DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Fundamenty konstrukcji wsporczych pod oznakowanie

4. Oznakowanie pionowe

5. Montaż bramownic nr 9 oraz 10

Sekcja I

1. km 10+983,28 – 12+300,00:

 • prace naprawcze istniejącej warstwy wiążącej od km 10+983,28 do km 12+300,00
 • warstwa wyrównawcza AC 16W PMB gr. (0-10)cm KR 4 -TG od km 10+983 do km 11+704 (jezdnia lewa)
 • warstwa SMA 11S gr. 5cm – TG od km 10+983,28 do km 12+400,00 (jezdnia lewa)
 • skropienie bitumiczne od km 10+983,28 do km 12+400 (jezdnia lewa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego – w. Azoty I

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – Azoty II łącznica L06 od km 0+050 do km 0+071,62 (strona prawa)
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa zasadnicza na ścieżkach rowerowych – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+940 (strona lewa i prawa)
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – Azoty II łącznica L06 strona lewa od km 0+040,00 do km 0+071,62
 • skropienie bitumiczne - Azoty II łącznica L06 strona lewa od km 0+040,00 do km 0+071,62
 • pasy technologiczne

4. km 13+250,00- 13+800,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania, wykonanie linii osiowej
 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania, wykonanie linii osiowej
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny
 • podbudowa 0/31,5 – zagęszczanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD-05
 • drogi dojazdowe – wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej DD-07
 • zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-05 od km 0+000 do km 0+153
 • zahumusowanie 15cm – prace porządkowe, grabkowanie, obsiew
 • zahumusowanie 30cm – prace porządkowe, grabkowanie, obsiew

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • podbudowa 0/31,5 – zagęszczanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD-05
 • drogi dojazdowej – wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej DD-07 - zagęszczanie
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonaniem oznakowania oraz wykonanie linii krawędziowych na odcinku TG (jezdnia lewa) od km 15+900 do km 16+300 – łącznice w. Puławy Wschód
 • oznakowanie poziome – wykonanie linii osiowej
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu drogi DD-07
 • rozbiórka nawierzchni starej DP2507L
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DD-07 od km 0+000 do km 0+227,11
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej – DD-08 od km 0+000 do km 0+600
 • pasy technologiczne

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • drogi dojazdowe – wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej DD-09
 • oznakowanie poziome – czyszczenie przed wykonanie oznakowania oraz wykonanie linii osiowej
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie, grabkowanie i obsiew skarpy przy WS-06
 • geowłóknina w rowie od km 16+180 do km 16+200 (strona prawa)
 • pasy technologiczne
 • zahumusowanie 15 cm – profilowanie, grabkowanie i obsiew skarpy przy WS-06
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej – DD-08 od km 0+000 do km 0+600

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

Sprzątanie i mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

Układanie maty przeciwerozyjnej

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • roboty brukarskie – DG 107701L oraz DG Wronów-Końskowola od km 0+121 do km 0+346
 • malowanie oznakowania poziomego
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej – DD-12 od km 0+000 do km 0+250
 • wykonywanie zjazdu na DT – DT wzdłuż DG 107701L

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • wypełnianie ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

2. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad U-11a

3. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem

2. Węzeł Puławy Wschód (oświetlenie):

 • stawianie słupów oświetleniowych WO9 (łamane)
 • łączenie słupów oświetleniowych

3. Węzeł Azoty (oświetlenie):

 • czyszczenie terenu
 • malowanie oznaczeń na słupach

4. Węzeł Końskowola (oświetlenie):

 • czyszczenie terenu
 • malowanie oznaczeń na słupach

BRANŻA SANITARNA

1. Zarurowanie rowu nad gazociągiem

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – strona wschodnia, dowiązanie od ZAP – wlot wschodni od km 0+000 do km 0+075,61 oraz rondo Azoty II dowiązanie do ZAP – wlot północny od km 0+000 do km 0+077,87
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie włączenia do Zakładów Azotowych
 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych oraz elementy tarczy ronda- wschodnia część aneksu
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – rondo Azoty II str. wschodnia, rondo Azoty II dowiązanie do ZAP – wlot wschodni od km 0+000 do km 0+075,61
 • skropienie bitumiczne - rondo Azoty II dowiązanie do ZAP – wlot północny od km 0+000 do km 0+077,87
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający tarczę ronda i wyspy kanalizujące
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6)- podbudowa na pierścieniu ronda

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • łączenie słupów oświetleniowych
 • prace porządkowe przy studniach TT.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Montaż bramownic

4. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa zasadnicza z kruszywa na ścieżkach rowerowych DD-Azoty od km 0+600 do km0+940 (strona lewa i prawa)

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie SMA pod oznakowanie poziome

3. km 13+250,00- 13+800,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km13+250 do km 13+800 (jezdnia prawa)

Sekcja II

1. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+800 do km 15+100 (jezdnia prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • pobocze utwardzone – zagęszczanie pobocza DP2505L
 • zahumusowanie 15cm – koszenie węzeł Puławy Wschód
 • oznakowanie poziome – czyszczenie SMA pod oznakowanie
 • wykonywanie podbudowy z kłsn 0/31,5 mm – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa zasadnicza z kruszywa DD-05
 • wykop – likwidacja zjazdu technologicznego oraz wykop rowu i profilowanie skarp od km 16+180 do km 16+200 (strona prawa)
 • wykop rowu prawego wraz z rozbiórką zjazdu na TG – koszenie węzeł Puławy Wschód

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie koryta - DD-07 od km 0+000 do km 0+227,1
 • profilowanie nawierzchni z destruktu od km 17+000 do km 17+370 (strona lewa)
 • oznakowanie poziome – czyszczenie SMA pod oznakowanie
 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego pomiędzy TG a DP2505L od km 16+350 do km 16+500
 • pasy technologiczne – dokończenie pasa technologicznego od km 16+480 do km 16+500
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie terenu płaskiego pomiędzy DP2505L a TG od km 16+350 do km 16+500
 • wykop – wykop rowu od km 17+200 do km 17+370 (strona lewa)
 • odmulenie rowu lewego – TG km 17+030 do km 17+370 (jezdnia lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

Sprzątanie i mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie nawierzchni z destruktu – Pas technologiczny km (TG) od km 19+500 do km 20+173
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pod chodnik oraz pobocze – DG Wronów-Końskowola od km 0+121 do km 0+346
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – Pas technologiczny od km 22+068 do km 22+400
 • nawierzchnia pasów technologicznych od km 18+500 do km 19+000 (strona prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-11 od km 0+000 do km 0+309,18 oraz DD-13 od km 0+000 do km 0+678,17
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu/przekruszu – Pas technologiczny od km 18+450 do km 19+000 (strona prawa)
 • profilowanie dna rowu i przeciwskarpy – TG km od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (trasa główna) w km 12+776,54:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla zwierząt umożliwiającym migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • próbne obciążenie dynamiczne
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż balustrad U-11a

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

8. Wiadukt do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad projektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik, ścieżkę i ciąg pieszo-rowerowy
 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy i kamienny oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych, elementy tarczy ronda – wschodnia część aneksu
 • podbudowa 0/31,5 – zagęszczanie podbudowy zasadniczej (wschodnia część ronda)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • stawianie słupów oświetleniowych
 • wylewanie fundamentu pod maszt

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Deskowanie fundamentów pod bramownice

3. Oznakowanie pionowe

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania rejon ronda Azoty I

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • zahumusowanie 15cm – umocnienie rowów elementami betonowymi L03
 • wykop – skarpowanie DD-Azoty od km 0+750 do km 0+800 (strona prawa i lewa)

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-04 od km 0+700 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 0+700 do km 1+773
 • pasy technologiczne – profilowanie placu do zawracania km 15+800 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – prace porządkowe oraz koszenie DP 2505L
 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający w poboczu DD-04 od km 1+000 do km 1+750
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-04 od km 0+450 do km 1+100
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 0+450 do km 1+100
 • pobocze utwardzone – DP 2505L oraz pobocze lewe DD-04 od km 0+1400 do km 0+1750
 • skarpowanie nasypu – DD-04 od km 0+450 do km 1+100

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – skarpa wraz z rowem od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania pas rozdziału od km 16+950 do km 17+200
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego od km 17+000 do km 17+370 (strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Mycie nawierzchni pod oznakowanie poziome

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • drenaż przeciwskarpy od km 18+100 do km 18+600 (strona prawa)
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DD-12
 • pobocze – DP2507L
 • profilowanie koryta – DD-11 oraz DD-13
 • profilowanie poboczy – DG Wronów-Końskowola
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT km (TG) od km 19+500 do km 20+173
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pod chodnik oraz pobocze – DG Wronów-Końskowola km 0+121 do km 0+346
 • profilowanie przeciwskarpy – TG od km 18+450 do km 18+500
 • pasy technologiczne od km 19+800 do km 20+100 (strona lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

2. Most nad Kurówką (trasa główna):

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • obróbka ekranów przeciwolśnieniowych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • próbne obciążenie dynamiczne
 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+024,14:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

7. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

8. Wiadukt do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad projektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek:

 • wykonanie warstwy przeciwspadku z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • uszynienie słupów na WS-02

3. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem -WO10

4. Węzeł Końskowola:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem – WO9.

BRANŻA SANITARNA

1. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – krawężnik betonowy i kamienny oraz kostka kamienna na zatokach autobusowych - wschodnia część ronda
 • nasyp z wykopu -nasyp uzupełniający tarczę ronda
 • nasyp z wykopu ze stabilizacją- koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • obrzeża betonowe
 • kostka kamienna od km 0+150 do km 0+213 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) – wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • podbudowa 0/31,5 - wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 20cm - wlot północny – połączenie z ciągiem komunikacyjnym grupy Azoty Puławy
 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • łączenie tabliczek słupowych
 • wykonanie przewiertów pod drogami
 • wciąganie kabli w wykonane przewierty.

BRANŻA DROGOWA

1. Fundamenty pod bramownice

2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

3. Montaż oznakowania pionowego

4. Prace porządkowe

Sekcja I

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Montaż oznakowania pionowego

1. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • montaż barier h2w4a – L01- L03 Azoty I od km 0+034 do km 0+113 (dwustronnie)
 • montaż barier h1w3a – L03-SP Azoty I
 • montaż barier h1w3a – L01 Azoty I od km 0+041 do km 0+113
 • nasyp z dokopu – przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową okolice ronda Azoty I
 • profilowanie i zagęszczanie kruszywa – DD-Azoty
 • obrzeża betonowe – rondo Azoty I
 • nawożenie destruktu km 12+700
 • profilowanie pasa technologicznego – km 12+700
 • korytowanie poboczy pod humus w km 12+700
 • wyprowadzenie rowów – rondo Azoty I (strona prawa i lewa)
 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik Azoty I
 • dogęszczanie podłoża pod bariery – km 13+100
 • humusowanie pobocza – rondo Azoty I
 • profilowanie rowów przy studniach – rondo Azoty I
 • prace porządkowe – DD-Azoty
 • prace brukarskie – rondo Azoty I
 • humusowanie – węzeł Azoty I
 • profilowanie pasów technologicznych – węzeł Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie kruszywa na ścieżce rowerowej DD-Azoty od km 0+600 do km 0+940
 • profilowanie skarp przy moście nad Kurówką (droga dojazdowa w km 0+718,63) -strona prawa i lewa
 • podbudowa wiążąca AC 16W gr. 5cm – Azoty II L06 od km 0+050 do km 0+071,62
 • skropienie niebitumiczne - Azoty II L06 od km 0+050 do km 0+071,62

Sekcja II

Montaż oznakowania pionowego

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Prace porządkowe

1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • profilowanie skarp – DD-04

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • odhumusowanie wraz z profilowaniem koryta – pas technologiczny (TG) od km 15+500 do km 15+722
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 16+000 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne - TG od km 16+000 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 15+600 do km 16+000 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 15+600 do km 16+000 (jezdnia prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny – profilowanie przed stabilizacją wapnem
 • osuszanie podłoża spoiwem – pas technologiczny (TG) od km 17+035 do km 17+370
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7- TG od km 16+300 do km 16+970 oraz od km 16+988 do km 17+400 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 16+300 do km 16+970 oraz od km 16+988 do km 17+400 (jezdnia prawa)

Sekcja III

Humusowanie

Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego (trasowanie i czyszczenie nawierzchni)

Prace porządkowe

Profilowanie rowów i skarp

Zagęszczenie podłoża pod pasy technologiczne

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 17+400 do km 18+100 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 17+400 do km 18+100 (jezdnia prawa)
 • nawierzchnia – DD-9.1
 • drenaż przeciwskarpy – w. Końskowola łącznica L03 - km 20+710 (strona prawa)
 • montaż barier od km 19+800 do km 20+100
 • wykonywanie odmulania rowu wraz z profilowaniem pobocza – TG od km 19+500 do km 20+096 (jezdnia prawa)
 • zbrojenie fundamentów pod bramownice w km 19+440 oraz w km 19+965
 • profilowanie rowów od km 17+300 do km 17+800
 • montaż barier od km 19+800 do km 20+100 (pas rozdziału)
 • deskowanie fundamentów pod bramownice w km 19+440 oraz w km 19+965
 • wykonywanie nasypu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • profilowanie rowu lewego – TG od km 17+390 do km 17+900 (jezdnia lewa)
 • zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm – od km 20+500 do km 20+700
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm - DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • skropienie bitumiczne - DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • wykonanie oznakowania poziomego – TG od km 18+400 do km 20+125
 • wykonanie oznakowania poziomego – TG od km 20+125 do km 22+425 oraz w. Końskowola L01-L06
 • wykonywanie oznakowania poziomego – TG od km 22+425 do km 22+902,65

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż klamr rewizyjnych na podporach

2. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • wykonywanie wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż barier energochłonnych
 • umocnienia stożków
 • wypełnianie spoin dylatacji kap chodnikowych

Sekcja II

4. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • montaż reperów
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

5. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód w km 15+752,29:

 • montaż reperów

6. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż schodów skarpowych

Sekcja III

Oczyszczanie pod wykonanie oznakowania poziomego

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż ścieku przykrawężnikowego, granitowego
 • montaż reperów

8. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż reperów

9. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż reperów.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • układanie kabli – sieci rozdzielcze
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem – sieci rozdzielcze.

BRANŻA SANITARNA

1.Zastawki

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie
 • profilowanie nasypu
 • nasyp z dokopu – przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową za zatoką autobusową prawą
 • podbudowa 0/31,5 – zachodnia część ronda oraz wloty – dalsze profilowanie i zagęszczanie
 • kostka kamienna (zatoki autobusowe)
 • kostka kamienna (ściek przy zatokach)
 • ścieki i kostka granitowa na zatokach
 • profilowanie kruszywa 0/31,5
 • dogęszczenie kruszywa
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP od km 0+000 do km 0+090 (strona zachodnia)
 • skropienie niebitumiczne – wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP od km 0+000 do km 0+090; dowiązanie do Z.A. Puławy (strona lewa) od km 0+000 do km 0+077,87; wlot południowo-wschodni (strona lewa) od km 0+000 do km 0+050
 • podbudowa AC 22P gr. 10cm – dowiązanie do Z.A. Puławy (strona lewa) od km 0+000 do km 0+077,87; wlot południowo-wschodni (strona lewa) od km 0+000 do km 0+050
 • doprofilowanie kruszywa
 • układanie ścieku i kostki granitowej
 • wykonanie tymczasowej organizacji poziomej – ściek i kostka granitowa – zatoki autobusowe
 • zmiana tymczasowej organizacji ruchu
 • udostępnienie do ruchu zachodnią stronę aneksu.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • ustawianie fundamentów słupów oświetleniowych.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • wbijanie kotew
 • montaż siatki
 • wykonywanie wykopów

2. Fundamenty pod bramownice

3. Oznakowanie poziome i pionowe

4. Deskowanie fundamentów pod bramownice

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+020 do km 13+250 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • sprzątanie betonowych elementów- rondo Azoty I
 • profilowanie skarp – DD-02

2. km 13+250,00-13+800,00:

 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+250 do km 13+800 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe

Sekcja II

Humusowanie

1. km 13+800,00 do km 15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – ponowne profilowanie skarpy za pasem technologicznym od km 15+030 do km 15+100 (strona prawa)
 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 13+800 do km 15+100 (jezdnia prawa)
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop na pasie technologicznym pod WD-04 – profilowanie przejazdu z przelewem
 • nasyp z wykopu – nasyp DD-05 od km 0+000 do km 0+150
 • oznakowanie poziome – linie krawędziowe od km 15+100 do km 16+300 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej i nasypu – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – DD-05 od km 0+000 do km 0+146
 • wykop przejazdu mokrego wraz z rowem – DT od km 15+500 do km 15+803
 • podbudowa 0/31,5 – reprofilacja podbudowy zasadniczej DD-04
 • profilowanie i uzupełnianie nawierzchni z destruktu – DT od km 16+077 do km 16+478
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+077 do km 16+300 (strona lewa)
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – w. Puławy Wschód na łącznicach L02, L03, L05 (strona lewa), L06 (strona prawa)
 • skropienie bitumiczne – w. Puławy Wschód na łącznicach L02, L03, L05 (strona lewa), L06 (strona prawa)
 • pasy technologiczne – prace porządkowe
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne - DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • prace porządkowe od km 15+700 do km 16+300 (jezdnia lewa)
 • wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • skropienie bitumiczne – DD-04 od km 1+420 do km 1+773
 • roboty brukarskie- DD-04

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • profilowanie skarpy nasypu – TG od km 16+483 do km 16+500 (jezdnia prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 16+988 do km 18+000 (jezdnia lewa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 16+988 do km 18+000 (jezdnia lewa)
 • wykop – profilowanie skarpy nasypu od km 16+480 do km 16+500 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+300 do km 16+480 (strona lewa)
 • prace porządkowe od km 16+300 do km 17+375

Sekcja III

Humusowanie

Umocnienia rowów

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • oznakowanie poziome – DP 2507L
 • deskowanie fundamentów pod bramownice od km 20+500 do km 20+700
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 18+400 do km 20+125
 • skropienie bitumiczne – DD (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • drenaż od km 17+860 do km 18+200 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm – DG Wronów – Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • skropienie bitumiczne - DG Wronów – Końskowola od km 0+125 do km 0+172,34 oraz od km 0+232,34 do km 0+346,14
 • nawierzchnia pasów technologicznych od km 19+400 do km 19+900
 • profilowanie skarp i rowów od km 17+350 do km 18+500
 • prace porządkowe – od km 17+375 do km 17+800 (jezdnia lewa)
 • odmulenie rowu prawego – TG od km 19+500 do km 20+096 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nawierzchni z przekruszu – DT od km 19+400 do km 19+850 (strona prawa) oraz DD od km 19+000 do km 19+400 (strona prawa)
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+000 do km 0+060 oraz DD-08 od km 1+057 do km 1+126
 • wykonywanie korytowania pod warstwę mrozoochronną – DD-08
 • odmulenie rowu lewego – TG od km 19+500 do km 20+000
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-12 od km 0+250 do km 1+837
 • profilowanie pobocza wraz ze skarpą rowu – TG od km 20+200 do km 20+700 (jezdnia prawa)
 • osuszanie podłoża spoiwem – DT od km 19+500 do DD-11
 • odmulenie rowu prawego wraz z profilowaniem pobocza – DP 2507L od km 0+100 do km 0+300

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż klamr rewizyjnych na podporach

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • umocnienia stożków

Sekcja II

3. Przejście górne dla zwierząt nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 14+600,00:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • warstwa SMA na obiekcie

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • warstwa SMA na obiekcie

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umooożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • pionowe ustawienie wszystkich słupów oświetleniowych

3. Węzeł Puławy Wschód - oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabla
 • zasypywanie i zagęszczanie – WO7.

BRANŻA SANITARNA

1. Wykonanie wylotu z drenażu

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • nasyp z dokopu – profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową (strona prawa) od ronda do km 0+120
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 20cm – wschodnia część aneksu
 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm – wschodnia część aneksu
 • roboty brukarskie – kostka kamienna (zatoka autobusowa prawa)
 • korytowanie pod stabilizację CBGM
 • zagęszczanie podłoża i stabilizacji
 • obrzeża betonowe
 • profilowanie stabilizacji RM 1,5 pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • rozbiórka trylinki i innych elementów betonowych z podłoża
 • korytowanie, położenie i profilowanie stabilizacji CBGM (C5/6)
 • przykrycie kruszywem 0/31,5 stabilizacji CBGM (C/6)
 • zagęszczanie podłoża i stabilizacji

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA:

 • ustawianie słupów oświetleniowych
 • łączenie tabliczek słupowych

BRANŻA SANITARNA:

 • kanalizacja deszczowa (roboty ziemne; montaż przykanalika, studni).

BRANŻA DROGOWA

1. Humusowanie

2. Ogrodzenia dróg (11+000-22+902):

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzeń

3. Wiercenie pali pod bramownice

4. Fundamenty pod bramownice.

Sekcja I

1. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • zahumusowanie 15cm - humusowanie skarpy prawej od km 12+400 do km 12+600 oraz profilowanie skarpy i obsiew; humusowanie rowów wewnętrznych Azoty I
 • pasy technologiczne – przygotowanie koryta pod pas technologiczny
 • wykop – wykop rowów wewnętrznych łącznice Azoty I (rozbiórka wjazdu)
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego w. Azoty I od drogi DD-01 do 12+750 (strona prawa)
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+900 do km 0+940 (strona lewa)
 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego – w. Azoty I od strony drogi DD-01 do km 12+750 (strona prawa)
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+870 do km 0+890

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z wykopu – koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową DD-Azoty od km 0+900 do km 0+940 (strona lewa)

3. km 13+250,00 -13+800,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie skarpy za pasem technologicznym i rowu
 • pasy technologiczne – zagęszczanie pasów technologicznych

Sekcja II

1. km 13+800,00- 15+100,00:

 • pasy technologiczne – humusowanie skarpy za pasem technologicznym
 • pasy technologiczne – profilowanie przejazdów z przelewem przez pas technologiczny przy zbiornikach filtracyjnych

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie zahumusowania – nasyp DD-05 w. Puławy Wschód
 • nasyp z dokopu – profilowanie skarpy DP2505L (uzupełnienie wypłukań i reprofilacja rowu i skarpy)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pasy technologiczne – nawierzchnia pasa technologicznego od km 16+500 do 16+950 km (strona lewa i prawa)
 • wiercenie pali pod bramownice w km 16+332, 16+811
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – pasy technologiczne od km 16+488 do km 17+000 (strona lewa i prawa)
 • zahumusowanie 15cm – nawierzchnia pasa technologicznego od km 16+500 do km 16+950 (strona lewa i prawa)
 • geowłóknina w rowie od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • nasyp z wykopu – profilowanie skarpy od km 17+300 do km 17+350 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm - skarpa oraz rów od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • nasyp z wykopu skarpy i rowu od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie skarpy od km 17+300 do km 17+350 (strona lewa)
 • zbrojenie fundamentów pod bramownice – skarpa oraz rów od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • odhumusowanie zjazdów – DD-9.1 oraz DD km (TG) od km 17+578 do km 18+450 (strona prawa)
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-10 od km 0+666,61 do km 0+710,27 oraz DD-08
 • wstępne rozłożenie i zagęszczenie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+666,61 do km 0+710,27
 • wykonywanie nasypu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DD-10 od km 0+050 do km 0+710,27 oraz DD-08
 • wykonywanie nasypu – DD-10 od km 0+000 do km 0+050 oraz DD-08
 • profilowanie terenu między TG a DD i pasy technologiczne wraz z odmulaniem rowu – DD km (TG) od km 19+000 do km 19+400
 • profilowanie rowu od km 20+000 do km 22+000
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 18+100 do km 19+780 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 18+100 do km 19+780
 • rozbiórka starej nawierzchni – DP2507L
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu pasy technologiczne od km 19+112 do km 19+500
 • profilowanie skarpy wraz z odmuleniem rowu – TG od km 21+978 do km 22+200 (jezdnia lewa i prawa)
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT km (TG) od km 22+494 do km 22+906
 • wykonywanie zjazdów – DP 2507L

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż balustrady przy schodach skarpowych

2. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż balustrady przy schodach skarpowych

3. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • wykonywanie wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych

4. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • umocnienia stożków z kostki brukowej
 • wypełnianie spoin między deskami gzymsowymi
 • wykonywanie gruntu i warstwy nawierzchni izolacji na kapach

Sekcja II

5. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • profilowanie stożków
 • montaż orurowania rowów przy obiekcie

6. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż ścieków skarpowych

Sekcja III

Oczyszczanie pod wykonanie oznakowania poziomego

7. P-06 (przepust z przejściem dla zwierząt):

 • obruk wylotu
 • kosmetyka betonu przepustu

8. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

9. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż ścieków skarpowych powierzchniowych

10. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • prostowanie słupów oświetleniowych
 • wykonanie przewiertów sterowanych na trasie kabli zasilających szafki oświetleniowe
 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie i zagęszczanie – sieci rozdzielcze.

BRANŻA SANITARNA

1. Regulacja włazów studni

2. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy

3. Wykonanie wylotu z drenażu.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) – stabilizacja zachodnia część ronda oraz wloty
 • kostka betonowa – chodnik za zatoką autobusową (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową za zatoką autobusową prawą
 • krawężnik betonowy zachodnia część ronda oraz wloty
 • krawężnik kamienny zachodnia część ronda oraz wloty
 • wykonanie podbudowy 0/31,5 zachodnia część ronda oraz wloty
 • kostka kamienna (ściek przy zatokach)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

 • kanalizacja TT (demontaż starej kanalizacji).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: