Droga ekspresowa S17 jest obecnie w trakcie modernizacji i inwestycja ta będzie miała olbrzymi wpływ na komunikację w całej Polsce. Po wieloletnich negocjacjach rząd rozpoczął prace przy remoncie tej trasy, by zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Największa zaleta tego projektu jest to, że jego realizacja prowadzona będzie z uwzględnieniem przedmiotowych środków finansowych i dotacji unijnych, które są teraz częścią procesu inwestowania. Ta droga połączy południowy-wschód i północny-zachód kraju oraz stanowić będzie dodatkowe otwarcie w wymianie handlowej i investorze między tymi regionami.

Obszar, który obejmuje S17, ma tradycyjną strukturę urbanistyczną i widokową, więc należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie integralności tego obszaru. Obecnie planuje się prace budowlane na odcinku 70 km, które powinny zakończyć się w ciagu najbliższych dwoch lat. Kompleksowe plany modernizacji drogi zostały już zatwierdzone, a nastepnie rozpoczynszy się realizacja poszczególnych etapów inwestycji.

Ostatni etap modernizacji drogi S17 obejmie poszerzenie czterech istniejacych pasów drogowych oraz budową nowych pasów ruchu na obszarach, gdzie trasa planuje bieg. Emitent ruchu powinien r rado otrzymać profity w postaci skr’,ortonego czasu transportu i bezpiecznejszej jazdy, przede wszystkim jednak po remoncie planowane jest bezbłedne połaczenie popularnych mieszkaiscow od Legnicy do Gorlic.
to oznacza, ze od teraz bedziemy mieli szybsze podr’,oy z jednego rejonu kraju do drugiego. Terpers, remont ekspresowej S17 jest świetna okazja do sukcesu, dzi’ki ktoremu nasza infrastrukture transportowa bedzie mogla być konkurencyjna na arenie mi’dzynarodowej.

Remont drogi ekspresowej S17 w Polsce jest już w toku. Jest to ważny etap rozwoju polskiej infrastruktury, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży dla wszystkich użytkowników.

Po pierwsze, ruch na odcinku remontowanym został znacznie zredukowany poprzez objęcie tego odcinka ruchem jednokierunkowym. Utrudnienia dla użytkowników są jednak minimalne ze względu na czas trwania prac oraz liczbę samochodów ograniczaną do minimum.

Remont obejmuje m.in. przebudowanie jezdni oraz budowę nowych zjazdów i wjazdów, obudowanie niektórych nasypów, modernizację stacji benzynowych i parkingów oraz budowę nowych nawierzchni asfaltowych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 33 miliony złotych i obejmuje wszystkie wymienione prace.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest odpowiedzialna za realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie trwają ostatnie prace modernizacyjne, które mają się zakończyć do końca tego roku.

Polska stała się teraz jednym z niewielu krajów europejskich, które mają tak kompleksowo zmodernizowaną autostradą S17, co oznacza szybsze, bardziej bezpieczne i bardziej komfortowe podróże dla wszystkich naszych użytkowników.

W ostatnim czasie widzimy coraz więcej prac remontowych na drogach ekspresowych w kraju. Jednym z nich jest trwający remont drogi ekspresowej S17, która biegnie przez trzy województwa – małopolskie, podkarpackie oraz lubelskie.

Remont drogi odbywa się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. W ramach prac realizowana jest między innymi modernizacja szyn kolejowych i modyfikacja skrzyżowań. Prace mają potrwać do czerwca 2021 roku.

Inwestycja jest niezwykle ważna dla regionu, ponieważ istotnie poprawi jakość życia mieszkańców okolic. Poprzez zmodernizowany odcinek uda się skrócić czasy pokonywania trasy przejeżdżanej przez użytkowników oraz zwiększyć prędkość przelotu. Możliwe będzie także skrócenie czasu przygotowania do ruchu samochodów ciężarowych.

Oprócz tego możemy się spodziewać lepszej jakości powietrza – nowe technologie instalowane w trakcie remontu drogi pozwalają na bardziej efektywne i bezpieczne pompowanie powietrza, jednocześnie generują mniejsze ilości szkodliwych substancji do atmosfery.