DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa)
 • nasyp z wykopu – zagęszczanie poboczy od km 10+983,28 do km 11+700,00 (strona prawa)

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • skropienie podbudowy bitumicznej – DD-01
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – Al. Tysiąclecia od km 0+021,82 do km 0+049
 • skropienie podbudowy z kruszywa – w. Azoty I: rondo, łącznica L01, L03 oraz L05
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm - w. Azoty I: rondo, łącznica L01, L03 oraz L05
 • nasyp z wykopu- zagęszczanie poboczy L03 Azoty I
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 5cm – Al. Tysiąclecia od km 0+021,82 do km 0+049
 • wykop rowu i profilowanie skarpy na łącznicy L01 w. Azoty I
 • nasyp z wykopu – nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający pod ścieżkę rowerową – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 (strona prawa)
 • warstwa mrozoochronna – profilowanie oraz dogęszczanie koryta DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C3/4)- DD-Azoty od km 0+620 do km 0+700 oraz od km 0+860 do km 0+940
 • podbudowa 0/31,5 – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+860
 • krawężnik betonowy – DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700

4. km 13+250,00-15+100,00:

 • rozbiórka podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 18cm – rozbiórka stabilizacji – DD-Azoty od km 0+860 do km 0+940
 • drogi dojazdowej – zagęszczanie I warstwy z kruszywa DD-02
 • profilowanie pasów technologicznych (strona lewa)
 • zahumusowanie 15cm – profilowanie i obsiewanie zahumusowania skarpy i rowu – DD-04

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • branża elektroenergetyczna oraz teletechniczna – oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabli, zasypywanie i zagęszczanie – od 7/35 – 7/41 oraz od 1/12-1/15, stawianie fundamentów od 7/31- 7/41 oraz od 1/12 – 1/15)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie kruszywa nad przepustem PZŁ-03a, DD-04

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykonywanie nasadzeń na węźle Puławy Wschód
 • zagęszczanie pasów technologicznych od km 15+100 do km 15+500, od km 15+780 do km 15+980 oraz od km 16+080 do km 16+480

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • zahumusowanie 15cm – humusowanie teren płaski w rejonie przejścia dla zwierząt od km 17+000
 • montaż barier h2w4a od km 16+997 do km 17+249 na pasie rozdziału
 • warstwa mrozoochronna gr. 20cm – profilowanie i zagęszczanie w-wy od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia lewa)
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15cm (C5/6) od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia lewa)

Sekcja III

Obsiew trawy

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • ciek korytkowy, krawężnik betonowy na łącznicy L06 węzeł Końskowola
 • układanie chodnika – DP 2507L od km 0+600 do km 0+700
 • profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+600 (mata przeciwerozyjna - strona lewa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+910 do km 18+286 (strona prawa)
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-08
 • wykop rowu prawego – DG Wronów-Końskowola od km 0+217 do km 0+300
 • zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – DP2507L od km 0+589 do km 0+750
 • odmulanie/czyszczenie rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 (jezdnia prawa) oraz od km 20+100 do km 20+700 (jezdnia lewa)
 • montaż barier h2w4a od km 21+818 do km 22+014 oraz od km 22+034 do km 22+222 na pasie rozdziału
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 (jezdnia prawa)
 • humusowanie (pobocza, skarpy, rowu, pasa rozdziału)od km 20+500 do km 21+650 (strona prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+910 do km 18+286 oraz od km 20+682 do km 21+126 (strona prawa)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 na łącznicach L02, L04, L06 – w. Końskowola
 • profilowanie poboczy, skarp, rowów i przeciwskarp od km 21+150 do km 21+600
 • wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z CBGM – TG od km 17+300 do km 17+500 (jezdnia lewa)
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 19+720 do km 20+220 – I warstwa (jezdnia lewa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu lewego- TG od km 20+100 do km 21+900 (jezdnia lewa)
 • zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – na łącznicach L02, L04, L06 – węzeł Końskowola
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – DP 2507L od km 0+575 do km 0+760
 • warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm – DP 2507L od km 0+575 do km 0+760
 • zagęszczanie nasypu pod zjazdami- DD-08 oraz DD-10
 • skropienie podbudowy z kruszywa – TG od km 19+720 do km 20+220 – II warstwa oraz w. Końskowola na łącznicach L02, L04 i L06
 • podbudowa AC 16P gr. 5cm – w. Końskowola na łącznicach L02, L04 i L06
 • humusowanie od km 21+150 do km 22+000 (strona prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • wykonanie fundamentów słupków bram
 • naciąganie siatek do bram i furtek.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – trasa główna:

 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych na kapie poza ustrojem
 • montaż uchwytów na balustrady przy ekranach

2. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • chudy beton pod kapy chodnikowe na obiekcie
 • ułożenie krawężników na dojazdach w osiach A i B
 • dreny odwadniające izolację
 • osadzenie wpustów

Sekcja II

3. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż ekranów akustycznych
 • wykonanie żywicy na kapach

Sekcja III

Montaż przepustów do poszerzeń drogowych – km 22+615 oraz km 22+775

4. Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2507L nad zaprojektowaną drogą ekspresową na węźle Końskowola w km 20+123,03:

 • montaż balustrad U-11a

5. Most w ciągu drogi ekspresowej nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą w km 22+024,14:

 • sikafelx na kapach
 • ułożenie geokraty na stożkach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Azoty– oświetlenie:

 • przełączanie obwodów oświetleniowych na docelowe zasilanie
 • prostowanie słupów na wiaduktach
 • posadowienie szafek SO 3/2, SRO 3/2

2. Węzeł Puławy Wschód- oświetlenie:

 • prostowanie słupów na wiaduktach
 • przełączanie obwodów oświetleniowych na docelowe zasilanie
 • stawianie słupów oświetleniowych – WO1 i WO3.

3. Węzeł Końskowola- oświetlenie:

 • prostowanie słupów na wiaduktach.

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja.

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia dróg – DP 2507L od km 0+589 do km 0+750:

 • wbijanie kotew.

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie prawym od km 10+983 do km 11+500
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 10+983,28 do km 11+200 – I warstwa (jezdnia prawa) oraz TG od km 10+983,28 do km 11+500 (jezdnia prawa) II warstwa
 • program naprawczy – wiążąca AC 16W PMB gr.7cm – TG od km 11+650 do km 11+680 (jezdnia prawa).

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop rowu oraz profilowanie skarpy na łącznicach L01, L03 oraz L05 – w. Azoty I
 • warstwa mrozoochronna - profilowanie i zagęszczenie w-wy DD-Azoty od km 0+600 do km 0+700 oraz od km 0+730 do km 0+820
 • kostka kamienna (pierścień ronda) – spoinowanie pierścienia z kostki kamiennej
 • podbudowa z mieszanki związanej gr.15cm (C3/4) – DD Azoty od km 0+740 do km 0+860
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie i zagęszczanie łącznic L01, L03 oraz L05 na rondzie i al. Tysiąclecia Azoty I
 • krawężnik betonowy – skrzyżowanie Azoty I
 • skropienie podbudowy z kruszywa oraz warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – w. Azoty I (rondo, łącznica L01, L03, L05)
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 mm – L02 od km 0+000 do km 0+223,5 oraz L04 od km 0+000 do km 0+232,9.

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • kruszywo drogi dojazdowe – dogęszczanie pierwszej warstwy kruszywa na drodze dojazdowej DD-02
 • zagęszczanie pasów technologicznych
 • wykonanie warstwy wiążącej od km 12+320 do km 12+776 (jezdnia prawa).

4. km 13+250,00-15+100,00:

 • zagęszczanie pasów technologicznych.

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • profilowanie podłoża pod nasyp
 • ułożenie objazdu z płyt drogowych do garaży
 • branża elektroenergetyczna oraz teletechniczna – oświetlenie (kopanie rowów kablowych, układanie kabli, zasypywanie i zagęszczanie – od 7/35-7/41, od 1/12-1/15).

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie humusowania skarpy za pasem technologicznym
 • zagęszczanie pasów technologcznych

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – profilowanie humusowania skarpy za pasem technologicznym
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód pomiędzy TG a DP 2505L
 • zahumusowanie 30cm – profilowanie zahumusowania pasa rozdziału od km 15+550 do km 16+200

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 16+988,20 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 17+000 do km 17+250
 • montaż barier h1w2a od km 17+036 do km 17+056 (strona prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 17+056 do km 17+344 (strona prawa).

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 17+375 do km 17+500 (jezdnia prawa) oraz od km 20+700 do km 21+300 (jezdnia prawa)
 • montaż barier h1w3a od km 18+058 do km 18+632 (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 17+700 do km 17+980 (jezdnia prawa)
 • profilowanie skarp – TG od km 17+700 do km 17+980 (rów prawy)
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 22+034,20 do km 22+200 – II warstwa (jezdnia prawa)
 • wykonywanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 21+300 do km 21+900 oraz od km 20+500 do km 21+400 (jezdnia prawa)
 • odhumusowanie zjazdów, wykonywanie nasypu pod zjazdami - DD-10
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 22+034,20 do km 22+240
 • humusowanie (pobocza, skarp, rowów oraz pady rozdziału) od km 17+500 do km 18+400 (strona prawa) oraz od km 20+500 do km 21+150 (strona prawa)
 • odmulanie/czyszczenie rowu prawego – TG od km 20+100 do km 20+700 oraz od km 21+300 do km 21+900 (strona prawa)
 • montaż barier h1w2a od km 22+114 do km 22+370
 • montaż barier h1w3a od km 22+539-22+907
 • chodnik – DP 2507L
 • profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kłsm 0/31,5 – TG od km 19+700 do km 20+200 (jezdnia lewa) oraz DP 2507L od km 0+589 do km 0+750
 • wykonywanie nasypu pod zjazdami – DD-08
 • wykop rowu lewego – TG od km 22+500 do km 22+700 (jezdnia lewa).

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • wykonanie fundamentów słupków bram
 • zasypywanie wykopów pod ogrodzeniami.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla pieszych i zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż schodów skarpowych
 • betonowanie głowic pali
 • izolacja bitumiczna pod płyty przejściowe
 • przygotowanie powierzchni płyt ustroju do ułożenia izolacji.

2. PP-03a:

 • układanie obruku wlotu i wylotu.

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • montaż desek gzymsowych
 • izolacja bitumiczna płyt przejściowych.
 • izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostu
 • montaż krawężników na ustroju
 • warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 • montaż kotew talerzowych (część górna).

Sekcja II

4. Wiadukt zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt w km 16+979,06:

 • montaż kładek przechodnich.

5. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • układanie krawężników granitowych na kapie chodnikowej lewej
 • zbrojenie kapy
 • beton kapy chodnikowej lewej

6. P-06:

 • obruk wylotu przepustu.

7. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc Małych” zintegrowany z przejściem dla małych zwierząt i płazów w km 16+483,00:

 • montaż reperu na obiekcie.

Sekcja III

8. Most nad ciekiem „Dopływ spod Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową w km 22+460,57:

 • nawierzchnia z żywic na kapach.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • kopanie rowów kablowych
 • układanie kabli
 • zasypywanie i zagęszczanie – obwód WO8

2. Węzeł Końskowola – oświetlenie.

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja

2.Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

3.Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików .

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • zahumusowanie 15 cm oraz geowłóknina w rowie prawym od km 10+983 do km 11+500

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • wykop – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 zagęszczanie nasypu
 • wykop rowu oraz profilowanie skarpy na łącznicach L03 oraz L05 – w. Azoty I
 • krawężnik betonowy – rondo Azoty I
 • warstwa mrozoochronna - DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 oraz od km 0+730 do km 0+820, zagęszczanie
 • kostka kamienna - pierścień ronda Azoty I
 • podbudowa 0/31,5 – profilowanie łącznic L01, L03, L05 oraz rondo i al. Tysiąclecia Azoty I

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • odhumusowanie terenu

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • pasy technologiczne – profilowanie i zagęszczanie pasa technologicznego

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm – nawożenie humusu teren płaski w. Puławy Wschód pomiędzy łącznicami L01, L03, L05 a TG od km 15+600 do km 15+750

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 16+990 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • skropienie międzywarstwowe – TG od km 17+280 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • skropienie podbudowy bitumicznej – TG od km 16+988,20 do km 17+375 (jezdnia prawa)
 • podbudowa AC 22P gr.17cm - TG od km 17+280 do km 17+375 – II warstwa

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • skropienie międzywarstwowe – TG od km17+375 do km 17+500
 • podbudowa AC 22P gr. 17cm – TG od km 17+280 do km 17+500 - II warstwa
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 17+375 do km 17+960 (jezdnia prawa) oraz od km 22+034,20 do km 22+240 (jezdnia prawa i lewa)
 • wykonanie nasypu uzupełniającego pobocze oraz skarpy rowu – TG od km 18+000 do km 18+400 (jezdnia prawa)oraz od km 20+500 do km 21+100 (jezdnia lewa)
 • warstwa wiążąca AC 16W PMB gr. 7cm – TG od km 17+500 do km 17+960 (jezdnia prawa)
 • odhumusowanie zjazdów – DD-10

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki
 • wykonywanie wykopów pod fundamenty słupków.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla pieszych i zwierząt w km 12+031,83:

 • montaż kładek przechodnich przez rów
 • montaż balustrad na kładkach

2. Most nad Kurówką (trasa główna):

 • układanie schodów skarpowych
 • układanie koski w pasie rozdziału
 • montaż balustrad na kładkach (jezdnia prawa) od strony Lublina

3. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • chudy beton pod płyty przejściowe w osi B
 • zasypka stożków w osiach A i B
 • zbrojenie płyt przejściowych w osi A i B
 • betonowanie płyt przejściowych w osi A i B
 • przygotowanie płyt pomostu do wykonania izolacji
 • przygotowanie powierzchni betonowych do ułożenia izolacji

Sekcja II

4. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L w km 17+375,35:

 • montaż deski gzymsowej na kapie
 • zbrojenie kapy chodnikowej po lewej stronie
 • wykonanie żywicy na kapie po prawej stronie
 • beton wyrównawczy pod kapę
 • układanie krawężników granitowych

Sekcja III

5. Most nad ciekiem „Dopływ do Sielc” umożliwiający migrację dużych zwierząt pod drogą ekspresową:

 • wykonanie żywicy na kapach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Puławy Wschód – oświetlenie:

 • wykrycie i wykonanie wstawki na uszkodzonym kablu zasilającym obwód WO4

2. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • układanie kabli na tarczy ronda
 • posadowienie szafki oświetleniowej SO 1/1/1
 • zasypywanie i zagęszczanie kabli na tarczy ronda

3. Węzeł Końskowola – oświetlenie:

 • posadowienie szafek oświetleniowych przy rondzie północnym

4. Kolizja TT Azoty

BRANŻA SANITARNA

1.Rów melioracyjny E-10:

 • roboty ziemne
 • umocnienia
 • regulacja
 • konserwacja

2.Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy

3.Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików .

BRANŻA SANITARNA

1. Kanalizacja deszczowa (Rondo Azoty II):

 • roboty ziemne
 • montaż przykanalika, studni.

WYKONANIE OGRODZENIA etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 10+983,28-12+300,00:

 • wykop rowu od km 10+983 do km 11+500+profilowanie skarpy
 • zahumusowanie 30 cm – humusowanie pasa rozdziału od km 10+983 do km 11+500

2. km 12+300,00-12+800,00:

 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+650 do km 0+700 (zagęszczanie nasypu)
 • nasyp z wykopu – profilowanie pasa rozdziału
 • zahumusowanie 30cm – humusowanie pasa rozdziału od km 12+400 do km 12+800
 • wykop – profilowanie koryta DD-01

3. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie nawierzchni bitumicznej
 • kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, montaż przykanalika, studni)

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • nasyp z dokopu – nasyp nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • warstwa mrozoochronna nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • podbudowa z mieszanki związanej gr. 15 cm (C3/4) nad przepustem PZŁ-03a DD-04 od km 0+770 do km 0+785
 • profilowanie pasa technologicznego

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • wykop – DW824 od km 0+550 do km 0+600 (rów lewy)
 • pasy technologiczne – profilowanie powierzchni pasa technologicznego od km 16+070 do km 16+500
 • nasyp z wykopu – profilowanie terenu płaskiego obok WS-06 (strona prawa)

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu prawego od km 17+000 do km 17+300
 • oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 16+990 do km 17+960
 • wykop rowu lewego – TG od km 17+000 do km 17+350

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • korytowanie DT – TG od km 17+900 do km 18+700
 • profilowanie terenu płaskiego
 • oczyszczanie nawierzchni pod warstwy bitumiczne – TG od km 17+280 do km 17+500 (jezdnia prawa) oraz od km 22+034,20 do km 22+240 (jezdnia lewa i prawa)
 • wykop nasypu uzupełniającego pobocze – TG od km 21+950 do km 22+200 (jezdnia lewa i prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-11+000,00:

 • mocowanie słupków
 • naciąganie siatki
 • wykopy.

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • zasypka za przyczółkami w osiach A i B
 • beton pod płyty przejściowe
 • rozdeskowanie podwalin w osiach A i B
 • przygotowanie płyt betonowych do ułożenia izolacji
 • chudy beton w osi A pod płyty przejściowe

Sekcja II

2. Wiadukt nad drogą powiatową nr 2501L:

 • montaż schodów skarpowych stożek (jezdnia lewa) od strony Radomia

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Węzeł Azoty – oświetlenie:

 • wykonywanie przewiertów pod rondem nr 5 oraz pod łącznicami

BRANŻA SANITARNA

1. Rzeka Kurówka w km 2+722 – 2+904

2. Zastawki

3. Wyloty do rowu:

 • obrukowanie
 • ściek skarpowy.

4. Zlewnia ZL3 – wpusty deszczowe, studnie:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

5. Rów melioracyjny E-10.

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I
1. km 12+300,00-12+800,00:

 • układanie krawężnika betonowego – skrzyżowanie Azoty I
 • nasyp z dokopu – DD-Azoty od km 0+730 do km 0+800 oraz zagęszczanie
 • ściek trójkątny na łącznicach L05L + L03- skrzyżowanie Azoty I

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • nasyp z dokopu – profilowanie poboczy DD-02

Rondo Azoty II (km 13+100,00-13+200,00):

 • frezowanie przebiegu pod kanalizację deszczową
 • wywóz gruzu
 • odhumusowanie- wlot do Al. Tysiąclecia

3. km 13+250,00-13+800,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych śr. gr. 16 cm – DD-Azoty od km 0+820 do km 0+880

Sekcja II

1. km 13+800,00-15+100,00:

 • profilowanie terenu pod pasy technologiczne

2. km 15+100,00 do km 16+300,00:

 • zahumusowanie 15cm- humusowanie rowu prawego DW824 od km 0+400 do km 0+500
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego węzeł Puławy Wschód pomiędzy TG a łącznicami L01, L03 oraz L05
 • przygotowanie mieszanki kruszyw do wykonania pasów technologicznych

3. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • wykop rowu lewego od km 16+950 do km 17+000 oraz profilowanie terenu pod pas technologiczny
 • nasyp z wykopu- profilowanie terenu płaskiego przy obiekcie WS-06 (strona lewa)
 • nasyp z dokopu – nasyp uzupełniający w poboczu od km 17+280 do km 17+375 (strona prawa)

Sekcja III

1.km 17+375,00 – 22+425,00:

 • profilowanie terenu płaskiego między DG Wronów Końskowola a DD-10 – WD-08 (DG Wronów Końskowola)- teren płaski oraz terenu płaskiego między DG W-K i DD-08
 • wykop rowu prawego – DP 2505L oraz profilowanie skarpy nasypu- DG 107701L od km 0+357,77 do km 0+478,25
 • wykop rowu prawego, wykonywanie nasypu uzupełniającego-pobocze TG od km 22+020 do km 22+150 (jezdnia prawa)
 • humusowanie od km 17+900 do km 18+700 (strona lewa) oraz od km 22+500 do km 22+902,65 (strona lewa)
 • odmulanie/ czyszczenie rowu prawego – TG od km 17+900 do km 18+450 (jezdnia prawa)

Wykonanie ogrodzenia etapu I obwodnicy Puław km 0+000,00-10+983,28

BRANŻA MOSTOWA

Sekcja I

1. Most nad Kurówką – droga dojazdowa w km 0+718,63:

 • przygotowanie płyty pomostu do betonowania
 • montaż deskowania wspornika pod dylatację
 • dozbrojenie dylatacji
 • betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i B
 • montaż dystansów wysokościowych na płycie pomostu
 • montaż zbrojenia wspornika pod dylatację w osi B
 • betonowanie i pielęgnowanie płyty pomostu oraz II etapu ścianek zaplecznych

BRANŻA SANITARNA

1.Wpusty deszczowe, studnie- zlewnia ZL3:

 • roboty ziemne
 • montaż studni i przykanalików

2. Wpusty deszczowe-zlewnia ZL2:

 • roboty ziemne
 • wiercenie wpustów
 • regulacja studni
 • montaż włazów i przykanalika.
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: