznych PKP.

3. Wykonawca złożył dokumentację projektową do weryfikacji:

 • Projekt Wykonawczy - Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
 • Projekt Wykonawczy - Przebudowa rowów i cieków,
 • Projekt Wykonawczy - Przebudowa sieci drenarskiej,
 • Przebudowa linii wysokiego napięcia - 110 kV,
 • Przebudowa linii najwyższego napięcia - 220 kV.

4. Zostały przekazane Wykonawcy uwagi z przeglądu dokumentacji:

 • Projektu Gospodarki istniejącą zielenią,
 • Przebudowy sieci gazowych sredniego ciśnienia,
 • Przebudowy i budowy sieci urządzeń teletechnicznych,
 • Przebudowy sieci i urządzeń teletechnicznych PKP.

 

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Trwa weryfikacja Projektów Wykonawczych, złożonych przez Wykonawcę:

 • Projektu Gospodarki istniejącą zielenią,
 • Przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • Przebudowy i budowy sieci urządzeń teletechnicznych,
 • Przebudowy sieci i urządzeń teletechnicznych PKP.

3. Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż:

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branza sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

4. Wykonawca otrzymał decyzje derogacyjne, zezwalające na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt i roślin gatunków objętych ochroną na obszarze planowanej inwestycji.

Trwają prace projektowe

1. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekty Wykonawcze:

 • Projekt Gospodarki istniejącą zielenią,
 • Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia,
 • Przebudowa i budowa sieci urządzeń teletechnicznych,
 • Przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych PKP.

 

2. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

3.Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wszystkich branż :

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

                                                              

Trwają prace projektowe 

 1. Wydana została przez zespół Inżyniera opinia z uwagami do Projektu Wykonawczego branży elektroenergetycznej i związanej z nią branży konstrukcyjnej.
 2. Opracowywanie dokumentacji przedstawiającej zakres terenu przeznaczonego pod ułożenie urządzeń infrastruktury technicznej poza granica pasa drogowego – prace rozpoznawcze w terenie.
 3. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
 4. Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wszystkich branż :
 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

  5.Kontynuacja tyczenia obszaru przeznaczonego na wycinkę drzew znajdujących się pod zarządzaniem Lasów Państwowych.

Trwają prace projektowe

1. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

2.Wykonawca jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wszystkich branż :

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

Trwają prace projektowe  

 1. Wykonawca przedłożył do weryfikacji Projekty Wykonawcze branży elektroenergetycznej i związanej z nią branży konstrukcyjnej:

 • 5.4 PW – przebudowa linii wysokiego napięcia – 110 k,
 • 5.4.1 PW – fundamety,
 • 5.4.2 PW – konstrukcja słupa mocnego M1+2, M1+5,
 • 5.5 PW – przebudowa linii najwyższego napięcia 220 kV.

 2. Monitorowanie rozpoczętej procedury ZRID w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 3. Biuro projektowe Wykonawcy jest w trakcie opracowywania Projektów Wykonawczych oraz Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż :

 • Branża drogowa,
 • Branża inżynierska,
 • Branża odwodnieniowa i melioracyjna,
 • Branża sanitarna,
 • Branża elektroenergetyczna,
 • Branża teletechniczna,
 • Urządzenia ochrony środowiska.

 4. Kontynuacja tyczenia obszaru przeznaczonego na wycinkę drzew znajdujących się pod zarządzaniem Lasów Państwowych.

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: