Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, budowa drogi ekspresowej s17 ma zostać zakończona w drugiej połowie 2021 roku. Trasa o długości ok. 168 km wraz z węzłem Poznań Zachód stanowić ma ważny element polskiego systemu komunikacyjnego, łącząc miasta Poznań, Szamotuły oraz Gniezno.

Inwestycyjny priorytet to firma Budimex S.A., której zadaniem jest dokończenie budowy s17 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rejon obejmujący trasę podzielono na odcinki i planowana jest realizacja prac w miarę postępów inwestycji i dokonywania przełomów technicznych. W tym czasie ruch na istniejących trasach zostanie ograniczony ponieważ niezbędne będzie prowadzenie prac remontowych i utrzymaniowych.

Rozpoczynając inwestycje, pod uwagę brane było także bezpieczeństwo poprawiające warunki jazdy dla mieszkańców oraz przygotowanie trasy do wymogów ustawionych przez unijną dyrektywę transportową. Na s17 powstanie m.in. 11 wiaduktów, 1 tunel oraz 73 mosty. Inwestycja ta przesunięca także granice możliwości przewoźników poprzez zmniejszenie czasu dojazdu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Na potrzeby budowy drogi powstało także kilka placów budowlanych w czterech gminach: Koło, Zakrzew Skierniewicki, Czermin i Maleszewice

Droga ekspresowa s17 stanowić będzie ważny składnik systemu drogowego naszego kraju, a jej doprowadzenie do sukcesu pozytywnie wpłynie na rozwój Polski w dziedzinie transportu i podróżowania po całym kraju.

Ostatnie miesiące to ogromne zmiany w polskiej gospodarce. Jednym z priorytetów rządu jest budowa sieci dróg ekspresowych. Od kilku lat trwa rozbudowa drogi S17, która ma połączyć Polskę od Trójmiasta aż po Lublin.

Budowa drogi S17 jest realizowana w kilku szczeblach i podzielona na kilka etapów – wykonawczych i projektowych.
Na początku 2021 roku zakończony zostanie pierwszy etap budowy, który obejmuje przedłużenie trasy S17 do Łukęcina, a także modernizacje drogi ekspresowej S7.

Kolejne etapy budowy planowane są na 2021-2023 rok, co oznacza, że en do końca tra 2022 roku zakończone zostaną wszystkie prace budowlane mające na celu rozbudowę drogi ekspresowej S17.

Jednak należy pamiętać że termin realizacji prac budowlanych nie jest ustalony i może ulec pewnym zmianom. Major zakończenia budowy S17 to oczywiście cieszy bardzo wielu mieszkańców Polski – specjalnie dla nich jest powołana instytucja the Road and Bridge – która ma na celu monitorowanie postępów budowlanych oraz inwestorze obejmujące całego kraju.

Kiedy będziemy mogli cieszyć się szybkim i komfortowym podróżowaniem s17? W dniu dzisiejszym droga ekspresowa s17 jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Inwestycja ta jest częścią projektu budowy sieci dróg ekspresowych w Polsce, który ma na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa na polskich drogach.

Według najnowszych informacji, planowany termin zakończenia budowy drogi ekspresowej s17 to połowa 2021 roku. Aby jednak do niego dotrzeć, w pierwszej kolejności zakończony zostanie odcinek s17 z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego. Na końcu tego roku powinna być ukończona teren budowy w granicach powiatu od 99 do 141 km.

Mimo że istnieje jeszcze sporo pracy do wykonania, dzięki temu projektowi mieszkańcy będą mieli możliwość szybszego i bezpieczniejszego dotarcia do innych miast. Wiemy też, że nawet po ukończeniu głównego odcinka drogi ekspresowej S17 w Polsce nadal będzie trzeba dokonywać poprawek i modernizacji, dlatego powinniśmy mieć pewność, że plany te zostaną zrealizowane w terminie.