DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki

2. Poszerzenia nasypu pod bramownice

3. Humusowanie

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • wiercenie pali pod bramownice – 11+349

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • zahumusowanie 15cm- profilowanie zahumusowania DD-Azoty od km 0+400 do km 0+600
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+810 do km 0+860
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+860 (chodnik)
 • zagęszczanie koryta pod pas technologiczny od km 12+500 do 12+800 (strona prawa)

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • wykonanie podbudowy 0/31,5 – transport kruszywa pod ścieżki rowerowe – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+940
 • pasy technologiczne – nasyp pas technologiczny 12+800 (strona lewa)

Sekcja II

1. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp DD-05 w. Puławy Wschód
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DP 2507L od km 0+000 do km 0+320
 • skropienie bitumiczne - DP 2507L od km 0+000 do km 0+320
 • przygotowanie koryta pod pas technologiczny od km 16+500 do km 16+950 (strona lewa)

2. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zahumusowanie 15 cm – pobocze oraz skarpa prawa od km 16+450 do km 16+500

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • zdjęcie warstwy humusu z transportem do 1km – DT od km 20+700 do km 21+800
 • wykonywanie nawierzchni z przekruszu – DT (TG) od km 21+782 do km 21+972
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DT 107701L od km 0+000 do 0+557
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT (TG) od km 22+494 do km 22+800
 • wykonywanie nasypu – DT (TG) od km 22+494 do km 22+800
 • wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów Końskowola
 • odhumusowanie i profilacja pasa technologicznego od km 19+000 do km 19+400
 • odhumusowanie pasa technologicznego od km 19+000 do km 19+400
 • wiercenie pali pod bramownice w km 22+490 oraz w km 22+775

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych
 • montaż balustrad przy pasie rozdziału

2. Wiadukt w ciągu prawej jezdnia drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+302,52:

 • montaż balustrad przy schodach skarpowych

3. Most nad Kurówką – trasa główna w km 12+776,54:

 • montaż schodów skarpowych
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych
 • wiercenie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe

4. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • betonowanie kapy chodnikowej (strona lewa)
 • profilowanie stożków
 • nawierzchnia żywiczna chodników

Sekcja II

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • obruk stożka

Sekcja III

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • układanie krawężnika zanikającego
 • ułożenie ścieków skarpowych

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż balustrad U-11a
 • montaż balustrad przy schodach skarpowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

BRANŻA SANITARNA

1. Zlewnia nr 2 – wpusty deszczowe

2. Regulacja dopływu spod Sielc

3. Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową od km 0+140 do km 0+213 (strona lewa+ prawa)
 • nasyp z dokopu – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową od km 0+100 do km 0+213 (strona prawa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C3/4) – przygotowanie koryta pod stabilizację (strona zachodnia)
 • rozbiórka chodnika z kostki – rozbiórka opaski z kostki betonowej
 • obrzeża betonowe od km 0+140 do km 0+180 (strona lewa)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

 • oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabla, zasypywanie i zagęszczanie od słupa nr 1/3 do 1/1, od 1/7 do 1/9)
 • kanalizacja TT (zaciąganie wtórników do kanalizacji pierwotnej, zaciąganie światłowodów 4J, 12J, 48J oraz kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,8, przepinanie światłowodów oraz kabla miedzianego).

BRANŻA SANITARNA:

 • wpusty deszczowe.

BRANŻA DROGOWA

1. Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatek
 • wykonanie fundamentów pod słupki

2. Transport piasku na zjazdy z dróg dojazdowych.

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • oznakowanie poziome – czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia prawa)
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • frezowanie warstwy ścieralnej śr. grubości 5cm od km 10+983 do km 12+300 (jezdnia lewa)

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • oznakowanie poziome - czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 (jezdnia prawa) oraz na łącznicach Azoty I; wykonanie oznakowania P-8d, P-9a
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • nasyp z wykopu – nasyp pod ścieżkę rowerową i pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – DD-Azoty od km 0+700 do km 0+860
 • obrzeża betonowe – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+860
 • kostka betonowa – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – DD-Azoty od km 0+000 do km 0+400

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • oznakowanie poziome - czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+000 (strona prawa) oraz obszary wyłączone z ruchu (przejazd awaryjny)
 • mata antyerozyjna na skarpach – mata przeciwerozyjna od km 12+ 394 do km 12+585 oraz 12+800 do km 12+900 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15 cm – rowy wewnętrzne łącznic Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod pas technologiczny przy separatorach
 • wykonanie oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+020 (jezdnia prawa) – odcinki próbne
 • wykonanie geowłókniny w rowie wewnętrznym łącznic Azoty I

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • wykonywanie nasypu pod chodnik
 • prace porządkowe
 • wykonywanie podbudowy z betonu C16/20 pod zatoki autobusowe
 • roboty brukarskie
 • profilowanie wraz z zagęszczaniem nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Około 22 cm – krawężnik betonowy od km 0+090 do km 0+140 (obie strony)
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. Około 8 cm od km 0+140 do km 0+210

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – rów, skarpa oraz teren płaski od km 14+700 do km 15+100 (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – rów, skarpa i teren płaski od km 15+100 do km 15+200 (strona lewa), humusowanie terenu płaskiego na węźle Puławy Wschód pod obiektem WD-04
 • obrzeża betonowe – DW824 w. Puławy Wschód
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – DP 2507L od km 0+365 do km 0+749

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop profilowanie skarpy przy przejściu dla zwierząt PZd WS-06
 • pasy technologiczne – profilowanie pasa technologicznego od km 16+500 do km 17+000 (strona lewa)
 • korytowanie – DT km (TG) od km 16+448 do km 17+000
 • zahumusowanie 15cm od km 16+850 do km 16+950 (strona lewa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wiercenie pali pod bramownice km 19+440; 19+965; 20+291; 20+812
 • profilowanie skarp i rowów od km 17+400 do km 17+900 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne– TG od km 20+820 do km 22+015 (jezdnia prawa)
 • osuszenie podłoża spoiwem – DD od km 17+578 do km 18+450 (strona prawa)
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 19+780 do km 20+820
 • skropienie bitumiczne w. Końskowola – rondo północne
 • wykonywanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5mm – DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+346
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-12
 • wykonywanie nasypu pod chodnikiem oraz wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • wykonanie nawierzchni pasów technologicznych od km19+800 do km 20+000 oraz od km 22+500 do km 22+902 (strona prawa)
 • profilowanie poboczy – DG 107701L
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu –DD km (TG) od km 20+700 do km 21+350; DT km (TG) od km 21+350 do km 21+500 oraz DT km (TG) od km 22+098 do km 22+440;
 • odhumusowanie zjazdów – DG Wronów-Końskowola
 • warstwa ścieralna SMA 11A PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów-Końskowola
 • profilowanie pasa technologicznego od km 21+900 do km 22+000 (strona prawa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km 12+320,52 :

 • wykonanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapie prawej

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapie prawej
 • profilowanie stożków

Sekcja II

3.Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Puławy Wschód w km 15+752,29:

 • montaż balustad U-11a

4.Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • obruk stożków (jezdnia lewa) od strony Radomia
 • montaż drzwi do ekranów akustycznych

Sekcja III

5. Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków w osi C

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA 

1.Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 11+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • prostowanie słupów WO3, WO1, WO9, WO11
 • stawianie masztu oświetleniowego WO5.

3. Rondo Azoty II:

 • kanalizacja TT – kopanie rowów na kanalizację pierwotną
 • oświetlenie – kopanie rowów kablowych, układanie kabla, zasypywanie i zagęszczanie od słupa nr 7/27 od 7/34

BRANŻA DROGOWA

 1. Ogrodzenia dróg
 2. Poszerzenia nasypu pod bramownice

Sekcja I

1.km 10+983,28-12+300,00:

 • montaż barier H1/W3/A od km 10+988 do km 11+768 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie zahumusowania od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa) oraz prace porządkowe na poboczu i pasie rozdziału
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 10+983 do km 11+325 (strona prawa)
 • wykop od km 11+680 do km 11+720 (strona prawa)
 • wiercenie pali pod bramownice od km 11+120 do km 11+783
 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 10+983 do km 12+300 (strona prawa)

2.km 12+300,0 0-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający tarcza ronda Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę DD-Azoty od km 0+630 do km 0+860 wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
 • zahumusowanie 15cm – humusowanie rowu, skarpy i pobocza na łącznicy Azoty I
 • zahumusowanie 30cm – tarcza ronda Azoty I
 • montaż barier H2W3A od km 12+229 do km 12+237 (strona prawa) oraz od km 12+181 do km 12+190 (strona prawa)
 • montaż barier H1W3A od km 12+237 do km 12+293 (strona prawa) oraz od km 12+554 do km 12+662 (strona prawa)
 • wykop rowów wewnętrznych łącznice Azoty I
 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+300 do km 12+800 oraz na łącznicach Azoty I; wykonanie oznakowania P-7a, P-13, P-10, P-11 rondo Azoty I oraz powierzchnie wyłączone z ruchu przy łącznice

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • czyszczenie warstwy ścieralnej przed wykonaniem oznakowania poziomego od km 12+800 do km 13+000 (strona prawa)
 • mata antyerozyjna na skarpach od km 12+800 do km 12+900 (strona prawa)
 • zahumusowanie 15 cm – skarpa, prace porządkowe na pasie rozdziału od km 12+800 do km 13+200 (strona prawa)

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa pod zatokami autobusowymi
 • roboty brukarskie
 • odhumusowanie
 • profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową w rejonie zatok autobusowych

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • wykop i profilowanie skarpy od km 15+030 do km 15+100 (strona prawa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zjazdy z dróg publicznych – roboty ziemne – zjazd z DP2505L
 • profilowanie pasa technologicznego od km 15+780 do km 15+850
 • wykop rowu prawego w km 15+780
 • odhumusowanie i profilowanie koryta – DD-07
 • zahumusowanie 15cm oraz 30cm – prace porządkowe na węźle Puławy Wschód (skarpy oraz teren płaski)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 17+200 do km 17+250 oraz wykop i profilowanie przeciwskarpy od km 16+950 do km 17+000 (strona prawa – przejście dla zwierząt)
 • profilowanie przeciwskarpy wykopu – TG od km 16+963 do km 17+000 (jezdnia prawa)
 • zahumusowanie 30cm na pasie rozdziału od km 17+280 do km 17+375

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie pasa technologicznego
 • zagęszczanie koryta – DG Wronów-Końskowola
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 – DG Wronów-Końskowola
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+292 oraz od km 0+339 do km 0+557
 • profilowanie koryta od km 17+500 do km 18+500, DD-9.1
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DG Wronów-Końskowola od km 0+000 do km 0+125 oraz od km 0+275 do km 0+346
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – węzeł Końskowola rondo północne oraz DG 107701L od km 0+000 do km 0+557
 • profilowanie i zagęszczanie pierwszej warstwy nasypu – DG Wronów-Końskowola
 • zagęszczenie warstwy mrozoochronnej – DG Wronów-Końskowola od km 0+125 do km 0+170 oraz od km 0+232 do km 0+278
 • wykonanie nawierzchni z destruktu – DG 107701L od km 0+334 do km 0+483
 • montaż barier H1W2A – WD-09
 • montaż barier H1W3A – WD-09
 • montaż barier H2W4A od km 17+249 do km 17+591 (dwustronnie)
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 20+000 do km 22+000
 • wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S PMB gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne - DP 2507L od km 0+797 do km 1+060,62 (w. Końskowola rondo południowe)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad przejściem dla pieszych oraz przejściem dla średnich zwierząt (korytarz ekologiczny) w km 12+031,83:

 • próbne obciążenie dynamiczne

2.Most nad Kurówką (trasa główna):

 • montaż geokraty
 • próbne obciążenie dynamiczne

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • próbne obciążenie dynamiczne

Sekcja II

4.Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż barier energochłonnych

Sekcja III

5.Wiadukt w ciągu drogi gminnej Wronów-Końskowola nad zaprojektowaną drogą ekspresową w km 18+511,99:

 • obruk stożków w osi C

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych
 • montaż schodów skarpowych

7. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • demontaż istniejącego oświetlenia na słupach OŻ za Kurówką

3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • stawianie słupów oświetleniowych WO11.

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice

2. Prace porządkowe

Sekcja I

Ogrodzenia dróg:

 • naciąganie siatki.

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop – profilowanie skarp wewnętrznych łącznice Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+760 do km 0+860
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • profilowanie skarpy

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – DT od km 15+100 do km 15+500 oraz od km 15+787 do km 15+975
 • nasadzenia

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych od km 16+100 do km 16+500 (strona lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 16+988,20 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej- od km 16+988,20 do km 17+500 (jezdnia lewa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego pas dzielący i pobocze – TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) wraz z L02, L04, L06
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm I w-wa – TG od km 17+200 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy z kruszywa – TG od km 17+200 do km 17+500
 • odhumusowanie zjazdów – DD-11 oraz DP2507L
 • wykonywanie poszerzeń nasypu – DG 107701L od km 0+000 do km 0+100
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilisowanej spoiwem – DD-12 od km 0+900 do km 1+837
 • humusowanie
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – II w-wa – TG od km 17+200 do km 17+500 (jezdnia lewa)

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Wiadukt w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej nad linią kolejową PKP nr 7 Warszawa-Dorohusk w km linii nr 007 w km 12+241,55:

 • montaż osłony przeciwporażeniowej

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie kap chodnikowych do betonowania

Sekcja III

3. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola:

 • montaż balustrad U-11a.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • zakładanie wysięgników i opraw – WO3 i WO1
 • zakładanie tabliczek słupowych.

BRANŻA SANITARNA:

1. Wpusty deszczowe- zlewnia ZL14:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie poszerzeń pod bramownice

2. Ogrodzenia dróg.

Sekcja I

1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie pobocza od km 10+983 do km 11+700 (strona prawa) oraz humusowanie skarpy za pasem technologicznym

2. km 12+300,0 0-12+800,00:

 • wykop i profilowanie skarpy łącznice Azoty I
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy Azoty I
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm – DD-Azoty od km 0+021,08 do km 0+940,18
 • skropienie podbudowy bitumicznej – DD-Azoty od km 0+021,08 do km 0+940,18
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik – DD-Azoty od km 0+640 do km 0+900
 • geowłóknina w rowie – Azoty I
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • drogi dojazdowe – zagęszczanie warstwy kruszywa – DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych (strona lewa)

Rondo Azoty II (Aneks nr 1):

 • profilowanie skarpy
 • wykop/przygotowanie koryta pod podbudowę pomocniczą pod zatoki autobusowe
 • wstępne rozłożenie kruszywa pod zatoki autobusowe.

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych (strona lewa)

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie skarpy nasypu wraz z wykopem – DT od km 15+100 do km 15+500
 • wykop i profilowanie skarpy za pasem technologicznym od km 15+100 do km 15+500
 • pasy technologiczne- przygotowanie koryta pod plac mijania na początku pasa technologicznego od km 15+787 do km 15+800 (strona prawa)
 • odhumusowanie mijanki wraz z wykopem rowu prawego – DT od km 15+787 do km 15+975

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • nasyp z wykopu – nasyp uzupełniający pas dzielący i pobocza od km 17+280 do km 17+375
 • wykop rowu od km 16+480 do km 16+520 (strona prawa)
 • pasy technologiczne – profilowanie koryta pod pas technologiczny od km 16+500 do km 17+000 (strona lewa)

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego pas dzielący i pobocze – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze na łącznicach L02, L06, L04 na węźle Końskowola
 • wykonanie koryta pod warstwę mrozoochronną – DD-10
 • wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – PAS TECHNOLOGICZNY od km 19+500 do km 20+173 (strona lewa)
 • profilowanie koryta – PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+500 do km 22+900 (strona lewa i prawa) oraz PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+068 do km 22+450 (strona lewa)
 • wykonywanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+557 oraz DD-12
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej spoiwem – DD-12
 • humusowanie na węźle Końskowola
 • wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem – PAS TECHNOLOGICZNY od km 22+500 do km 22+900 (strona lewa i prawa), od km 22+068 do km 22+450 (strona lewa), od km 21+350 do km 21+900 oraz DD od km 20+700 do km 21+350
 • roboty brukarskie – DG Wronów-Końskowola
 • profilowanie koryta pod pasy technologiczne od km 17+400 do km 18+000
 • warstwa ścieralna SMA 11S PMB gr. 4cm – TG od km 20+700 do km 21+300, od km 21+600 do km 22+015 (jezdnia lewa) oraz od km 22+425 do km 22+902 (jezdnia prawa)
 • skropienie bitumiczne – TG od km 21+600 do km 22+015 (jezdnia lewa) oraz 22+425 do km 22+902 (jezdnia prawa)
 • profilowanie przeciwskarpy wykopu – TG od km 19+500 do km 19+950 (jezdnia lewa)
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz warstwy z podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DG 107701L od km 0+000 do km 0+100

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1.Most nad Kurówką (trasa główna):

 • Umocnienie stożków geokratą
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie do betonowania kapy na ustroju
 • warstwa ścieralna na obiekcie
 • betonowanie kap chodnikowych na ustroju
 • wypełnienie spoin między deskami gzymsowymi
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

Sekcja II

3.Wiadukt zintegrowany z przejściem dla zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż balustrad na kładkach przechodnich
 • montaż schodów skarpowych

Sekcja III

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+024,14:

 • montaż schodów roboczych
 • montaż balustrad na kładkach przechodnich
 • wykonanie warstwy ścieralnej
 • wykonywanie warstwy przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego

6. Wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 107701L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na przejeździe Chrząchówek w km 22+460,57:

 • montaż krawężnika zanikającego.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego dla odcinka 0+000 - 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • zakładanie tabliczek słupowych.

BRANŻA SANITARNA:

1. Rzeka Kurówka w km 2+722 – 2+904:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700 – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty oraz poprawki rondo Azoty I
 • skropienie podbudowy z kruszywa – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+703 oraz od km 0+725 do km 0+940,18
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DD-Azoty od km 0+620 do km 0+703 oraz od km 0+725 do km 0+940,18
 • warstwa ścieralna z SMA 11S PMB gr. 4cm KR 7 – TG od km 12+388 do km 12+762,70
 • skropienie bitumiczne - TG od km 12+388 do km 12+762,70
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – DD-Azoty I od km 0+620 do km 0+703 oraz od km 0+725 do km 0+940,18
 • warstwa ścieralna AC 11S PMB gr. 4cm- w. Azoty I: rondo, łącznica L03, L05 (strona lewa) oraz Al. Tysiąclecia od km 0+020,50 do km 0+049,05
 • skropienie bitumiczne - w. Azoty I: rondo, łącznica L03, L05 (strona lewa), Al. Tysiąclecia od km 0+020,50 do km 0+049,05 oraz DD-Azoty od km 0+620 do km 0+703

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+740 do km 0+860 – profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • podbudowa 0/31,5- zagęszczanie kruszywa – DD-Azoty od km 0+740 do km 0+940
 • krawężnik betonowy- DD-Azoty oraz poprawki na rondzie Azoty I
 • montaż barier h2w4a od km 12+717 do km 12+763 na pasie rozdziału (strona prawa)
 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

3. km 13+250,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – zagęszczanie kruszywa

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • prace przygotowawcze.

Sekcja II

Nasadzenia

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • wykop rowu i profilowanie skarpy od km 14+800 do km 15+100 (strona lewa)
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa nad przepustem PZŁ-03a – DD-04
 • pasy technologiczne- zagęszczanie kruszywa

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • profilowanie i zagęszczanie nawierzchni z destruktu – DT od km 15+100 do km 15+500, od km 15+787 do km 15+975 oraz od km 16+077 do km 16+478
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – DT od km 15+100 do km 15+500 oraz od km 15+787 do km 15+975

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykonanie nasadzeń przy wiadukcie zintegrowanym z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06 oraz na w. Puławy Wschód (strona lewa)
 • zahumusowanie 30cm – profilowanie zahumusowania oraz prace porządkowe na pasie rozdziału od km 16+500 do km 17+000
 • ściek trójkątny od km 17+280 do km 17+375 (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – zahumusowanie terenu płaskiego w okolicy przejścia dla zwierząt w km 16+979,06

Sekcja III

Nasadzenia

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 19+680 do km 20+240 (jezdnia lewa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 19+680 do km 20+240 (jezdnia lewa)
 • humusowanie pobocza, skarp i rowów od km 17+900 do km 18+600 oraz od km 21+150 do km 22+000 (strona prawa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu prawego – TG od km 22+040 do km 22+100
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 17+300 do km 17+500 oraz od km 20+200 do km 20+500 (strona prawa)
 • profilowanie stożków przyczółka na moście nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiającym migrację dużych zwierząt pod drogą ekpresową
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm na w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • skropienie podbudowy bitumicznej na w. Końskowola łącznice L02, L04, L06
 • odhumusowanie zjazdów oraz profilowanie koryta – DD-12
 • nasyp uzupełniający pas dzielący i pobocze – TG od km 19+700 do km 20+200 (strona lewa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – DP 2507L od km 0+913 do km 1+050,13 (strona lewa)
 • ciek trójkątny – TG od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 21+152 do km 21+936 (strona prawa) oraz na wiadukcie w ciągu drogi powiatowej na 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03 (strona lewa)
 • montaż barier h1w2a od km 21+936 do km 21+944 (strona prawa) oraz na wiadukcie w ciągu drogi powiatowej na 2507L nad drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03 (strona lewa)
 • nasyp uzupełniający pas dzielący – DP 2507L od km 0+913 do km 1+050,13 (strona lewa)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • profilowanie podłoża pod pasy technologiczne – DT od km 22+500 do km 22+903 (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze pas dzielący i pobocze – DG 110701L od km 0+450 do km 0+567 oraz TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) wraz z L0, L04, L06
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0-31,5 mm - DG 110701L od km 0+450 do km 0+567
 • krawężnik betonowy – DG 110701L
 • profilowanie koryta – DT od km 22+500 do km 22+903 (strona lewa)
 • odhumusowanie wraz z wykonaniem koryta – TG od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia lewa)
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej – DG 110701L od km 0+450 do km 0+567
 • wstępne rozłożenie i zagęszczanie warstwy podbudowy z kłms 0/31,5 mm – DG 110701L od km 0+450 do km 0+567
 • profilowanie poboczy, rowów i skarp od km 19+700 do km 19+900
 • humusowanie skarp od km 21+700 do km 21+900

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • Wykonanie fundamentów słupków bram
 • naciąganie siatek do bram i furtek.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Poszerzenia nasypu pod bramownice

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż elementów odwodnienia pomostu
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • poszerzenie nasypu pod bramownice
 • betonowanie kap chodnikowych
 • montaż desek gzymsowych na ustroju

Sekcja II

3. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+483,00:

 • montaż kładek przechodnich

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 16+979,06:

 • montaż geokraty na stożkach

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • wykonanie żywicy na kapach
 • sikafelx na gzymsach
 • ułożenie ścieku powierzchniowego przy gzymsie

Sekcja III

6. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą w km 22+024,14:

 • montaż kładek przechodnich
 • montaż geokraty na stożkach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa systemu zarządzani ruchem SZR dla odcinka 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie kabli
 • wykonywanie przewiertów
 • zasypywanie wraz z zagęszczaniem.

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • położenie kabli na mostku nad Kurówką.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: