DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

16.11.2017 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

249 397 743,98 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 178 476 685,47 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
 (pięć kontraktów)

2 282 411 370,44 PLN

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

NAZWA KONTRAKTU

"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła), Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy"

AKTUALNOŚCI

 • 26.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie. 2....

  Czytaj więcej...

 • 19.11.2018

  BRANŻA DROGOWA 1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie 2....

  Czytaj więcej...

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie oraz bramownic na I etapie

2. Przewóz i hałdowanie kruszywa do naprawy nawierzchni pasów technologicznych

Sekcja I

1. km 12+800,00-13+250,00:

 • prace porządkowe węzeł Azoty – przewóz materiałów z zaplecza przy WS-02 na bazę przy ul. Dęblińskiej
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Azoty

Sekcja II

2. km 13+800,00 – 15+100,00:

 • humusowanie terenu płaskiego – w. Puławy Wschód pomiędzy DD-05 a DD-06
 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód
 • pobocza utwardzone z kruszywa – DD-05

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • humusowanie wysp kanalizujących – rondo od strony Żyrzyna DW824 (profilowanie wraz z obsiewem)
 • humusowanie terenu płaskiego – w. Puławy Wschód pomiędzy DD-04 a TG DP2505L a DD-07
 • prace porządkowe – w. Puławy Wschód
 • nasadzenia – w. Puławy Wschód

4. km 16+300,00-17+375,00:

 • odmulanie rowów drogowych w rejonie obiektu WS-07

Sekcja III

5.km 17+375,00 – 20+125,00:

 • pobocza utwardzone z kruszywa – DD-08, DD-10

Rondo Azoty II:

 • naprawa uszkodzonych krawężników betonowych w narożach wysp
 • naprawa nawierzchni z kostki betonowej
 • prace porządkowe – profilowanie, zahumusowanie, obsiew, grabkowanie.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na I etapie

2. Odmulanie rowów i przepustów drogowych

3. Ogrodzenia dróg

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • humusowanie rowu lewego od km 12+370,00 do km 12+500

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • wykonanie barier drogowych – DD-04 przy przepuście PD-05

Sekcja II

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • wykonanie nasypu uzupełniającego w poboczu DD-05 – profilowanie wraz z zagęszczaniem
 • profilowanie terenu płaskiego pomiędzy DD-06 a DD-05
 • humusowanie rowów drogowych i skarpy lewej – DW824 od km 0+000 do km 0+120
 • humusowanie skarpy – DD-05
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – DW824 ścieżki rowerowe od km 0+515 do km 0+605, zjazdy DD-05 - 0+029, 0+083,94 (strona prawa) oraz zjazdy na DD-04 – 1+631,53 (strona lewa)
 • roboty brukarskie – naprawa krawężnika betonowego – wyspa kanalizująca przy rondzie (wlot od strony Puław), naprawa uszkodzonych ścieków trójkątnych – rondo od strony Puław, naprawa krawężników betonowych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej – rondo od strony Żyrzyna
 • montaż balustrad U-11a – w. Puławy Wschód
 • zahumusowanie 30cm – prace porządkowe w pasie rozdziału od km 16+300 do km 16+900

4. km 16+300,00 – 17+375,00:

 • pobocza utwardzone z kruszywa dokończenie – DD-08 oraz DD-10

Sekcja III

5. km 17+375,00 – 20+125,00:

 • przygotowanie koryta pod zjazd przy zbiorniku filtracyjnym przy obiekcie WS-07
 • pobocza utwardzone z kruszywa – DD-11, DD-13.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na I etapie

2. Odmulanie rowów drogowych wraz i przepustów

3. Wykonanie barier drogowych oraz demontaż barier istniejących

4. Ogrodzenia dróg

Sekcja I

1. km 12+300,00-12+800,00:

 • Wykonanie barier drogowych – DD-Azoty przed i za obiektem MD-02

2. km 12+800,00-13+250,00:

 • Wykonanie barier drogowych – DD-04 przy przepuście PD-05

Sekcja II

3. km 15+100,00 – 16+300,00:

 • Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej pod ciąg pieszo-rowerowy – DW824 od km 0+560 do km 0+605 (strona lewa)
 • Wykonanie nawierzchni zjazdów – DD-06
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy przy DW824 od km 0+570 do km 0+605 (strona lewa) oraz obrzeża betonowe przy DW824 od km 0+530 do km 0+605 (strona lewa)
 • Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm wraz ze skropieniem bitumicznym – DD-05 od km 0+000 do km 0+150
 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy – DW824 od km 0+560 do km 0+605 (strona lewa)
 • Profilowanie zahumusowania – teren płaski w. Puławy Wschód pomiędzy TG a DD-04
 • Montaż barier drogowych – DW824 rondo od strony Puław oraz DD-05
 • Wykonanie nasypu uzupełniającego w poboczu – DD-05.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu

2. Ogrodzenia dróg

3. Odmulanie rowów i przepustów drogowych – poprawki.

Sekcja I

1. km 12+300,00– 12+800,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz ze skropieniem bitumicznym – zjazdy przy DD-04 (0+073,77 – strona prawa, 0+080,90 – strona lewa)

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – zjazdy przy DD-04 (1+441,86 – strona prawa, 1+649,20 – strona prawa)

Sekcja II

3. km 15+100,00-16+300,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz ze skropieniem bitumicznym– zjazdy przy DP 2505L (0+204,17 – strona prawa, 0+350,54 – strona lewa)

Sekcja III

Humusowanie

Zjazdy

4. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • zjazdy – tereny płaskie, naprawa wypłukań
 • zjazdy bitumiczne – DP 2507L
 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz ze skropieniem bitumicznym – zjazdy przy DP 2501L (0+030,10) – strona prawa.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa oraz kostka kamienna
 • warstwa ścieralnia wraz ze skropieniem bitumicznym AC 11S gr. 4cm – ścieżki rowerowe: wlot północny – dowiązanie do ZA Puławy (strona prawa), wlot wschodni – dowiązanie do ZA Puławy (strona lewa), wlot południowo-zachodni – Al. 1000-lecia PP (strona prawa)
 • humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • humusowanie skarp
 • prace przygotowawcze do fugowania nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na I etapie

2. Odmulanie rowów i przepustów drogowych

3. Ogrodzenia dróg

4. Ponowne humusowanie

5. Wykonywanie dodatkowych ścieków skarpowych w celu zlikwidowania zastoisk wody

Sekcja II

3. km 15+100,00-16+300,00:

 • Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa na ciągu pieszo-rowerowym
 • Przygotowanie koryta pod chodnik i ścieżkę rowerową
 • Roboty brukarskie
 • Wykonywanie korytowania wraz z warstwą podbudowy
 • Wykonywanie korytowania oraz nawierzchni z destruktu
 • Profilowanie skarpy

Sekcja III

Odmulanie i udrożnianie rowów i przepustów drogowych

4. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • Przygotowanie koryta pod zjazdy przy zbiorniku filtracyjnym

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • Fugowanie nawierzchni na zatokach autobusowych
 • Czyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej po wykonaniu fugowania – profilowanie zahumusowania, obsiew, grabkowanie
 • humusowanie.

BRANŻA DROGOWA

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod oznakowanie na początku kontraktu

2. Pasy technologiczne i zjazdy

3. Betonowanie fundamentów pod wysięgniki pod oznakowanie pionowe

4. Humusowanie

Sekcja I

1. km 12+300,00– 12+800,00:

 • warstwa ścieralna AC 11A gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – ścieżka rowerowa DD-Azoty (od km 0+579 do km 0+700-strona lewa oraz od km 0+740 do km 0+890 – strona lewa)

2. km 12+800,00 – 13+250,00:

 • warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm oraz skropienie bitumiczne – ścieżka rowerowa rondo Azoty II

Sekcja III

1. km 17+375,00 – 22+425,00:

 • wykonywanie nawierzchni z kruszywa na działki prywatne z drogi DD-08 oraz DD-10
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 22+150 do km 22+450
 • wykonywanie nawierzchni z destruktu – DT od km 0+025 do km 0+450 wzdłuż DG 107701L
 • pas technologiczny od km 22+00,00 do km 22+902,65 (strona prawa).

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

1. Budowa kanału technologicznego w km 11+000,00 – 22+000,00:

 • wykonywanie wykopu
 • układanie i łączenie rur
 • zagęszczanie wraz z zasypywaniem.

Rondo Azoty II (aneks nr 1)

BRANŻA DROGOWA:

 • roboty brukarskie – kostka betonowa – chodnik przy wlocie północnym (dowiązanie do Grupy Azoty) – strona lewa, obrzeża betonowe
 • podbudowa 0/31,5 – podbudowa z kruszywa na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych
 • humusowanie tarczy ronda i wysp kanalizujących
 • warstwa ścieralna wraz ze skropieniem bitumicznym na ścieżce rowerowej od km 0+576 do km 0+700 (strona prawa), od km 0+740 do km 0+940 (strona prawa) oraz od km 0+890 do km 0+940 (strona lewa).
gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Energopol - Szczecin S.A.
 
 

www.energopol.pl

budimex

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
w Zwoleniu

www.prdzwolen.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      04.02.2019
Liczba odsłon: