Drogowa autostrada S17 jest od dawna postępującą trasą w Polsce. Już od czasów komunizmu buduje się na niej autostradę, która ma mieć ponad 500 km długości. Inwestycja ta ma połączyć Warszawę, Lublin i Cieszyn w jedną wspólną sieć łatwo dostępnych autostrad., ale nadal pozostaje rodzinny problem – jak najlepiej zorganizować pracę nad przebudowaniem trasy?

Przemysł drogowy ma odpowiedzieć na to pytanie dysponując możliwościami, jakie zapewnia współczesna technologia. Przede wszystkim korzysta się tu z technologii laserowej typu laser scan 3D, co umożliwia wykonywanie dokumentacji obszarów mierzonych i naniesienie efektywnych informacji na asfalt drogowy. Systemy radarowe bezzałogowe (UAS) umożliwiają tworzenie map powierzchni terenu i monitorowanie poziomu hałasu wokół budowanego odcinka. Przewidywanie warunków atmosferycznych umożliwia tworzenie optymalnych planów pracy dla poszczególnych robotników lub całego zespołu.

Ważnymi dla bezpieczeństwa uczestników ruchu elementami trasy S17 są systemy wideo oceny stanu nawierzchni, systemy optycznego rozpoznawania skutków utraty przyczepności oraz system monitoringu defektów pneumatyk pojazdów. W celu optymalizacji interakcji kierowca-samochód-otoczeniem testowana jest inteligentna infrastruktura drogowa: system topograficzny wspomagajcy kierowca, system detekcji pojazdów połączony z systemem informowania kierowcy, system detekcji pojadu samochodami autonomicznymi i nawigacja GPS do obszarów Nowe Innowacje – model branż lepszy dla pracowników budowy S17.

W minionym tygodniu na drodze ekspresowej S17 w Polsce rozpoczęły się prace modernizacyjne. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej w regionie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że oprócz zmodernizowania istniejących drogowych elementów infrastruktury zamierza zainstalować nowe kamery monitoringu oraz systemy informacji ruchu, obejmujące monitorowanie stanu dróg. Unowocześnienia uwzględniać będą również budowę mostów oraz belek ochronnych wzdłuż całego odcinka ekspresowej s17.

Modernizacja ma objąć cały odcinek o długości ok. 60 km między miastem Połczyn-Zdrój a Starogardem Gdańskim. Według planu, droga powinna być gotowa do użytku do 2021 roku. Plan zakłada również remont kilku przepraw mostowych, a także remont istniejących obiektów inżynieryjnych na tej trasie.

Kierowcy przejeżdżający drogą S17 mogą spodziewać się zamknięć i utrudnień w ruchu podczas remontów. Komunikaty informacyjne będą regularnie emitowane przez ministerstwo transportu, aby pomóc w unikaniu najbardziej dotkliwych utrudnień w dostawach towarów i usług na tym odcinku trasy.

Ekspresowa S17 jest ważną arterią komunikacyjną w regionie pomorskiego i po modernizacji pozwoli na szybki dojazd do miejscowości oddalonych o ponad 70 km od Gdańska, co stanowi ogromną oszczędność czasu podróży dla wielu mieszkańców Pomorza i nie tylko.

W ostatnich tygodniach w Polsce, jedną z najważniejszych inwestycji drogowych jest Expressway S17. Droga ta łączy Lubelskie województwo z Podlasie. Ma ona pomóc skrócić czas podróży i ułatwić dostęp do ważnych regionów kraju, a także przyczynić się do rozwoju gospodarki.

Obecnie trwają prace na ekspresowej s17 w celu zakończenia jej budowy w 2021 roku. Na poziomie inżynierskim, budowa obejmuje m.in. nowe trasy drogowe oraz modernizacja istniejącego infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna autostrada oraz dziewięć kilometrów dróg wojewódzkich i okolicznych powiatowych.

Na poziomie inżynieryjnym, budowa rozpoczęła się od wykonania sześciu warstw podbudowy, mających na celu utworzenie prawidłowej geometrii powierzchni drogi. Następnie zostały zainstalowane fundamenty dla tuneli i mostów oraz poszerzono wiadukty mostowe, który potem służył do dalszych prac ze ścianami wewnętrznymi.

Jednocześnie trwa również wykonywanie pierwszej warstwy nawierzchni asfaltowej, tzw. warstwy bazowej prowadzone przez 3 rodzaje maszyn do kruszenia i odznaczania asfaltu. To ona odgrywa kluczową rolę w tworzeniu mocnego i trwałego podłoża dla całej konstrukcji autostrady.

Wkrótce droga ekspresowa S17 będzie gotowa do użytku publicznego, co bardzo pozytywnie wpłynie na możliwości komunikacyjne regionu oraz polepszy warunki prowadzenia biznesu na obszarach objętych budowa express way S17.